Om Globeteam

Esbjerg kommune – Fokus på brugernes behov

Esbjerg kopi

Esbjerg Kommune skulle effektivisere og professionalisere driften af deres klientplatform og samtidig imødekomme forretningens stigende krav til IT-understøttelse og dokumentation af it-investeringers forretningsmæssige værdi. It-afdelingen havde derfor et øget behov for at komme tættere på forretningen og på brugerne for at sikre, at de løsninger, de leverer, reelt understøtter deres arbejdssituation og behov.

Læs case

Vquote_iconed at involvere forretningen og brugerne fik vi et solidt grundlag og en kontekst at arbejde ud fra i forhold til den tekniske løsning. Samtidig sikrede vi med user profiling metoden både synlighed og ejerskab for de løsninger, som vi i it-afdelingen skulle til at levere.”
Esben Foverskov, leder af It infrastruktur, Esbjerg Kommune

Løsning

En unik user profiling tilgang, hvor brugerprofiler, teknologiske muligheder og organisatoriske implementeringstiltag sammenstilles. Metoden involverer aktivt forretningen i designfasen for at sikre Esbjerg Kommunes it-afdeling en forståelse af brugernes konkrete arbejdssituation, og som gør det muligt at profilere brugerne ud fra forretningsmæssige behov. 20 brugerprofiler blev konsolideret til 4 brugerprofiler, som it-afdelingen sammen med Globeteam oversatte til konkrete brugertilpassede løsninger, der lå inden for projektets tekniske og økonomiske rammer. Den tekniske løsning bestod bl.a. i implementering af Citrix Xenapp 6.5, Windows 7 og Microsoft System Center Configuration Manager. Løsningen fulgte Globeteams rammeværktøj.

Fordele

En stærkt forbedret brugeroplevelse, hurtigere og bedre interne arbejdsgange og administration samt bedre understøttelse af forretningen er blandt de fordele, Esbjerg Kommune har opnået ved en unik user profiling metode inden valg og implementering af teknologiske løsninger. Andre fordele, som kommunen har opnået med Globeteams rammeværktøj, er:

 • Bedre sikkerhed og performance – tidsvarende løsninger
 • Udnyttelse af tekniske muligheder på tværs af kommunen
 • Optimeret it-drift ved central driftsorganisation
 • Automatiserede og effektiviserede arbejdsgange
 • Enkel og tidsbesparende administration og support
 • Smidig og stabil udrulning af applikationspakker
 • Sammenhæng på tværs af platforme og konsistent dokumentationsstandard
 • Velfungerende og intuitiv self service løsning, der sparer it og forretningen for tid
 • Synlighed og ejerskab hos forretningen for de løsninger, som it leverer
 • Mulighed for hurtigere respons og fejlrettelse, også pr. distance
 • Og ikke mindst en it-løsning, der understøtter forretningen

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?