Om Globeteam

Få en indledende afklaring: Kan I have værdi af en dynamisk procesplatform?

En dynamisk procesplatform vil kunne give værdi i mange organisationer, men er en procesplatform relevant for lige netop din styrelse – og hvad er i så fald gevinstpotentialet? Globeteam tilbyder et indledende afklaringsforløb, hvor vi konfigurerer Casewhere op til en af jeres arbejdsprocesser. 

Afklaringsforløbet tager udgangspunkt i én konkret sagsproces hos jer, og resultatet er en demo-konfiguration af den valgte proces i Globeteams procesplatform Casewhere 

Vi tilpasser forløbet til jeres konkrete situation, men det vil typisk ske i følgende trin:  

  1. Udvælge proces
   Vi udvælger processen i samarbejde med jer ud fra fx, hvorvidt processen er repræsentativ for jeres organisation, eller om I forventer, at der ligger et stort gevinstpotentiale.
  2. Gennemgang af dokumentation og interview med nøglepersoner
   I fremfinder eventuel eksisterende dokumentation af processen, og Globeteam interviewer procesejer eller nøglepersoner i processen for at forstå mål med processen, aktuelle udfordringer og ønsker til forandringer.
  3. Opsætning af processen i Casewhere
   På baggrund af informationerne fra trin 2 konfigurerer Globeteam processen i vores demo-version af Casewhere. I er eventuelt tilgængelige for afklaring af spørgsmål.
  4. Præsentation af demo-versionen
   Vi præsenterer den konfigurerede demo for jer. Vi anbefaler, at både digitaliseringsafdelingen og repræsentanter fra processen deltager. 

De fire trin gennemføres i et intensivt forløb over to uger.

 

Situationer, hvor en dynamisk procesplatform kan give værdi:  

  • Sagsprocesser, hvor sager og dokumenter godt nok er digitaliserede, men hvor selve processen stadig er manuel. Dette kan være, hvor blanketsystemer eller andre selvbetjeningsløsninger afleverer et PDF-dokument i en email-postkasse, og hvor brugeren manuelt skal stå for sagsoprettelse og sagsprocessens forløb.  
  • Det samme kan være tilfældet, hvor sagsprocesser går på tværs af fx fagsystemer og ESDH-systemer, som ikke har indbygget procesunderstøttelse. 
  • Sagsprocesser, der ikke har et fast forløb, men afhænger af de data, som brugeren indtaster og de tilhørende regler for sagsprocessen. I disse sagsprocesser er det ikke muligt at fastlægge alle de mulige veje gennem sagsforløbet – de skal være styret af regler, som lægges ind i systemet. 
  • Sagsprocesser, hvor der er hyppige ændringer – enten som følge af lov- og regelændringer, eller fordi I ønsker løbende at optimere på processen. 

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?