Udvikling

Procesautomatisering

Optimer arbejdsprocesser i din organisation med Globeteams værktøj til procesautomatisering

Kommunerne har i stort omfang digitaliseret processer, der bor i et enkelt fagsystem. Derimod er det meget sjældent, at arbejdsprocesser, der går på tværs af systemer, er digitaliseret. Styrk produktiviteten og sagsbehandlingskvaliteten i din kommune ved at automatisere arbejdsgange og processer på tværs af forskellige digitale systemer.

Der kan være store effektiviseringsgevinster forbundet med at automatisere arbejdsprocesser i kommunen, som i dag foregår manuelt eller semiautomatisk på tværs af forskellige fagsystemer, selvbetjeningssystemer, ESDH-systemer m.m.

Få en fleksibel og skalerbar løsning til digitalisering og automatisering af arbejdsgange og processer

Globeteam tilbyder en unik løsning til procesautomatisering, som er udviklet på baggrund af vores erfaringer med digitalisering og optimering af processer og arbejdsgange i staten hos bl.a. Danmarks Domstole.

Globeteams løsning til procesautomatisering integrerer med dine eksisterende systemer og kan anvendes på arbejdsprocesser og systemer af meget forskellig karakter. Den kan implementeres bredt i organisationen eller på enkelte, afgrænsede processer. Det er nemt at udvide løsningen med nye arbejdsprocesser, efterhånden som behovet opstår, ligesom processer altid kan ændres, forfines og justeres.

De forretningsmæssige fordele ved Globeteams løsning til procesautomatisering omfatter:

  • Effektivisering og frigørelse af ressourcer
  • Udnyttelse af eksisterende investeringer i it-løsninger
  • Markant lavere omkostninger end ved traditionel systemintegration
  • Reduceret risiko for fejl og reducerede gennemløbstider
  • Overblik for både ledelse og sagsbehandlere over fremdrift for processen, flaskehalse, belastning og eventuelle fejl
  • Bedre overholdelse af tidsfrister på baggrund af automatiske påmindelser

Tre trin til effektiv digitalisering og automatisering af tværgående arbejdsprocesser

I det første trin udvælger og prioriterer kommunen og Globeteam i fællesskab, hvilke arbejdsprocesser der er kandidater til at blive understøttet af løsningen. To til fire processer udvælges til nærmere analyse, og Globeteam udarbejder business cases for implementering af disse processer.

I trin 2 implementerer Globeteam de udvalgte arbejdsprocesser i løsningen på ”no cure – no pay” basis i tæt samarbejde med nøglemedarbejdere fra processerne. Globeteam yder i øvrigt bistand til den organisatoriske implementering, som er en forudsætning for at høste gevinsterne af procesautomatiseringen.

I trin 3 udbredes løsningen efter behov til yderligere processer i kommunen på baggrund af prioriteringerne fra den indledende analyse og erfaringerne fra de hidtidige implementeringer.

Globeteams løsning til procesautomatisering beskytter investeringer i eksisterende it-løsninger

Globeteam bygger oven på kommunens eksisterende investeringer i it-løsninger til digitalisering af sager og dokumenter og digitaliserer processerne mellem it-systemerne. Desuden benytter Globeteam principper og elementer fra Rammearkitekturen og bidrager dermed til, at kommunen får størst muligt udbytte af sine investeringer.

 

 

Linkedin

Er din organisation moden til digitalisering af processer? Download vores model til modenhedsanalyse

Der ligger et stort potentiale i at automatisere vores tværgående processer.”  Citat fra benchmark analyse om kommunernes digitale platform

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?