Om Globeteam

Slutspurten er sat ind: En måned til GDPR

Alle organisationer og virksomheder bør i disse dage være godt i gang med slutspurten og finpudsningen af deres GDPR-tilretning. EU-persondataforordningen træder som bekendt i kraft 25. maj, og det giver dermed kun en måned til at få styr på det sidste.

Arbejdet med GDPR trækker på ressourcer, som spænder fra projektledere med forankring i den øverste ledelse til IT-folk med den rette tekniske viden og overblik.

Med Globeteams GDPR-systemtjek får du en analyse af organisationens nuværende system, data, brug og sikkerhed ud fra en GDPR-tjekliste samt en sammenfattet rapport med konklusion og anbefalinger til eksempelvis tekniske tiltag, nødvendige processer og politikker samt databehandleraftaler.

Globeteams konsulenter har tung erfaring fra GDPR- og andre informationssikkerhedsprojekter og indarbejder relevant viden og input fra f.eks. ISO27001-standarden, som er den mest anerkendte sikkerhedsstandard.

Læs mere om Globeteams GDPR-systemtjek her

Eksempler på Globeteams GDPR-ydelser:

  • Foranalyse. For at få taget hul på arbejdet med GDPR anbefaler Globeteam, at du gennemfører en struktureret foranalyse, der effektivt identificerer og afdækker relevante forhold i organisationen med størst betydning for GDPR-compliance. Dermed får du det nødvendige overblik over nuværende situation og kan prioritere vejen frem med henblik på at efterleve forordningens krav og ‘dele elefanten op i bidder’. Læs mere om foranalysen her
  • Ledelsesworkshoppen er til dig, der gerne vil i gang med de processer, der skal ruste virksomheden til at blive klar til Persondataforordningens nye regelsæt, men som mangler at blive peget i den rigtige retning. Ledelsesworkshoppen er et alternativ til Globeteams mere omfattende Foranalyse. Læs mere om ledelsesworkshoppen her

 

Vores erfaring er, at når du først er kommet godt fra start, så er det slet ikke så vanskelig en proces – tværtimod kan det både gøres enkelt og munde ud i konkurrencefordele for forretningen.

Globeteams foranalyse indeholder en analyse af virksomhedens nuværende infrastruktur, hvor vi fokuserer på tekniske elementer såsom brugeridentiteter, logning, certifikater, sikkerhed på desktops, laptops, maildata og/eller Office365 samt databeskyttelse på mobile enheder.

Den tekniske vinkel kan udvides med:

 

  • Sikker systemtjek og -udvikling er til dig, der er ansvarlig for, at jeres eksisterende systemer lever op til GDPR-kravene, og/eller at jeres systemudviklingsproces er compliant med “privacy by design”-kravene. Men hvad skal der med i processen? Hvordan skal den bygges op? Og hvordan sikrer du, at jeres systemer lever op til GDPR? Læs mere om systemtjek og -udvikling her
  • Sikkerhedsreview: Langt de fleste virksomheder anvender Microsoft-teknologier, og derfor vil det være passende at implementere de sikkerhedsløsninger, som Microsoft og branchen generelt anbefaler for at beskytte virksomhedens it-miljøer. Vores sikkerhedsreview sammenholder GDPR-kravene med Microsofts sikkerhedssuite, hvor fokus netop er på beskyttelse af identiteter, data og enheder, samt at skabe et sikkerhedsmæssigt fundament fir den digitale arbejdsplads. Læs mere om sikkerhedsreview her
  • Dokumentationsværkstøj: Over tid opstår der i enhver virksomhed mange procedurer, og der er mange platforme og systemer at holde styr på. Et effektivt procesdokumentationsværktøj til beskrivelse af organisationens sikkerhedspolitik, overholdelse af ISO27001 og EU’s regler m.v. kan give din informationssikkerhedsproces et løft og et link mellem politikker og virkelighed. Læs mere her

Kontakt

Vil du vide mere om, hvordan Globeteam klæder din organisation på til GDPR? Så kontakt:

Jesper Vraa Nielsen
E-mail: jvn@globeteam.com
Mobil: +45 2362 6962

Henrik Gissel Szokody
E-mail: hgs@globeteam.com
Mobil: +45 4245 8797

 

Referencer

Vores referencehistorier tæller bl.a. Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Udenrigsministeriet, Danmarks Miljøportal, GN Hearing, DSB og Kromann Reumert.

Du kan læse referencehistorier om gennemførelse af en it-sikkerhedsaudit hos Kromann Reumert og om GN Hearing, som vi hjalp med at blive klar til EU-forordningen. Derudover har Globeteam gennemført sikkerhedsaudit hos DSB og hos en lang række kommuner og offentlige organisationer

Kontakt

Jesper Vraa Nielsen
E-mail: jvn@globeteam.com
Mobil: +45 2362 6962

Jesper Vraa Nielsen

Henrik Gissel Szokody
E-mail: hgs@globeteam.com
Mobil: +45 4245 8797

20161121_HenrikGSzokody_4562b

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?