Om Globeteam

Tema: Dynamisk sagsbehandling i staten

Vi ser nærmere på statslige myndigheders udfordringer med digitalisering

For mange styrelser er det svært at opnå en hensigtsmæssig digitalisering af deres processer. Der er ofte ikke sammenhæng mellem selvbetjeningsløsninger og de bagvedliggende sagssystemer, og derfor er der mange manuelle delprocesser på trods af, at sagerne faktisk er gjort digitale. Det er svært at skabe overblik over falskehalse og skabe grundlag for en korrekt rapportering, da data om de samlede procesforløb ligger i forskellige systemer, og fordi de fleste sagssystemer er centreret omkring sager og dokumenter – ikke omkring processer.

Endelig har de traditionelle IT-systemer svært ved at følge med den dynamik, der præger statens sagsbehandling via ny lovgivning, ændret organisering, udflytninger og lokale beslutninger i myndigheden.

I dette tema ser vi nærmere på de udfordringer, som statslige myndigheder oplever i forbindelse med digitaliseringen af deres sagsbehandlingsprocesser. Vi gennemgår bl.a. et typisk forløb for et digitaliseringsprojekt og identificerer mulige årsager til, at gevinsterne udebliver – og på den baggrund udpeger vi 4 grundlæggende faktorer, der skal være på plads for at sikre en vellykket digitalisering.

Ligeledes vurderer vi i en rapport om digitalisering af statens sagsbehandling potentialet i en ny type af fleksible systemer til understøttelse af sagsbehandling i staten, som vi har valgt at kalde for konfigurerbare procesplatforme med ESDH.

Globeteam har udviklet sin egen dynamiske procesplatform Casewhere, som er ideel til at digitalisere komplekse, sammenhængende ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesser. Med et konkret eksempel fra en kunder viser vi, hvordan et ansøgningsforløb kan automatiseres fra ende til anden, så alle sagens parter arbejder i den samme løsning, og justeringer af processerne kan foretages løbende. Læs casen her

 

Konfigurerbare procesplatforme

En konfigurerbar procesplatform er et standard-/rammesystem, hvor processerne så at sige ”bor” i systemet, og hvor der kan være samspil med andre systemer via integrationer.

Man kan opsætte regler for procesforløb og automatiserer det, der er muligt at automatisere, samt involvere ”rigtige” brugere efter behov – typisk på baggrund af den rolle, brugeren spiller i processen. En velegnet procesplatform indeholder et sagsbegreb og klassisk ESDH-funktionalitet. Derudover vil platformen som standard typisk have en række integrationer – fx til Office-pakken, CPR og Digital Post.

Casewhere

Casewhere er Globeteams egen dynamiske platform til automatisering og optimering af processer.

Casewhere holder styr på organisationens processer og understøtter brugeren i sagens forløb – fx sikrer løsningen, at de nødvendige data bliver opsamlet, og at sagens parter bliver inddraget undervejs.

Både interne og eksterne parter arbejder i samme løsning, da Casewhere sætter adgangsrettigheder på de enkelte objekter, så I ikke skal anskaffe separat selvbetjeningsløsning. Læs mere om Casewhere her 

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?