Om Globeteam

Specialudvikling eller standardsystemer til at understøtte KOMBITs brugerstyring?

Hvordan kan kommunerne implementere dataafgrænsninger i deres brugerstyring? Det ser Per Andreasen nærmere på i Globeteams andet indlæg i artikelserien om de fremadrettede udfordringer ved brugerstyring i kommunerne

Per beskriver i artiklen tre alternative muligheder for implementering af dataafgrænsninger og forholder sig til, om de giver kommunerne det nødvendige overblik og indblik i en brugers samlede faktiske rettigheder.

En central opgave for kommunerne i forbindelse med de kommende it-systemer fra KOMBIT er at fastlægge, hvilken roller de enkelte medarbejdere har i forhold til systemerne (kaldet jobfunktionsroller), samt hvilke sager og dokumenter en medarbejder må tilgå i systemerne (kaldet dataafgrænsninger). I den forrige artikel ”Dynamiske eller statiske dataafgrænsninger?” beskrev vi mulighederne med dataafgrænsninger, og i denne artikel ser vi på, hvordan kommunerne kan implementere dataafgrænsninger i deres brugerstyring.

Globeteam ser tre mulige alternativer for implementering af KOMBIT brugerstyring

  1. Alene bruge statiske dataafgrænsninger
  2. Dynamiske dataafgrænsninger – specialudvikling rundt om fx AD, IdM eller anden brugerdatabase
  3. Dynamiske dataafgrænsninger – Afvente at markedet tilbyder et standardsystem

Alene bruge statiske dataafgrænsninger Statiske dataafgrænsninger betyder, at den konkrete dataafgrænsningsværd (fx KL-E nummer) er fast knyttet til den jobfunktionsrolle, som en bruger er tildelt via medlemskab af en AD-gruppe. Dette vil umiddelbart være den enkleste metode til at implementere dataafgrænsninger i kommunen.

Imidlertid medfører brugen af statiske dataafgrænsninger, at hvis der skal knyttes forskellige dataafgrænsninger til den samme jobfunktionsrolle, skal der oprettes ny AD-gruppe for hver ekstra dataafgrænsning. Dette vil hurtigt ende med en eksplosion i antallet af AD-grupper, hvilket gør administrationen uoverskuelig – både i kommunens AD og i Støttesystemernes administrationsmodul.

Statiske dataafgrænsninger vil derfor kun være relevant for små kommuner med få brugere og få jobfunktionsroller.

Dynamiske dataafgrænsninger – specialudvikle rundt om fx AD, IDM eller anden brugerdatabase De kommuner, der indtil videre har afprøvet dynamiske dataafgrænsninger, har måttet ty til specialudvikling fx rundt om AD med et plugin eller i kommunens IdM-system.

Disse specialløsninger vil umiddelbart løse behovet for dynamiske dataafgrænsninger, men kan vise sig at være en klods om benet, da de typisk er dyre at videreudvikle og svære at komme ud af. Dertil kommer, at hvis kommunen alene vælger at implementere et plugin til AD, får de meget svært ved at få et indblik i en brugers samlede faktiske rettigheder eller få et overblik på tværs af brugere og systemer.

Afvente at markedet tilbyder et standardsystem Der tilbydes endnu ikke en standardløsning, der fleksibelt kan håndtere tildeling af jobfunktionsroller og dynamiske dataafgrænsninger, og som samtidig giver et fuldt indblik i en brugers samlede faktiske rettigheder og et overblik over fx en gruppe af brugeres rettigheder, eller hvilke brugere der har hvilke rettigheder til et specifikt system.

Standardsystem undervejs

Globeteam anbefaler kommunerne at bruge standardsystemer til støtte for KOMBIT adgangsstyring – værktøjer der skal være løst koblet til kommunens øvrige brugerstyring. Dette vil give stor fleksibilitet til at udskifte fx IdM-system eller andre komponenter i kommunens brugerstyring. Globeteam har derfor valgt at udvikle et standardsystem (NemRolle), der vil blive frigivet i løbet af 2017.

Læs mere om NemRolle i en kommende artikel på LinkedIn-siden Kommunal Digitalisering.

 

Kommunernes brugerstyring er under forandring og kan fremadrettet blive uigennemskuelig. Globeteam har derfor taget initiativ til en artikelserie, der beskriver udfordringerne ved dette og forholder sig til mulige løsningsmodeller. Læs introduktionen til artikelserien her

Ønsker du at vide mere om kommunernes brugerstyring, samt hvad Globeteam kan hjælpe dig med, er du velkomment til at kontakte os:

Per Andreasen
Mobil: +45 2427 7131
E-mail: pan@globeteam.com

 

Husk at følge Globeteam på LinkedIn:

Globeteam

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?