Om Globeteam

Undgå lavineskred ved it-projekter

Hvorfor går det så ofte galt med komplekse it-projekter? Læs Globeteams erfaringer

Lavine project assurance800X400It-projekter starter ofte som en lille velkontrolleret snebold, men ender som en lavine, der ikke kan stoppes. Andre it-projekter starter på et svagt fundament, og har en stor tilbøjelighed til at udvikle sig katastrofalt. Derfor er det vigtigt at forstærke fundamentet og undgå lavinen.

Men hvorfor går det ofte galt med it-projekter? Globeteams konsulenter har haft ansvaret for komplekse it-projekter fra såvel kunde- som leverandørsiden og erfaringerne viser, at det typisk omhandler et eller flere af fire udfordringer:

  1. Manglende fælles mål: Erkendes typisk for sent i forløbet.
  2. Udfordringer i samarbejdet: Personer, kontrakt, løsning, teknik mm.
  3. Bristede forudsætninger: Økonomi, tid, scope, løsning.
  4. Uigennemskuelig kompleksitet: Ofte forretningsområdet, lovgivning, løsning.

For mange offentlige og private virksomheder kan det være en fordel ved komplekse it-projekter at tilknytte en uvildig part til projektet, som fungerer som rådgiver og mediator mellem leverandør og kunde.

På den ene side for at sikre, at kunde og leverandør ikke misforstår modpartens motivation og forventninger til systemet. Erfaringer viser, at leverandør og kunde taler ofte forbi hinanden – leverandøren forstår ikke brugernes reelle behov, og kunden forstår ikke altid at beskrive projektets succeskriterier.

Men også for at sikre fremdrift, risikominimering, effektiv projektgennemførelse samt ikke mindst forsyne ledelsen med et retvisende beslutningsgrundlag, så projektet kan undgå de flere af de typiske udfordringer nævnt oven for.

Læs mere her, hvordan Globeteam kan hjælpe dig og virksomheden.

Vores tilgang til it-projekter har allerede vist sin værdi hos eksisterende kunder, herunder blandt andet, SKAT, EG, Kombit, Hovedstadsregionen, Rigspolitiet.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?