Udvikling

Machine Learning

Skab værdi for virksomheden med machine learning

Mange virksomheder har store mængder data, som blot er arkiveret uden løbende at blive anvendt til noget værdiskabende. Det er vigtigt at aktivere denne data, så den ikke bliver til et passiv. Samtidig er det vigtigt at bestemme, hvilken yderligere data der er nødvendig for at kunne anvende machine learning til at løse et givent problem.

De fleste virksomheder og organisationer opsamler store mængder data om virksomhedens drift. Transaktioner i økonomisystemet eller emails til supporten er begge eksempler på signaler, der indeholder information, der kan bruges til at forbedre produkter og effektivisere driften. Men når data kun opsamles og ikke anvendes i praksis, bliver det til et passiv, der ikke bidrager til værdiskabelse for virksomheden.

Sådan kan machine learning bruges

Anvendelsesmulighederne er mange, men det er samtidig værd at understrege, at det ikke er løsningen på alt. I nogle tilfælde vil der være mere gevinst i at anvende andre, enklere værktøjer, som virksomheden ofte allerede råder over. Følgende er eksempler områder, hvor machine learning kan gøre en positiv forskel og skabe værdi for din forretning.

Transaktioner i ERP-systemet kan aktivt bruges til at forstå kunders købsmønstre og præferencer samt forudsige omsætningen det næste kvartal. Og af kundesupporten kan machine learning bruges til at forstå kundens egentlige problemstilling og sikre, at kunden automatisk sendes direkte til den supportfunktion, der bedst kan løse problemet. Det forbedrer kundens oplevelse af supporten og reducerer omkostninger.

Derudover kan et system med machine learning behandle hovedparten af alle ansøgninger og blanketter automatisk ud fra tidligere vurderinger – og så nøjes med at udtage enkelte, særlige eksemplarer til manuel kontrol eller behandling. Det minimerer det manuelle arbejde samt frigør medarbejdere til at koncentrere sig om de sager, hvor der reelt er et behov.

Samme tilgang kan bruges til at kontrollere kvaliteten af sagsbehandling. Ofte sker kvalitetssikring ved, at der gennem stikprøver udtages et antal sager til manuel kontrol. Den tid kan bruges meget mere effektivt, hvis man kan udvælge de sager, hvor behovet er størst.

Machine learning vil hjælpe os med at løse mange forretningsproblemer, der ikke før var praktiske løsninger til. Med machine learning får man en ny måde at bygge systemer. I stedet for at man minutiøst skal kortlægge krav og regler for efterfølgende at bruge måneder på at kode og teste de selvsamme regler, så kan man med machine learning sætte en computer til at lære af 30 års historisk data og tage afsæt i de samme krav og regler.

Tre gode råd til at komme i gang med machine learning

    1. Få identificeret virksomhedens problemstilling og få formuleret, hvad der ønskes med løsningen, med henblik på at finde frem til, om machine learning i det hele taget er den rette løsning. Det kan være fristende at kaste sig ud i arbejde med en masse spændende værktøjer med imponerende funktionalitet, men det hele kan ende med at være spildt, hvis det viser sig, at machine learning ikke er den rette løsning på virksomhedens egentlige problemstilling. Eller hvis det viser sig, at udfordringen kunne være løst og gevinstrealiseringen opnået mindst lige så godt med et mere enkelt machine-learning-værktøj, de fleste organisationer allerede råder over, som f.eks. Microsoft Excel.
    2. Start simpelt og byg gradvist på løsningen. I stedet for at bygge clustre med mange servere og kaste sig ud i at træne komplekse deep learning-algoritmer med hundredvis af gigabyte data, er det ofte bedre – og ikke mindst meget mere realistisk og tilgængeligt – at starte med et lille udtræk af de data, der allerede er til rådighed i virksomheden. F.eks. gennem eksisterende BI-løsninger og eksperimentere med dem i f.eks. Excel.
    3. Kommuniker og synliggør resultaterne. Machine learning-projekter kræver et stort commitment, hvad angår tid og ressourcer. Det er derfor vigtigt at synliggøre, for hele organisationen hvordan det skaber værdi. Involvering er desuden en måde at skabe tryghed omkring de ofte anderledes måder at løse problemstillinger på.

Globeteam hjælper med at omsætte data til værdi

Machine learning er en kompleks og meget specialiseret teknologi, og der vil opstå en lang række spørgsmål undervejs i projektet. Det kan f.eks. være i forhold til , hvordan I får opbygget de nødvendige kompetencer, hvordan I bygger en infrastruktur, der skalerer, og hvordan I kommer i gang med at indkøbe løsninger.

I Globeteam hjælper vi med hele processen omkring rådgivning og implementering, så I får præcis den løsning, der er bedst for jer – og får den implementeret korrekt.

Har du spørgsmål vedrørende machine learning i din organisation eller virksomhed? Så er du velkommen til at kontakte Martin Strandbygaard for en uforpligtende dialog eller et møde:

Martin Strandbygaard
Mobil: +45 2326 0772
E-mail: mas@globeteam.com

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?