Vil du være en del af Globeteams nyoprettede Cyber- og Informationssikkerhedsteam?

 

Cyber- og Informationssikkerhed er Globeteams nyeste forretningsområde, hvis mål er at bistå virksomheder med at accelerere transformationen hen mod en digitaliseret forretningsmodel, som er rustet til at håndtere det hastigt foranderlige trusselsbillede. Og vi er derfor på udkig efter de helt rigtige specialiserede kompetencer til teamet.

Målet er at gøre cyber- og informationssikkerhed til at centralt og vedrørende forretningsanliggende, og dermed hjælpe IT-afdelingen med at få emnet ind i forretningen.  Dette skal bl.a. ske gennem en opkvalificering af bestyrelser, direktioner og forretningsenheder, så de gennem situationsbestemt indsigt, kan stille de rigtige spørgsmål til deres organisation og leverandører, såvel som træffe rettidige og rigtige beslutninger.

Et øget trusselsbillede

Cybertruslen er en forretningsrisiko, som kun kommer tættere på, og som i øvrigt kan have rigtig store konsekvenser og ultimativt lukke virksomheder, hvis det går rigtig galt. Derfor handler det mere end nogensinde før om strategisk risiko- og krisestyring, som virksomhederne skal have støtte til at kunne navigere i.

Sådan arbejder vi

Virksomheder har en tendens til at anskue risikostyring ud fra eget perspektiv. Det betyder, at fokus er rettet mod virksomhedens ømme punkter, hvor det vil gøre mest ondt at blive ramt. Sikkerhedsforanstaltningerne prioriteres herefter. Dette perspektiv vil vi naturligvis fastholde, men vi vil supplere med yderligere to lag ved at tilføje en modtager- og en modstanderorienteret tilgang.

Modtageren

I den modtagerorienterede tilgang sættes den enkelte virksomhed i centrum for hele processen. Der skal være en modtagerorientering, som er fuldstændig nedarvet i al vores adfærd og metodetilgang – vi har en oprigtig interesse i at forstå organisationen som forudsætning for reelt at kunne hjælpe den videre. Dette skal stå i skarp kontrast til en tilgang, hvor man leverer et ”one size fits all”-produkt.

Modstanderen

Det andet lag i vores tilgang går ud på at sætte sig i modstanderens sted. Med andre ord vil vi afdække, hvor truslen kommer fra. Vi vil tegne et billede af, hvem de er, hvad de vil, og hvordan de ser ud, når de kommer. Med dette billede kan vi klæde virksomheden på til at skabe differentierede sikringsforanstaltninger, som i højere grad imødekommer det faktiske trusselsbillede.

Samarbejde

Vi kommer ikke med et traditionelt konsulent-afsender-perspektiv. Vi søger at erstatte ’værsgo-at-åbne-mappen-med-anbefalinger’ med et tæt og meningsfuldt samarbejde. Kun gennem den dybere forståelse kan vi etablere bæredygtig risikostyring.

Hvem er du?

Du kan blive en del af teamet, hvis du kommer med en solid erfaring i bagagen. Du har styr på de forskellige standarder inden for compliance, informationssikkerhed og risikostyring, og du har dokumenteret praksis-erfaring indenfor selvsamme.

Du skal med andre ord have prøvet mange ting indenfor fagets natur, og du er af dine omgivelser anset som den dygtigste på dit felt.

Teamet

Men ikke mindre væsentligt så skal du også passe godt ind i teamet og kunne agere i organisationer i alle lag.

Teknologi er selvfølgelig nogle værktøjer, vi introducerer, men risikostyring er i vid udstrækning samarbejde og koordinering mellem mennesker, så vi lægger stor vægt på at finde de rette kandidater, som passer ind i teamets dynamik.

En eliteenhed

Kort og godt har du den erfaring og de kompetencer, der skal til for at blive en del af en eliteenhed med en klar mission om at etablere det bedst mulige bolværk mod den trussel, der kommer som følge af den øgede digitalisering.

Hvis du har de egenskaber, der skal til for at blive en del af Globeteams cyber- og informationssikkerhedsteam, så send en ansøgning og dit CV til blivkonsulent@globeteam.com

Din teamleder

I spidsen for teamet står Gorm Christiansen, der har haft en årelang og prominent karriere i sikkerhedsbranchen. Gorm er blandt andet tidligere cyberchef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), og han har derudover også været IT-chef hos ATP og områdedirektør hos Deloitte.

Gorm arbejdede fra 2015 til 2018 i Politiets Efterretningstjeneste (PET) som Cyberchef. Derefter har han i to år arbejdet for Deloitte, hvor han har rådgivet virksomheder inden for risikostyringområder omkring cyber- og informationssikkerhed.

”Jeg kan naturligvis af gode grunde ikke kommentere på de arbejdsopgaver, jeg tidligere har siddet med i PET. Men det er ingen hemmelighed at sige, at jeg har et dybt kendskab til, hvad det er for et trusselsbillede danske virksomheder står over for, og hvordan dette bør håndteres.

Det er samtidig vigtigt for mig at understrege, at min tilgang til dette arbejde er at sikre, at det foregår på et fundament af ordentlighed.

De virksomheder, som Globeteam arbejder med, skal føle sig 100 pct. trygge ved, at vores rådgivning og vores anbefalinger helt og aldeles matcher det behov, de har. Det er et område, hvor der nogle steder oversælges på baggrund af en frygt, som kan skabes hos mange topchefer, fordi de er usikre på, hvad de står overfor, og at det ikke længere er legitimt at negligere denne trussel,” fortæller Gorm Christiansen.

Har du spørgsmål, eller ønsker du blot en snak for at få en bedre fornemmelse, så ræk ud til Gorm Christiansen på mobil
+45 3093 4757

Bliv en del af Globeteam

Er du interesseret i at blive konsulent i Globeteam, så send en ansøgning og et CV til blivkonsulent@globeteam.com

Vi glæder os til at høre fra dig!