Globeteam

Sundhedssektoren

Peter Langvad - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Sundhed

Stort behov for at kunne behandle, dele og udstille data i sundhedssektoren

Sundhedssektoren er under et konstant og hastigt voksende pres. Behovet for at kunne behandle, dele og udstille data har aldrig været større, og de kommende år vil næppe være en undtagelse herfor. Kravene fra både borgere og politikere er ikke blevet mindre, og da de teknologiske muligheder synes nærmest uendelige, står sundhedsmyndighederne foran vanskelige valg, når fremtidens sundhedstilbud skal IT- og procesunderstøttes.  

Hvordan kan sundhedssektoren favne de nærmest uendelige muligheder af lovende nye teknologier og herigennem understøtte borgere og myndigheders krav til fremtidige løsninger? Samtidig med at brug af eksempelvis cloud-teknologi og AI skal balanceres i forhold til compliance og GDPR. Ligesom kravene til informationssikkerhed skal holdes op imod ønsket om at kunne udstille data til eksterne aktører uden at blive offer for et ondsindet angreb af ransomware.  

Øget digitalisering i sundhedssektoren er komplekst, men udgør et kæmpe potentiale.   

Sundhed

Central samarbejdspartner inden for sundhedssektoren

Hos Globeteam har vi gennem et tæt og mangeårigt samarbejde med aktører indenfor sundhedssektoren udviklet et nøje kendskab til de it- og forretningsmæssige behov, der efterspørges af myndighederne indenfor sundhedssektoren.

Globeteam har i forskellige sammenhænge arbejdet tæt sammen med senior beslutningstagere og rådgivet omkring valg af teknologi og platform til sundheds it-området. Globeteam har udviklet og implementeret centrale sundheds it-løsninger og har herigennem opnået betydningsfuld viden om det enorme data- og systemlandskab, der i dag udgør rygraden i sundhedssektorens tilbud til borgere og øvrige myndigheder.

Globeteam har også drevet projekter inden for sikkerhed og integreret risikostyring på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Sundhedssektoren i Danmark er udpeget som én af seks samfundskritiske sektorer, der skal have en specifik strategi for cyber- og informationssikkerhed. I dette sikkerhedsarbejde er Globeteam en central samarbejdspartner for beslutningstagerne i regionerne

Globeteams fokusområder

Globeteams konsulenter hjælper beslutningstagere i sundhedssektoren med at vælge de rette løsninger til understøttelse af strategiske projekter indenfor sundheds-IT. Globeteam bidrager i den forbindelse bl.a. med:

Sådan hjalp vi Saniona

Den danske biofarmaceutiske virksomhed Saniona er på vej ind på det amerikanske marked. Selskabet har valgt at basere deres it-understøttelse på Microsofts cloudbaserede teknologi og får hjælp på rejsen af Globeteams eksperter indenfor it-infrastruktur, sikkerhedsrådgivning og klienthåndtering.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler