Om Globeteam

Undgå lavineskred ved it-projekter

Lavine project assurance800X400It-projekter starter ofte som en lille velkontrolleret snebold, men ender som en lavine, der ikke kan stoppes. Andre it-projekter starter på et svagt fundament, og har en stor tilbøjelighed til at udvikle sig katastrofalt. Derfor er det vigtigt at forstærke fundamentet og undgå lavinen.

Men hvorfor går det ofte galt med it-projekter? Globeteams konsulenter har haft ansvaret for komplekse it-projekter fra såvel kunde- som leverandørsiden og erfaringerne viser, at det typisk omhandler et eller flere af fire udfordringer:

  1. Manglende fælles mål: Erkendes typisk for sent i forløbet.
  2. Udfordringer i samarbejdet: Personer, kontrakt, løsning, teknik mm.
  3. Bristede forudsætninger: Økonomi, tid, scope, løsning.
  4. Uigennemskuelig kompleksitet: Ofte forretningsområdet, lovgivning, løsning.

For mange offentlige og private virksomheder kan det være en fordel ved komplekse it-projekter at tilknytte en uvildig part til projektet, som fungerer som rådgiver og mediator mellem leverandør og kunde.

På den ene side for at sikre, at kunde og leverandør ikke misforstår modpartens motivation og forventninger til systemet. Erfaringer viser, at leverandør og kunde taler ofte forbi hinanden – leverandøren forstår ikke brugernes reelle behov, og kunden forstår ikke altid at beskrive projektets succeskriterier.

Men også for at sikre fremdrift, risikominimering, effektiv projektgennemførelse samt ikke mindst forsyne ledelsen med et retvisende beslutningsgrundlag, så projektet kan undgå de flere af de typiske udfordringer nævnt oven for.

Læs mere her, hvordan Globeteam kan hjælpe dig og virksomheden.

Vores tilgang til it-projekter har allerede vist sin værdi hos eksisterende kunder, herunder blandt andet, SKAT, EG, Kombit, Hovedstadsregionen, Rigspolitiet.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?