Om Globeteam

Afklaringsforløb omkring dynamisk procesplatform

Få afklaret, om din organisation kan have værdi af en procesplatform

En dynamisk procesplatform vil kunne give værdi i mange organisationer – se case med Den Statslige Kompetencefond – men er en procesplatform relevant for lige netop jer, og hvad er i så fald gevinstpotentialet? Globeteam tilbyder et afklaringsforløb, hvor vi konfigurerer procesplatformen Casewhere op til en af jeres arbejdsprocesser.

Situationer, hvor en procesplatform kan give værdi: 

  • Sagsprocesser, hvor sager og dokumenter godt nok er digitaliserede, men hvor selve processen stadig er manuel. Dette kan være, hvor blanketsystemer eller andre selvbetjeningsløsninger afleverer et PDF-dokument i en email-postkasse, og hvor brugeren manuelt skal stå for sagsoprettelse og sagsprocessens forløb.  
  • Det samme kan være tilfældet, hvor sagsprocesser går på tværs af fx fagsystemer og ESDH-systemer, som ikke har indbygget procesunderstøttelse. 
  • Sagsprocesser, der ikke har et fast forløb, men afhænger af de data, som brugeren indtaster og de tilhørende regler for sagsprocessen. I disse sagsprocesser er det ikke muligt at fastlægge alle de mulige veje gennem sagsforløbet – de skal være styret af regler, som lægges ind i systemet. 
  • Sagsprocesser, hvor der er hyppige ændringer – enten som følge af lov- og regelændringer, eller fordi I ønsker løbende at optimere på processen. 

Sådan ser forløbet ud

Afklaringsforløbet tager udgangspunkt i én konkret sagsproces hos jer, og resultatet er en demo-konfiguration af den valgte proces i Globeteams procesplatform Casewhere 

Vi tilpasser forløbet til jeres konkrete situation, men det vil typisk ske i følgende trin:  

  1. Udvælge proces
   Vi udvælger processen i samarbejde med jer ud fra fx, hvorvidt processen er repræsentativ for jeres organisation, eller om I forventer, at der ligger et stort gevinstpotentiale.
  2. Gennemgang af dokumentation og interview med nøglepersoner
   I fremfinder eventuel eksisterende dokumentation af processen, og Globeteam interviewer procesejer eller nøglepersoner i processen for at forstå mål med processen, aktuelle udfordringer og ønsker til forandringer.
  3. Opsætning af processen i Casewhere
   På baggrund af informationerne fra trin 2 konfigurerer Globeteam processen i vores demo-version af Casewhere. I er eventuelt tilgængelige for afklaring af spørgsmål.
  4. Præsentation af demo-versionen
   Vi præsenterer den konfigurerede demo for jer. Vi anbefaler, at både digitaliseringsafdelingen og repræsentanter fra processen deltager. 

De fire trin gennemføres i et intensivt forløb over to uger.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?