Globeteam

Sådan bygger du jeres business case

datastrategi

Høst forretningsværdien af jeres dataprojekt

Der kan være langt fra løse formålsbeskrivelser til realiseret forretningsværdi. Og det kan være svært at tage det første spadestik til en business case, når mulighederne er så mange.

Derfor arbejder Globeteam med en gennemtestet metode for alle dataprojekter, også indenfor detailhandlen. Globeteams rolle i et dataprojekt er at styre den samlede proces. Det inkluderer blandt andet:

datastrategi

Fire skridt til gevinstrealisering

Første konkrete skridt i et dataprojekt er at foretage en bredspektret analyse af den butik, det shoppingcenter eller det handelsstrøg, der skal være genstand for dataprojektet, og omsætte analysen til business cases. Identificeringen af disse business cases fungerer som afsæt til næste skridt.

I anden fase af projektet udfører Globeteam en grundig foranalyse af hver business case med det formål at afdække det fulde forretningspotentiale. Outputtet af foranalysen er det egentlige projektgrundlag: Project Initiation Document (PID). Arbejdet med foranalysen afhænger af business casens kompleksitet og scope. Derudover har det også betydning for projektets afvikling og økonomi, i hvilket omfang virksomheden selv har mulighed for at deltage i arbejdet.

Ved større projekter foretager vi en dybdeanalyse. Her er outputtet et egentligt blueprint, en driftsmodel, en implementeringsmodel og eventuelt en kravspecifikation, så opgavens omfang, økonomi, roadmap osv. er på plads, og forventningerne er afstemt.

Sidste fase i et dataprojekt er selve implementeringen af løsningen. Her kan Globeteam assistere med alle elementer lige fra design, teknisk implementering, udvikling af applikationer eller integrationer til organisatorisk adoption og projektledelse.

Se video om Globeteams brancheløsning til detailhandlen

I videoen fortæller Globeteams  Jacob Elkjær  mere om løsningen, der er baseret på avanceret sensorteknologi og kunstig intelligens. Med løsningen kan butikker, handelsstrøg, shoppingcentre m.m. få et realtidsoverblik over kundernes bevægelsesmønstre, adfærd, præferencer og andre parametre, der kan tjene som datagrundlag for strategiske ledelsesbeslutninger.

Jacob Elkjær Globeteam konsulent
Jacob Elkjær
Projektansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe jer til et vellykket dataprojekt. Tlf. +45 2465 0165 eller jae@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler