Globeteam

Interesse-organisationer

Peter Langvad - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Interesseorganisationer

Digitalisering og effektivisering er afgørende for interesseorganisationer

I Danmark har vi mange interesseorganisationer – fra de medlemsdrevne organisationer for arbejdsgivere, erhverv og lønmodtagere over A-kasser til NGO’er – i mange forskellige størrelser.

Fælles for dem alle er, at digitalisering, effektivisering og konstant tilpasning af ydelser og servicetilbud er afgørende for at kunne varetage deres medlemmers interesse. Dette stiller mange krav til interesseorganisationerne, som generelt er meget omstillingsparate og fokuserede, men som også ofte har brug for hjælp til at gennemføre disse omstillinger.

Globeteam har gennem mange år samarbejdet med adskillige interesseorganisationer om forskellige tiltag, som har hjulpet organisationerne videre i deres udvikling – både strategiske og operationelle – fra formulering af digitale strategier, over analyse af forbedringsmuligheder på forskellige forretningsområder og processer til konkret implementering af tekniske løsninger.

Danske Regioner sparer 650.000 kr. om året

Det er et fast element i Danske Regioners digitale strategi, at de jævnligt tilpasser deres it-ydelser til organisationens eksisterende behov. Ved seneste gennemgang har en Rightsizing-analyse fra Globeteam vist, at Danske Regioner kan opnå markante besparelser ved at forenkle og optimere anvendelsen af eksisterende Microsoft-licenser og ved at følge Microsofts egne anvisninger for omkostningstilpasninger i Azure. 

Centrale fokusområder

Digitale strategier

Globeteam har hjulpet store interesseorganisationer med at formulere deres digitale ambitioner og mål, så der er skabt en direkte forbindelse mellem organisationens forretningsmæssige mål og de digitale tiltag, som skal muliggøre realiseringen af disse mål. 

Globeteam har endvidere reviewet og tryktestet digitaliseringsstrategier for deres relevans, komplethed og realiserbarhed og dermed givet beslutningstagere kvalificeret input til den endelige beslutning om strategiske satsninger. Dette har været tilfældet indenfor områder som: 

Optimering af forretningsområder og processer

Globeteam har gennemført analyser af konkrete forretnings- og procesområder hos interesseorganisationer med henblik på at identificere optimeringspotentialet. Analyserne har ført til konkrete forslag til forbedringer i organisationernes servicetilbud og arbejdsgange via digitale løsninger og organisatoriske forandringer. 

Sikkerhed

Globeteam har gennemført risikovurderinger i forhold til digital sikkerhed hos flere interesseorganisationer og har efterfølgende assisteret med at mindske de identificerede risici via tekniske og organisatoriske tiltag. Globeteam har også været involveret i GDPR og ISO 27000 projekter hos flere interesseorganisationer. 

Læs case om Danske Regioner, der sparer 650.000 kroner om året og øger sikkerhedsniveauet

Implementering af forbedret teknisk infrastruktur

Globeteam er specialister i at implementere og opgradere organisationers tekniske infrastruktur, og vi har gennem mange år hjulpet interesseorganisationer med implementering af basis-infrastruktur, cloud-løsninger, sikkerhedslag mv.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler