Er det tid til at genbesøge jeres outsourcingkontrakt?

Prisstigninger er en oplagt mulighed for at revurdere kvaliteten af IT-sourcing services og leverancer i jeres outsourcingkontrakt

Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser?
Det er en oplagt anledning til at revurdere kvaliteten af services & leverancer. Få vores bud på, hvilke spørgsmål I med fordel kan stille.

Sådan kan I bruge Statens Budgetsystem, SBS

Sådan kan I bruge Statens Budgetsystem, SBS

Se hvilke overvejelser, I skal gøre jer for at få det optimale udbytte af SBS i netop jeres institution. Med denne artikel får I en introduktion til og et overblik over Statens Budgetsystem, SBS

Gevinstrealisering – behøver det være svært?

Billede til illustration af gevinstrealisering, hvor dame høster frugt

Ingen offentlige myndigheder er i tvivl om, at det er vigtigt at få værdi ud af sine projekter – men hvorfor lykkes man så sjældent med gevinstrealisering? Globeteam har nogle bud – og en vej frem.

Værdiskabende implementering af Casewhere

Vores konsulenter der kan hjælpe med implementering af procesautomatisering

I Casewhere-projekter er Globeteams rolle ikke kun at implementere platformen rent teknisk. Vi tager oftest totalansvaret i projekterne, hvor vores erfarne projektledere, forretningsarkitekter og løsningsarkitekter står for
gennemførelsen.

Platform til procesautomatisering

Globeteam har en platform til procesautomatisering

Få optimeret kvaliteten af jeres sagsbehandling med procesautomatisering Ønsker din organisation at digitalisere og automatisere jeres sagsprocesser yderligere, men mangler en platform, der kan understøtte det?

Globeteam udvikler stor artsportal

Danmarks første officielle artsportal for dyr, planter og svampe – arter.dk Arter er en samlet registreringsportal for dyr, planter, svampe med mere og er den første officielle artsportal i Danmark, der dækker alle artsgrupper, og som frit stiller data til rådighed for forskningsmiljøer, forvaltere og borgere. Portalen henvender sig til både organiserede brugere fra naturforeninger […]

Digitalisering kan ofte accelereres markant ved en målrettet IT-outsourcing

John Tronborg står i front for Globeteam sourcing

Sådan kan din virksomhed eliminere hyppige digitaliseringsbarrierer i forbindelse med en IT-outsourcing Selvom digitalisering og IT-outsourcing sjældent diskuteres i de samme kredse i en organisation, kan en målrettet IT-outsourcing fjerne en række af de tekniske barrierer, som ofte er årsag til, at digitaliseringsinitiativer må standses. Årsagerne hertil kan være mange, men ofte ser vi, at […]