Cybersikkerhed

Sikkerhedsarkitektur

Sikkerhedsarkitektur som disciplin

Sikkerhedsarkitektur er en disciplin, som stadigt flere organisationer vælger at etablere som en forudsætning for at kunne opretholde et acceptabelt bundniveau holdt op imod virksomhedens mål og midler.

Sikkerhedsarkitektur omhandler organisationens samlede robusthed relateret til at imødegå forretningsmæssige risici målt på en kombination af teknologier, processer og mennesker. I takt med forretningsenhedernes hjemtagelse af digitaliseringsdagsordenen er det blevet vigtigere, at alle aktører i en organisation følger samme principper for etablering, vedligehold og handlinger i forhold til nye og eksisterende platforme.

Mange organisationer har gennem årene opbygget en stor, kompleks teknologiarkitektur. Få – om nogen – organisationer har i dag et samlet overblik over alle de indbyrdes afhængigheder, der er mellem de respektive teknologikomponenter på tværs af OSI-modellens syv lag (Open Systems Interconnection Reference Model).

Sikkerhedsarkitektur som disciplin er både en rådgivningsfunktion i ønsket om security-by-design og en kontrollerende funktion med et ønske om, at de sikkerhedsarkitektoniske principper overholdes.

Globeteam hjælper med at designe, implementere og idriftsætte tekniske sikringsforanstaltninger understøttet af robuste processer. Derudover tilsikrer vi en arkitektonisk sammenhængskraft på tværs af teknologier og platforme.

 

E-mailsikkerhed

Virksomhedens mailkonti er i stigende grad udsat for forsøg på at kompromittere IT-sikkerheden gennem phishing, malware og ransomware. Vi rådgiver jer om, hvordan I bedst sikrer jeres mailsystem, ligesom vi kan stå for at implementere og konfigurere valgte sikkerhedsløsninger

Vi tilbyder en række løsninger til at styrke e-mailsikkerheden. Læs mere  

Microsoft Security Workshop

Virksomheder og organisationer, som vil højne deres IT-sikkerhed, må først have et reelt billede af deres eksisterende sikkerhedsniveau og udfordringer. Vores erfarne konsulenter tilbyder en række sikkerhedsanalyser, som favner både den generelle IT-sikkerhed og sikkerheden på enkelte platforme som Office 365.

Læs mere om Globeteams sikkerhedsanalyser

 

Security Asset Discovery

Netværkssikkerhed

Netværket er forretningskritisk bærer af data og information, og skal fungere sikkert og uden afbrydelser. Samtidig skal det kunne imødekomme forretningens krav om bl.a. mobile enheder, større datamængder mv.

Globeteam tilbyder netværksrådgivning og dokumentation af jeres netværksinfrastruktur. 

 

Identitet- og adgangsstyring

Identitets- og adgangsstyring er et område, som de seneste år har fået markant mere fokus i virksomheders IT-sikkerhedspolitik. Dels fordi det bliver stadig mere udfordrende at bevare kontrollen over brugerrettigheder og -adgange i et komplekst IT-miljø, som går på tværs af applikationer, cloud, netværk og systemer. Og dels som en konsekvens af ny lovgivning som GDPR, der stiller høje krav til beskyttelse af persondata.

Læs hvordan Globeteam kan hjælpe jer med at vælge og designe den rigtige løsning til identitets- og adgangsstyring

 

Peder Lind Sørensen fra Globeteam

Kontakt

Peder Lind Sørensen
E-mail: pls@globeteam.com
Mobil: +45 3074 7474

Globeteam webinar om ransomware

Se webinar om ransomware
I denne webinar-optagelse giver Gorm Christiansen og Jesper Hanno Hansen deres bud på, hvordan du afdækker din virksomheds samlede robusthed og håndtering af ransomware.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?