Få styr på jeres projektøkonomi

Skrevet af
Globeteam
Globeteam

Del indlæg

Projektregnskaber og -rapportering kan systemunderstøttes af sagsmodulet i Navision Stat. Vi hjælper jer gerne med at få opsat sagsmodulet hensigtsmæssigt

 

Det får I ud af at bruge sagsmodulet:

  • Strukturerede stamdata koblet til projektøkonomi
  • LDV som grundlag for business intelligence og rapportering
  • Bevillingskørsler til nulstilling af delregnskaber for tilskudsfinansierede aktiviteter
  • Lettet den administrative arbejdsbyrde ved økonomistyring af projekter

Sagsmodulet giver mulighed for at strukturere og samle administrative stamdata for jeres projekter i ét system og direkte koble det til økonomien på projekterne. Budget-, forbrugstal og stamdata er fuldt understøttet i statens datawarehouse-løsning, LDV. Dermed får I det ideelle grundlag for at opbygge business intelligence løsninger og traditionel rapportering.

Bevillingsstyringen i sags- og ressourcemodulet sikrer automatisk den løbende periodiserede indtægtsføring. Det betyder, at de tilskudsfinansierede projekter bliver nulstillet på delregnskabsniveau samtidig med, at der tages hensyn til krav om medfinansiering og overhead.

Har I tilskudsfinansieret virksomhed eller andre eksternt finansierede projekter, kan sagsmodulet lette den administrative arbejdsbyrde væsentligt i forhold til drift, opfølgning og rapportering.

Værktøj til jeres implementering af sagsmodulet

Vi har i 10 år hjulpet statslige institutioner med at implementere sagsmodulet i Navision Stat for en bedre styring af deres projektøkonomi.

Baseret på den erfaring har vi udviklet en procesmodel for, hvordan den optimale implementering kan ske gennem følgende procestrin:

  • En foranalyse, hvor mål og succeskriterier med implementeringen fastlægges
  • En designfase, hvor blandt andet principper, styringsmodel og roller fastlægges
  • En opsætningsfase i Navision Stat, hvor der opsættes en sammenhængende registreringsramme efter de aftale principper i designfasen
  • En udrulningsfase, hvor systemet sættes i drift og medarbejderne bliver uddannet til at anvende systemet
  • En realiseringsfase hvor gevinsten og fordelene ved de systemunderstøttede projektregnskaber mm. viser sig.
Martin V. Olsen
Globeteam Principal

Vil du høre mere? 

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med implementering og opsætning af sagsmodulet i Navision Stat? 

E-mail: mvo@globeteam.com

Mobil: +45 3071 4411

Andre læste også
29. november 2022
Sådan reducerer du risikoen for, at jeres SAP S/4HANA-projekt bliver forsinket
Overgangen fra ældre versioner af SAP til SAP S/4HANA er en opgave med højt strategisk fokus og stor betydning for forretningen.
Globeteams erfarne konsulenter rådgiver omkring IT-sourcing
15. november 2022
Understøtter jeres outsourcingkontrakt en agil udviklingsstrategi?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Så er det måske nu, I skal tage en dialog med leverandøren om at skrue op for agiliteten
9. november 2022
Morgenmøde: Risikerer din virksomhed store prisstigninger på jeres IT-leverancer?
Kom til morgenmøde den 24. november og få svar på, om jeres IT-leverandør har lov til at hæve prisen som følge af de stigende energipriser, og hvilke muligheder I i så fald har for at optimere kontrakten.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler