Globeteam

Sikkerhed

Sikkerhed

Tænk sikkerhed bredt og opnå en vellykket digital transformation

Den digitale omstilling er vækstmotoren i mange virksomheder. Men jo mere viden, der bliver delt, jo flere data, der bliver genereret, og jo flere processer, der bliver digitaliseret, desto mere sårbare bliver virksomheder overfor angreb.

Det er én af den moderne virksomheds største dilemmaer. I takt med at de gennemfører mere og mere af deres digitale transformation, eksponerer de sig i stigende grad for et hastigt voksende trusselsbillede. Så hvordan håndterer man den komplekse sikkerhedsopgave? En opgave, hvor virksomheder beskytter sig bedst ved at tænke fysisk, adfærds- og digital sikkerhed i sammenhæng.

I Globeteam reducerer vi kompleksiteten ved at zoome ind på den konkrete sikkerhedsudfordring i et konkret sikkerhedsprojekt. Virksomheder kan ikke løse alt på én gang. Det er der ikke tid, penge eller ressourcer til. Det handler om at gribe fat i det hjørne af den digitale transformationsproces, der giver mest forretningsværdi her og nu – og få igangsat en bæredygtig og risikobaseret modning af virksomhedens robusthed, der understøtter virksomhedens langsigtede udvikling.

Sikkerhed
Flere indgangsvinkler til sikkerhed

Centralt i Globeteams tilgang til sikkerhed står et erfarent og tværfagligt hold af 50 sikkerhedskonsulenter, der med et stærkt fælles værdigrundlag kan løse opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Den faglige forskellighed og dybde danner afsættet for at opnå en dyb forståelse for organisatoriske, processuelle og tekniske problemstillinger, der blokerer for den videre modning og forretningsunderstøttelse.

Flere af Globeteams konsulenter har frontlinjeerfaring fra Politi og efterretningstjenester samt bestredet centrale roller i virksomheders centrale risiko- og beredskabsorganisationer.

Du kan læse mere om vores fokusområder neden for.

Integreret risikostyring

Sikkerhed er en balanceøvelse. Det nytter ikke noget at sætte ind med tiltag ét sted i forretningen, hvis den allokering af tid, penge og ressourcer samtidig øger risikoeksponeringen i andre og mere kritiske forretningsområder. Globeteam bistår med strategi, design, etablering og kontinuerlig optimering af virksomhedens risikostyring – herunder sammenkobling af den operationelle, taktiske og strategiske risikostyring i én integreret model. 

Compliance

Compliance-opgaven har i grove træk karakter af hygiejnefaktor. Det er basal sikkerhed og datahåndtering, der skal være styr på for at kunne drive en moderne, effektiv forretning. Efterlevelse af et regelsæt må dog aldrig være et mål i sig selv; compliance skal betragtes som et middel til at realisere forretningsgevinster. Globeteam hjælper med at fastlægge, planlægge, organisere og udarbejde interne retningslinjer for, hvordan virksomheder overholder de love og regulativer, de er underlagt, fx ifm. gdpr eller NIS2.

Kriseberedskab

Når uheldet er ude og en krise opstår, er det vigtigt, at de vigtigste forretningsprocesser bliver gendannet hurtigst muligt. Forudsætningen for en effektiv gendannelsesproces under maksimalt pres er, at virksomheder har lagt en præcis plan for, hvilke processer der skal prioriteres, og hvordan det ansvarlige persongalleri skal agere undervejs. Globeteam hjælper med at planlægge, afprøve og håndtere krisescenarier. Derudover bistår vi virksomheder under igangværende sikkerhedskriser ved at træde ind som rådgiver på strategisk eller taktisk niveau

Zero Trust

Zero Trust-konceptet er et sæt sammenhængende sikkerhedsprincipper, der løbende kontrollerer de brugere og enheder, der forsøger at tilgå virksomhedsdata, og som tager udgangspunkt i ”tillid er godt, kontrol er bedre”. Globeteam hjælper med at implementere de Zero-Trust principper, der giver mest værdi i virksomheden. Vi kan typisk komme langt med at forbedre virksomhedens sikkerhed ved at anvende de løsninger, der allerede findes blot ved at ændre opsætningen.

50+ sikkerheds-konsulenter

Globeteams eksperter inden for sikkerhed arbejder med sikkerhed fra øverste strategiske niveau ned gennem de organisatoriske lag og helt ud til de tekniske specialister i maskinrummet on premise, i skyen eller i en hybrid driftsmodel.

Identity and Access Management

Identitet- og adgangsstyring er en helt afgørende disciplin, som sikrer, at de rette personer, får de korrekte adgange til de rette ressourcer i virksomheden og er samtidig med til at skabe det fundament, som understøtter øget cybersikkerhed, zero trust, databeskyttelse og bedre compliance. Globeteam har et stærkt hold af IAM-eksperter, som dækker både det strategiske og teknologiske spektrum og kan således rådgive din virksomhed alt efter, hvor i identitetsrejsen, I befinder jer.

Kompetenceudvikling

I takt med at kompleksiteten af cybertrusler stiger, er der behov for nem og hurtig adgang til opdateret undervisningsmateriale, som kan uddanne virksomheders it-ressourcer indenfor cyber- og informationssikkerhed. Globeteam stiller et læringsmiljø til rådighed, der dels modner de sikkerhedsansvarliges eget kompetenceniveau, og dels indeholder træningsmateriale, der kan teste brugerorganisationens løbende beredskab overfor cybertrusler.

sikkerhed
Stærkt hold af konsulenter inden for sikkerhed

I Globeteam er vi mere end 50 sikkerhedseksperter, der arbejder med sikkerhed på højeste niveau. Sikkerhedskonsulenterne er nøje udvalgt på baggrund af deres specifikke kompetencesæt og erfaring med at opbygge, vedligeholde og udvikle sikkerhedsløsninger og sikkerhedsprogrammer.

Det unikke ved mange af Globeteams sikkerhedskonsulenter er, at de fleste har arbejdet i virksomheder eller organisationer, hvor de har haft trusselsbilleder og cyberangreb helt tæt inde på kroppen. At læse sig til en teoretisk forståelse af sikkerhed tåler ikke sammenligning med selv at have mærket ansvaret på egne skuldre, når image og omsætning er på spil.

Den dybe erfaring koblet med en stærk eksekveringskompetence gør, at Globeteams sikkerhedsydelser udmærker sig ved først og fremmest at levere konkret forretningsværdi. Vi spilder ikke vores kunders tid med at etablere sikkerhedsprogrammer, der favner alt for meget, ligesom vi heller ikke sælger produkter, der ikke er brug for. Vi fokuserer – i et tæt samarbejde med vores kunder – på de sikkerhedsudfordringer, der fylder mest her og nu, og så løser vi opgaven.

Globeteams kunder indenfor sikkerhed tæller virksomheder, organisationer, institutter og fonde af alle størrelser.

”Vores erfaring er, at det som regel ikke er de teoretiske og analytiske faser af sikkerhedsarbejdet, der volder størst problemer hos virksomheder. Det er den efterfølgende eksekveringsevne til at sætte handling bag ordene og drive et effektivt sikkerhedsprogram, der trækker tempoet ud af deres forretningsudvikling”, siger Gorm Grosen Christiansen, leder af Globeteams forretningsenhed inden for sikkerhed.

Du kan her læse mere om vores tilgang til kunden og om vores værdigrundlag

Sikkerhed

Se video med Gorm Christiansen

I videoen fortæller Gorm om sit syn på trusseludviklingen og om Globeteams forretningsområde inden for sikkerhed.

Gorm Grosen Christiansen, Globeteam
Gorm Grosen Christiansen
Kosulent

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler