Udvikling

Azure

Udvikling af cloud-løsninger

For mange virksomheder er cloud en lidt uoverskuelig størrelse, som det er svært at passe ind i en business case og projektramme. Det skyldes bl.a., at der er rigtig mange indgangsvinkler til skyen. Cloud kan være en strategisk beslutning, men kan også været svaret på en konkret udfordring.
Globeteam hjælper med at finde den vej til skyen, som passer bedst til jeres organisation og skaber mest værdi. Hvad enten I allerede har lagt dele af jeres opgaveløsning i skyen eller endnu ikke har påbegyndt jeres cloud-rejse, så kan vi fungere som rådgivningskapacitet før, under og efter en migrering og stå for at designe og udvikle løsninger i Microsoft Azure.

Fire indgangsvinkler til cloud

De fleste kender efterhånden fordelene ved cloud, og for mange er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt de skal i cloud, men mere et spørgsmål om, hvordan de kommer i gang. Baseret på vores erfaringer fra en lang række migreringer og udviklingsprojekter ser vi typisk 4 overordnede indgangsvinkler til cloud. Nedenfor kan du læse mere om disse 4 indgangsvinkler, ligesom du kan læse relevante kundecases.

Måske kan du genkende din virksomhed og få inspiration til, hvordan jeres cloud-rejse skal se ud?

Test og udvikling: Hvor der er brug for hurtigt at kunne oprette og nedlægge it-systemer. Hvor udviklere og testere skal have lettere adgang til at administrere it-systemer, eller hvor it-systemer kun skal bruges kortvarigt til udvikling og test, og det er for dyrt at investere i den nødvendige kapacitet on-premise. Læs mere

Konkret forretningsbehov: Hvor der ikke er en langsigtet strategisk plan for virksomhedens anvendelse af cloud, men et aktuelt behov eller projekt, som viser sig bedst at kunne understøttes i skyen pga. krav til fx investeringer, implementeringstid eller kompetencer. Ofte er der tale om behov i relation til at dele og analyse store mængder data, som både kan dreje sig om at skabe værdi internt, men også for samarbejdspartnere og kunder. Læs mere

Strategisk beslutning: Hvor virksomheden foretager en mere grundlæggende ændring af it- og forretningsstrategien for at opnå en hurtigere time-to-market, bedre evne til at skalere og sammenkøre og dele data på tværs af forretningen, reduceret kompleksitet, større agilitet og forandringsparathed. Det kan fx være en omlægning af applikationsstrategien, hvor virksomheden vil drage nytte af avancerede cloud first komponenter. Læs mere

Sikkerhed: Hvor man ønsker at benytte avancerede sikkerhedsfeatures, som kun tilbydes i cloud. Eller man ønsker at opnå forøget sikkerhed i driften af it-systemer, hvor cloud tilbyder et fysisk og logisk sikkerhedsniveau, som selv de største virksomheder ikke har ressourcer og kapacitet til at etablere og drifte. Læs mere

…og selvfølgelig er der i praksis ofte tale om en kombination af de nævnte tilgange til cloud.

Sådan kan Globeteam hjælpe med migrering og udvikling

Når vi skal vurdere jeres parathed til cloud og give konkrete anbefalinger til, hvordan I bedst griber en migrering eller udvikling af en ny løsning an, anvender vi et gennemprøvet cloud readiness framework. Vi foretager en detaljeret analyse af alle relevante forhold, der bør indgå i jeres beslutning om brugen af cloud. Læs mere om framework’et her

Globeteams framework er udviklet, anvendt og valideret igennem mere end 5 år og har været brugt ved cloud migrering og strategisk transition af flere af Danmarks største cloud-installationer. Bl.a. hos Danmarks Miljøportal, som med en gradvist mere avanceret brug af cloud har reduceret omkostninger og time-to-market ved udvikling af nye slutbrugerløsninger og gjort det nemmere at få adgang til de værdifulde data, der ligger gemt i miljødatabaserne. Læs case med Miljøportalen her

Vi har også udviklet et særskilt framework til teknisk migrering af on-premise applikationer til cloud, som du kan læse mere om her

I gang med cloud? Kontakt:

Peter Langvad
E-mail: pl@globeteam.com
Mobil: +45 30864343

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?