Undgå lavineskred ved it-projekter

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Hvorfor går det så ofte galt med komplekse it-projekter? Læs Globeteams erfaringer

It-projekter starter ofte som en lille velkontrolleret snebold, men ender som en lavine, der ikke kan stoppes. Andre it-projekter starter på et svagt fundament, og har en stor tilbøjelighed til at udvikle sig katastrofalt. Derfor er det vigtigt at forstærke fundamentet og undgå lavinen.

Men hvorfor går det ofte galt med it-projekter? Globeteams konsulenter har haft ansvaret for komplekse it-projekter fra såvel kunde- som leverandørsiden og erfaringerne viser, at det typisk omhandler et eller flere af fire udfordringer:

  1. Manglende fælles mål: Erkendes typisk for sent i forløbet.
  2. Udfordringer i samarbejdet: Personer, kontrakt, løsning, teknik mm.
  3. Bristede forudsætninger: Økonomi, tid, scope, løsning.
  4. Uigennemskuelig kompleksitet: Ofte forretningsområdet, lovgivning, løsning.

For mange offentlige og private virksomheder kan det være en fordel ved komplekse it-projekter at tilknytte en uvildig part til projektet, som fungerer som rådgiver og mediator mellem leverandør og kunde.

På den ene side for at sikre, at kunde og leverandør ikke misforstår modpartens motivation og forventninger til systemet. Erfaringer viser, at leverandør og kunde taler ofte forbi hinanden – leverandøren forstår ikke brugernes reelle behov, og kunden forstår ikke altid at beskrive projektets succeskriterier.

Men også for at sikre fremdrift, risikominimering, effektiv projektgennemførelse samt ikke mindst forsyne ledelsen med et retvisende beslutningsgrundlag, så projektet kan undgå de flere af de typiske udfordringer nævnt oven for.

Globeteam kan hjælpe dig og din virksomhed. Vores tilgang til it-projekter har allerede vist sin værdi hos eksisterende kunder, herunder blandt andet, SKAT, EG, Kombit, Hovedstadsregionen, Rigspolitiet.

Andre læste også
Globeteams erfarne konsulenter rådgiver omkring IT-sourcing
15. november 2022
Understøtter jeres outsourcingkontrakt en agil udviklingsstrategi?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Så er det måske nu, I skal tage en dialog med leverandøren om at skrue op for agiliteten
9. november 2022
Morgenmøde: Risikerer din virksomhed store prisstigninger på jeres IT-leverancer?
Kom til morgenmøde den 24. november og få svar på, om jeres IT-leverandør har lov til at hæve prisen som følge af de stigende energipriser, og hvilke muligheder I i så fald har for at optimere kontrakten.
Prisstigninger er en oplagt mulighed for at revurdere kvaliteten af IT-sourcing services og leverancer i jeres outsourcingkontrakt
7. november 2022
Er det tid til at genbesøge jeres outsourcingkontrakt?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Det er en oplagt anledning til at revurdere kvaliteten af services & leverancer. Få vores bud på, hvilke spørgsmål I med fordel kan stille.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler