Business Consulting

Sådan kommer du i gang med dit dataprojekt

Bag ethvert vellykket dataprojekt ligger et grundigt forarbejde

I alle dataprojekter arbejder Globeteam med en fast metode, der bygger på gennemtestede management-principper samt standardframeworks og -komponenter fra blandt andet Microsoft. Globeteams rolle i et dataprojekt er at styre den samlede proces og sikre, at den ønskede forretningsværdi bliver realiseret.

Globeteams metode har tre faser

  • Fase 1 består af en række formøder, hvor Globeteams konsulenter mødes med repræsentanter for virksomheden. For at få det bedste resultat og den bedste proces anbefales det, at virksomheden deltager på formøderne med repræsentanter fra både it-afdelingen og de forretningsområder, der skal have værdi ud af dataprojektet. Det vil med andre ord sige de mennesker, der skal udvikle projektet, og de mennesker, der skal drifte projektet, når det er implementeret i organisationen. På formøderne bliver det også fastlagt, præcis hvilke medarbejdere og ledelsesrepræsentanter fra virksomheden, der skal bidrage aktivt til projektet og være med til at sikre den nødvendige fremdrift.
  • Fase 2 består af en række workshopforløb, hvor Globeteams konsulenter fortæller, hvad de forskellige Facility Management-teknologier kan bidrage med, og hvor repræsentanterne fra virksomheden hjælper med at definere de ønskede business cases.
  • Fase 3 er projektopstarten med en foranalyse, der afdækker forretningspotentialet, og et implementeringsforløb for hver business case. Her kan Globeteam assistere med bl.a. design, teknisk implementering, udvikling af applikationer, integrationer, organisatorisk adoption og projektledelse.

Som styringsredskab gennem hele processen udarbejder Globeteam på baggrund af forretningsmålet en teknisk kravsspecifikation. Kravsspecifikationen er udgangspunktet for en egentlig løsningsbeskrivelse med prisestimater, en tidshorisont, et roadmap, afholdelse af workshops og statusmøder, overblik over projektets aktører og deres respektive ansvarsområde m.m.


Kontakt Jacob Elkjær for information om Facility Management-løsning

For mere information, kontakt:
Jacob Elkjær
E-mail: jae@globeteam.com
Mobil: +45 2465 0165

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?