Business Consulting

Er organisationen parat til at digitalisere processer?

Få vurderet og løftet organisationens parathed og evne til at høste gevinster af digitaliseringen

Ved at optimere forretningens processer kan I øge effektiviteten og værdiskabelsen. Globeteam bistår vores kunder med optimering af deres processer på mange niveauer fra de “små” optimeringer til de “store” – men er organisationen gearet til at høste gevinsterne af digitaliseringen?

Som en del af et digitaliseringsprojekt kan vi hjælpe jer med at gennemføre en indledende parathedsvurdering. 

Læs om, hvordan vi kan hjælpe med at optimere de “små” processer
Læs om, hvordan vi kan hjælpe med at optimere de “store” processer

Mange organisationer har ambitioner om at høste gevinster gennem yderligere digitalisere af deres processer. Men ofte bremses ambitionerne af, at de nødvendige  ledelsesmæssige, tekniske og organisatoriske forudsætninger ikke er på plads. Disse forudsætninger kalder vi med et samlet begreb “Digital modenhed”.

Man kan kaste sig ud i digitaliseringen af sine processer uden at forholde sig til disse forudsætninger, men før eller siden støder organisationen ind i sine begrænsninger for en eller flere af forudsætningerne.

Globeteam anbefaler derfor, at man som led i digitaliseringsprojektet gennemfører en vurdering af organisationens digitale modenhed, så man på forhånd har identificeret områder, hvor forudsætningerne ikke er helt på plads, og får løftet modenheden til et tilstrækkeligt niveau som en del af digitaliseringsprojektet.

Gennemprøvet modenhedsmodel

For at hjælpe organisationer med at foretage denne vurdering, har Globeteam udviklet en modenhedsmodel og metodik til vurdering af organisationers parathed og evne til at høste gevinster ved digitalisering af organisationens processer.

Som uvildig partner sikrer vi, at organisationen får afdækket den reelle situation og ikke får tegnet et skønmaleri.

Modenhedsanalysen omfatter følgende 5 trin:

1. Møde med relevant(e) leder(e) om

a. Formål og scope for analysen
b. Den aktuelle situation vedr. digitalisering af processer
c. Udvalg af afdelinger og interviewpersoner – både i IT og i forretningen

2. Interviews med de udvalgte personer i forretningen:

a. Gennemføres i dialog for at sikre forståelse af spørgsmål
b. Kan gennemføres enkeltvis eller som gruppeinterview

3. Interview af IT-afdelingen, projektkontor, IT-arkitekt mv.

a. De konkrete interviews afhænger af organisationens størrelse, struktur og scope for analysen

4. Globeteam indplacerer organisationen i modenhedsmodellen og udarbejder anbefalinger

5. Præsentation af udkast for ledelsen

a. Eventuel tilpasning af rapporteringen, der fremsendes


Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?