Globeteam

Kommuner

Peter Langvad - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

kommuner

Kommunernes mangfoldige opgaver stiller særlige krav til deres digitalisering

Kommunerne udfører en mangfoldighed af opgaver – både myndigheds- og serviceopgaver, og der er oftest ikke økonomi til at digitalisere ”i dybden” med specialløsninger på alle områder.

Derfor skal den enkelte kommune have et solidt fundament, hvilket man har opnået gennem den fælleskommunale rammearkitektur. Her kan man både implementere fælles løsninger gennem KOMBIT eller løsninger anskaffet i lokale/regionale samarbejder, da man jo langt hen ad vejen løser de samme opgaver.

Globeteams ydelser til kommunernes digitalisering retter sig primært mod kommunernes digitale fundament og de mere brede løsninger. Vi er ikke ”fag-faglige”, dvs. vi har ikke dybe kompetencer inden for specifikke forvaltningsområder. Til gengæld er vi meget dybt faglige på fx Microsofts infrastruktur og Microsoft 365, på anskaffelse og implementering af ESDH, på brugerstyring og implementering af NSIS-standarden samt på generel optimering af processer.

Kommunerne håndterer i sagens natur mange følsomme persondata og er endvidere i høj grad eksponeret for cyber-relaterede trusler. Dette skal håndteres både på ledelsesniveau, i kommunernes it-infrastruktur og i de konkrete it-løsninger.

kommuner

Centrale fokusområder hos kommuner

Digitaliseringsopgaverne hos kommunerne er komplekse. Vi har valgt at stille nogle af dem op i punktform for at giver et bedre overblik. Det er samtidigt en liste med de områder, hvor vi i Globeteam  blandt andet kan træde til med rådgivning:

Du kan her læse mere om vores rådgivning inden for disse områder nedenfor. 

Digitalisering med Microsoft infrastruktur

I Danmark har alle kommuner en infrastruktur, som i en eller anden grad er baseret på Microsoft, og i de senere år er store dele af denne infrastruktur blevet hybrid. Dvs. at styrkerne i de cloud-baserede tjenester tages i anvendelse. Her udgør Microsoft 365 og Azure vitale elementer af infrastrukturen.

Samtidig er Microsoft 365 og Microsoft Azure væsentlige forudsætninger for at skabe det solide fundament til at kunne accelerere digitaliseringen yderligere. Hvad enten det gælder mobile, hybride arbejdspladser som en digital understøttelse til varme og kolde hænder eller intelligente løsninger til at understøtte den grønne bevidsthed. Eller det handler om at styrke den samlede sikkerhed, fra bruger til dataanvendelse ved at bringe intelligens til den samlede sikkerhed, så kommunerne hurtigere kan agere og respondere på sikkerhedsmæssige trusler.

Med mere end 40 dedikerede og højt certificerede konsulenter med dokumenteret erfaring, hjælper Globeteam kommunerne med at optimere deres Microsoft infrastruktur og realisere gevinsterne ved en bæredygtig anvendelse af Microsoft cloudplatformen.

Du kan her læse mere om vores cloud relaterede ydelser og om vores rådgivning inden for den hybride arbejdsplads, som dækker flere discipliner.

Anskaffelse og implementering af ESDH

Et af de væsentlige generelle systemer i en kommune er ESDH-systemet, som har bevæget sig fra at være et ”kedeligt” pligtarkiv til at være et væsentligt it-system til kommunens generelle sagsbehandlingsopgaver. Dertil kommer, at ESDH-systemet i mange kommuner også er begyndt at blive anvendt til at understøtte fagspecifikke sagsgange.

Når kommunen med jævne mellemrum skal udbyde sit ESDH-system, er det relevant at tage sin strategi for sagshåndtering op til genovervejelse – fx i hvilke sammenhænge skal man anvende ESDH-systemet, og i hvilke sammenhænge egentlige fagsystemer? Hvor langt ud i de decentrale enheder skal ESDH-systemet anvendes, og skal det eventuelt kobles til kommunens samarbejdsværktøjer?

Og hvad kan markedet egentlig tilbyde? Hvad kan systemerne, og er der kommet nye spillere til?

Globeteam er eksperter inden for kommunal ESDH – vi har et sammenhængende koncept, som kan hjælpe jer gennem strategi og anskaffelse. Vi kender markedet i dybden, og vi kender de opgaver, som ESDH-systemet typiske understøtter i kommunerne. Vores overbevisning er, at ESDH-systemet bedst muligt skal understøtte brugernes opgaver og ikke bare være et arkiv. Det skal implementeres på den rigtige måde og med forankring hos det, vi kalder procesejere, for at give værdi for kommunen.

It-sikkerhed og håndtering af cybertrusler – fra topledelses rådgivning til teknisk implementering

De eksterne trusler fra både it-kriminelle og andre, som ønsker at forstyrre ”den offentlige orden og stabilitet”, medfører, at kommunerne gør en stor indsats for at undgå blokerende nedbrud af centrale systemer, og for at følsomme data bliver stjålet og udstillet uretmæssigt.

Disse risici skal håndteres både på ledelsesniveau, i kommunernes it-infrastruktur og i de konkrete it-løsninger. Globeteam har mere end 50 konsulenter, som på den ene eller anden måde beskæftiger sig med cyber- og informationssikkerhed. Fra ledelseskonsulenter inden for risikostyring, der yder rådgivning til ledelsen, over konsulenter, der har særlig fokus på etablering af kontrolprocesser (ISO 27001) til dybt tekniske specialister, der kan sikre korrekt opsætning af kommunens Microsoft infrastruktur, eller som kan være med til at sikre de enkelte it-løsninger i kommunen.

Globeteam kan således hjælpe kommunen på alle niveauer og med alle elementer omkring cyber og informationssikkerhed. Du kan læse mere om vores rådgivning her.

Nye it-løsninger => Nye processer

Selvom vi ikke er fag-faglige inden for specifikke forvaltningsområder, kan vi hjælpe kommunerne med at optimere processer inden for konkrete områder. Det kan være processer, der ”bor” i ESDH-systemer, eller det kan være processer relateret til kommunens it-support.

Vi kigger på processerne i sammenhæng med de it-systemer, som kommunen allerede har, og hvordan processerne fungerer bedst muligt i it-systemerne

Data inden for klima, miljø og energi

Kommunerne samarbejder med mange parter omkring data inden for klima, miljø og energi. Gennem vores mangeårige arbejde for Danmarks Miljøportal har vi fået dyb indsigt i disse data, og hvilken rolle de spiller i såvel kommunerne som hos andre parter – både offentlige og private.

Vi kan derfor hjælpe jer med at få værdi ud af de data, der er relevante for jeres kommune.

Læs mere her om vores centrale fokusområder inden for klima og energi

Sådan hjalp vi Danmarks Miljøportal

Globeteam har hjulpet Danmarks Miljøportal med at bygge en moderne datamodel i Microsoft Azure. Effekten af den nye platform skal måles i hurtigere arbejdsgange, højere datakvalitet og et mere solidt beslutningsgrundlag for de mange interessenter, der bruger miljødata til blandt andet at udvikle politik og vedtage ny lovgivning.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler