Globeteam

Det interne IT-ressourceforbrug i et Globeteam dataprojekt

it-ressourceforbrug

Skab balance mellem it-ressourceforbrug og forretningsmål

Et dataprojekt skal være forretningsdrevet. Det vil sige, at det skal være repræsentanterne fra de respektive forretningsområder, der skal være med til at definere de ønskede business cases, så gevinstrealiseringen rammer plet og løser en reel forretningsudfordring.

Men selvom et dataprojekt skal være forretningsdrevet, betyder det ikke, at det efterfølgende bliver forretningsdriftet. Når først løsningen er implementeret, er det organisationens interne it-ressourcer, der får ansvaret for at vedligeholde løsningen. Den disciplin er mindst lige så vigtig for et succesfuldt dataprojekt som den indledende behovsafdækning og den kreative proces med at bygge løsningen. For hvis it-ressourceforbruget bliver for omfattende, risikerer projektet at skabe en kløft mellem forretningens forventninger og it-afdelingens kapacitet til at efterleve forventningerne.

Derfor baserer Globeteams dataprojekter sig på bl.a. velkendte Microsoft Azure-komponenter og integrationer til allerede eksisterende teknologi i virksomhedens eget systemlandskab. Ved at konfigurere et standardsystem til at aflevere data til en standard cloudplatform, undgår virksomheder at udvikle ny software, ligesom de heller ikke skal etablere en ny governance-struktur, udarbejde nye compliance-politikker osv.

Den samlede løsning bliver bygget efter principper, der gør dataprojektet til en naturlig del af den teknologirejse, den enkelte virksomhed i forvejen befinder sig på. Der bliver ikke bygget efter principper, der skaber et omkostningstungt parallelunivers.

Jacob Elkjær Globeteam konsulent
Jacob Elkjær
Projektansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan I får balance mellem it-ressourceforbrug og forretningsmål. Tlf. +45 2465 0165 eller jae@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler