Cybersikkerhed

Krisestyring

Når uheldet er ude og en krise opstår, er aktionsklart kriseberedskab nødvendigt

Forretningens teknologi udgør en stor del af den samlede værdiskabelse, hvad enten det er via salgs- og rådgivningskanaler, kontrol med processystemer, selvbetjening, automatiserede processer eller sofistikerede algoritmer. Beskyttelse af fortrolighed, integritet og tilgængelighed bliver stadig vigtigere. 

Men selvom IT designes og implementeres med stor omhyggelighed vil hardware med tiden slides og fejle. Software fejlopdatere eller fejle på et dårligt tidspunkt. Og i en globaliseret, digitaliseret verden vokser konsekvensen af, og dermed truslen fra, cyberangreb, industrispionage, afsløringer af fortrolig information og godt gammeldags hærværk. 

Når en krise opstår, er den kontrollerede gendannelse af teknik og processer omkring de vigtigste forretningsprocesser således vigtig. Det er en kompliceret disciplin, som trækker på en bred vifte af kompetencer og roller på tværs af virksomheden og eventuelle driftsleverandører. Hvilke processer, der prioriteres først defineres ved krisens karakter, så ledelsen behøver et ‘vejkort’ for at komme frem til målet, når først omfanget af krisen, den nuværende ‘placering på kortet’, er afklaret.

Afstemt og øvet kriseberedskab

Når forretningen går ned, er et aktionsklart kriseberedskab nødvendigt for at overleve – eller i hvert fald ikke miste for store værdier i form af data, tabt fortjeneste, ry og rygte eller bøder grundet utilstrækkelig beskyttelse af fortrolige data. Kriseberedskabet er aktionsklart, hvis det har en afstemt, øvet og realistisk plan for, hvilke organisatoriske processer og tilhørende teknik som prioriteres, samt samarbejdet i kriseledelse og tilknyttede genetableringshold.

Strukturen på kriseberedskabet er ofte genkendelig på tværs af virksomheder, ligesom spin-off fordele og faldgruber er det. Forretningsprocesser, prioriteringer, IT-landskaber, organisatoriske processer og modenhedsniveauer er derimod i sagens natur forskellige.

Globeteam hjælper med at afklare ambition i forhold til trusselsbilledet, analysere og prioritere forretningsprocesser og understøttende teknik fra et forretningsperspektiv samt planlægge, øve samarbejde, afprøve teknisk og håndtere krisescenarier, som modsvarer aktuelle trusler. Derudover bistår vi virksomheder under igangværende sikkerhedskriser som rådgivere på strategisk eller taktisk niveau, da uforudsete hændelser vil indtræffe. Med træning og øvelser kan de reduceres, men aldrig helt undgås.

 

Krisestyring artikelrække med 13 artikler

Som et led i temarækken ”Stay safe, start smart” deler to af Globeteams cybersikkerhedsrådgivere, Mark Breitner og Helge Djernes, deres perspektiv på en tids- og omkostningseffektiv vej til en robust krisestyringskompetence, der passer til jeres virksomhed og ambitionsniveau i en artikelserie bestående af 13 artikler.

I artikelserien “det aktionsklare kriseberedskab” laver de ’nedslag i virkeligheden’ og fortæller fra frontlinjen om forskellige faser i opbygning og vedligeholdelse af en robust kriseberedskabskompetence, samt om overvejelser, faldgruber og muligheder, som alle kan regne med at støde på under opbygning eller modernisering af et aktionsklart kriseberedskab.

Du finder artikelserien og de emner som skribenterne kommer ind på her.

 

Gorm Grosen Christiansen, Globeteam

For mere information, kontakt:

Henrik Gissel Szokody fra Globeteam

For mere information, kontakt:

Stay safe, start smart, temarække

Globeteam stiller skarpt på cybersikkerhed under temaet “Stay safe, start smart”.

Her kan du gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave.

Læs mere her om vores nye temarække

 

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?