Kundecase

Effektiv drift og digitalisering på skoleområdet

Udfordring

Skoleområdets platform
kunne ikke honorere fremtidige krav tilfredsstillende. Derfor var der behov for at retænke kommunens support af 28 skoler.

Løsning

Den samlede løsning er bygget som en kombineret lærer- og elevløsning og omfatter installation af en ny SCCM løsning.

Resultat

Esbjerg kommune kan i dag supportere forskellige behov med et minimum af administration og ressourcer, da løsningen er baseret på samme kerne
som kommunens administrative løsning.

I Esbjerg Kommune understøtter ny platform skolernes behov for at tilgå en skybaseret portal og sikrer optimal drift

Læring gennem it er en helt central del af den danske folkeskole i dag. Med en målrettet indsats sørgede Esbjerg Kommune i samarbejde med Globeteam for, at kommunens 28 skoler nu lever op til de stigende digitaliseringskrav for en moderne folkeskole anno 2015.

Det sker blandt andet ved at omlægge skoleområdets it-platform, så den genbruger driftsrutiner fra kommunens administrative løsning og fungerer som en samlet enhed på tværs af skolernes personale, elever og lokationer. Resultatet er en ny platform, der tager højde for skolernes behov for at tilgå en skybaseret skoleportal, og som sikrer enkel og optimal drift.

Når der står matematik eller dansk på skoleskemaet i den danske folkeskole, er det sjældent blyant og regnehæfte, der tages op af elevernes skoletasker. Langt oftere er eleverne forsynet med digitalt udstyr, som bærbare pc’er og tablets, der er et integreret og værdiskabende element i den daglige undervisning.

Som led i den offentlige digitaliseringsstrategi skal Esbjerg Kommune optimere elevernes udbytte af læring og udvikling i skolen med de digitale lærerformer, og det kunne ikke løses tilfredsstillende med den eksisterende platform. Derfor besluttede man for et halvt år siden at luge ud i alt det gamle og bygge en helt ny platform på basis af elementer fra kommunens administrative løsning.

“Esbjerg Kommune supporterer i dag skoleområdets forskellige behov med et minimum af administration baseret på samme kerne som kommunens administrative løsning, og hvor vi har mulighed for at lukke mere eller mindre op for brugernes behov på en intelligent måde,” siger Esben Foverskov, Leder af IT-drift, Esbjerg Kommune.

“Den it-platform, som Esbjerg Kommune har bygget på skoleområdet, forener i dag driften af kommunens arbejdsstationer og tilgodeser både skolernes faglige og teknologiske behov, herunder at eleverne også kan medbringe deres egne pc’er, iPads osv. og stadig have adgang til undervisningsressourcer i et skybaseret system såvel på som uden for skolen,” siger Jacob Elholm, der har titel af Skole IT Konsulent hos Esbjerg Kommune og varetager læreres og elevers ønsker og behov.

Løsningen er designet i et tæt samarbejde mellem Esbjerg Kommunes it-afdeling og skoleområdet med hjælp fra Globeteam og er leveret til samtlige af kommunens 28 skoler, hvor den er rullet ud på godt 5000 pc’er, der dagligt bruges af 12.000 elever og 1600 lærere.

"Esbjerg Kommune supporterer i dag skoleområdets forskellige behov med et minimum af administration baseret på samme kerne som kommunens administrative løsning, og hvor vi har mulighed for at lukke mere eller mindre op for brugernes behov på en intelligent måde. ” Esben Foverskov, Leder af IT-drift, Esbjerg Kommune”.

Samme kerne som Esbjergs Kommunes administrative løsning

Vi valgte at basere skoleområdets nye løsning på samme Microsoft kerne som kommunens administrative løsning, og det giver mange fordele. Vi kan i dag trække på opbygget viden og erfaring og kan derfor supportere forskellige behov med et minimum af administration, ” siger Esben Foverskov, der i Esbjergs Kommune er Leder af IT-drift.

”Udfordringen lå i, at kommunens tidligere platform på skoleområdet primært var en teknisk platform til at udrulle og styre pc’er. Vi supporterede mange forskellige hardware konfigurationer både på administrations- og skolesiden fordelt på to meget forskellige administrationsløsninger med adskillige software pakker, og det var ikke effektivt nok. ”

“I dag sker udrulning af maskiner og standard software med en central SCCM løsning (Microsoft System Center Configuration Manager), og vi benytter et AD med fuld synkronisering med skolernes fælles loginsystem UNI-login til at administrere elever og læreres rettigheder, ” forklarer Esben Foverskov.

Brugertilpasset løsning

”For at supportere 5000 maskiner var vi nødt til at definere brugerprofiler, der kunne vedligeholdes på tværs af forskellige behov på kommunens skoler, specialskoler og enkelte klassetrin – og det er vi lykkedes med”, siger Jacob Elholm.

”Det var vigtig, at vi i denne proces tog højde for læreres og elevers reelle behov. Derfor nedsatte vi en arbejdsgruppe med repræsentanter fra udvalgte skoler, hvor vi på workshops afdækkede faglige og teknologiske behov med betydning for vores arbejde og dermed for de designmæssige beslutninger, ” forklarer han og fortæller, at arbejdsgruppen blandt andet blev spurgt om, hvilken software der kunne undværes med den nye løsning basereret på at fagapplikationer er lagt op i skyen og på, at elevernes personlige filer også gemmes på den skoleportalløsning, Esbjerg har købt – og ikke på de enkelte pc’er.

”Resultatet var at bygge en kombineret lærer- og elevløsning, hvor vi beskytter den enkelte elev – samtidig med, at vi giver eleverne et råderum og har mulighed for at åbne mere op på en intelligent måde. ”

”Modsat lærer pc’erne er elev pc’erne lukkede, så eleverne ikke selv kan ændre i opsætningen og installere software på pc’erne. Og med valget af den skybaserede portalløsning kan vi rense pc’erne ved nedlukning, så de næste brugere ikke har adgang til dokumenter, links, historik, adgangskoder mv. fra tidligere brugere,” supplerer Esben Foverskov.

Klar til fremtiden

Løsningen tilgodeser en lang række her og nu behov, men den er også klar til fremtidens udfordringer og muligheder: Kommunen omlagde for et års tid siden netværket på skolerne ud fra en forudsætning om, at eleverne skal have mulighed for at medbringe egne enheder.

”Vi er godt med i Esbjerg Kommune, vi har forbedret netværket og understøtter med vores nye løsning en mere serviceorienteret tankegang. De services, der ligger uden for platformen, er i princippet frit
tilgængeligt både fra de pc’er, som skolerne stiller til rådighed, men også fra elevernes egne devices” , siger Jacob Elholm og giver et par eksempler ud over den lærerplatform, eleverne kan tilgå:

”Skal en elev printe fra sit eget device, er det eksempelvis muligt. Vi har lavet en åben printerløsning, der sikrer, at der nemt kan printes på alle relevante printere på skolerne.

Vi har også leveret en løsning, der sikrer, at vi med et minimum af administration kan tilbyde elever og lærere nemt at installere Office 365. ”

Ifølge Esben Foverskov er der ingen tvivl om, at kommunen fortsat vil have en forpligtelse til at stille pc’er til rådighed for undervisningen, men han mener, at antallet af pc’er vil være dalende, da flere elever medbringer deres egne devices, og det vil på sigt rejse nogle interessante muligheder og udfordringer i forhold til de enheder, som eleverne selv medbringer.

Længerevarende samarbejde mellem Globeteam og Esbjerg Kommune

Globeteam hjalp Esbjerg Kommune med at effektivisere og professionalisere driften af deres klientplatform. Sidenhen har vi i samarbejde med Esbjerg Kommune lavet supplerende løsninger, hvor meget af opsætningen og infrastrukturen fra den administrative løsning er genanvendt. Ligesom på skolesiden har vi leveret lignende løsninger på kommunens offentlige computere (publikum), infoskærme samt på automatisk server udrulning for også her at lette it-afdelingens support og minimere Esbjerg Kommunes driftsomkostninger.

Peder Lind Sørensen Globeteam
Peder Lind Sørensen
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe dig med en lignende løsning, så kontakt mig gerne på +45 3074 7474 eller pls@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler