Globeteam

GDPR-workshop for ledere

gdpr

GDPR-workshop klæder dig på til at skabe overblik og prioritere

Det kan virke som en uoverskuelig og abstrakt opgave at komme i gang med GDPR-arbejdet. Der skal kigges på systemer, data, arbejdsgange, vurderes risici og implementeres nye tekniske løsninger. Det er en stor afklaringsopgave for forretningen og en stor IT-opgave for alle typer virksomheder.

Mange ved ikke, hvor de skal starte og ønsker heller ikke at ”gøre det hele for stort” – og hvad gør man så?

Globeteams GDPR-workshop for ledere er til dig, der gerne vil arbejde mere struktureret med de processer, der skal ruste virksomheden til at blive klar til Persondataforordningens regelsæt, men som mangler at blive peget i den rigtige retning.

Vores erfaring er, at når du først er kommet godt fra start, så er det slet ikke så vanskelig en proces – tværtimod kan det både gøres enkelt og munde ud i fordele for forretningen.

En GDPR-workshop er et alternativ til Globeteams mere omfattende GDPR-analyse, som du kan læse mere om her

gdpr

Ydelsen omfatter

Hos Globeteam har vi dokumenteret erfaring med den konkrete proces, som din organisation skal igennem for at leve op til Persondataforordningen. Vores solide erfaring samt metoder og viden fra lignende projekter inkluderes i ledelsesworkshoppen, der omfatter:

 • Formøde med 1-2 personer i organisationen
 • Workshop for udvalgte ledere styret af 2 Globeteam-konsulenter med særlig viden om GDPR samt erfaring fra lignende projekter (læs mere om selve workshoppen nedenfor)
 • Dokumentation af beslutninger samt væsentlige konklusioner og anbefalingeLedelsesworkshoppen varer en halv dag, og den afvikles for 5-8 ledere fra virksomheden – vi anbefaler, at deltagerne består af direktionsmedlemmer og linjeledere (f.eks. HR, It, Kvalitet og Jura).
gdpr

Selve workshoppen

På ledelsesworkshoppen bliver de deltagende parter klædt på til at skabe overblik over virksomhedens data, processer, politikker m.m. og kunne prioritere det fremadrettede GDPR-arbejde og processen herfor.

Det sker gennem:

 • En indledende præsentation af GDPR og de generelle konsekvenser heraf
 • En faciliteret diskussion af:
  • Hvad har vi af persondata
  • Hvordan håndterer vi området i dag (systemer, processer m.v.)
  • Hvor er der særlige udfordringer?
  • Hvordan skal vi gribe arbejdet an: Proces, deltagere, forankring, tidsplan etc
  • En faciliteret diskussion af:
 • Opsumsering og næste skridt
Globeteam konsulent Jesper Vraa Nielsen
Jesper Vraa Nielsen
GTP og projektansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Globeteam tilbyder assistance med både IT og forretning hele vejen gennem forløbet fra analyse og projektdefinition over kortlægning og løsningsforslag til implementering og drift. 

Vil du vide mere om, hvordan Globeteam klæder din organisation på til GDPR? Så kontakt mig på tlf. +45 2362 6962 eller jvn@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler