Om Globeteam

RPA og dets fire modenhedsniveauer

Hvad er effektiviseringspotentialet ved de forskellige modenhedsniveauer af RPA?

I dette indlæg beskriver Globeteams Mikkel Hempel fire modenhedsniveauer inden for Robotic Process Automation (RPA) og forholder sig til niveauernes forskellige effektiviseringspotentiale, inden han giver dig flere eksempler på konkrete brugsscenarier, denne gang hos Københavns Kommune.

Læs også ”Er Robotic Process Automation (RPA) it-branchens nye gaffatape?”, hvor Mikkel Hempel forholder sig kritisk til RPA, og ser på hvornår RPA giver mening for offentlige myndigheder.

Artiklerne er en del af Globeteams temaserie ”Automatiser dig væk fra trivielle opgaver”

RPA Perspektiver og gevinstrealisering

RPA kan groft sagt inddeles i fire modenhedsniveauer:

 1. Orkestreret automatisering
 2. Robotics (RPA)
 3. Kognitiv robotics (CRPA)
 4. Intelligent robotics (IRPA)

I Globeteam rådgiver vi om flere forskellige RPA-værktøjer. Ét af de ifølge Gartner mere modne er UIPath, og sidstnævnte har forsøgt at kvantificere effektiviseringsgevinsten for hver af de fire niveauer.

Ved orkestreret automatisering forstås det at udføre udelukkende regelbaserede processer via scripting/makroer eller anden form for Business Proccess Modelling (BPM)-værktøj. Der er altså ikke tale om RPA endnu, og automatiseringen er afhængig af applikationens specifikke API. Det vurderes, at denne form for automatisering giver en effektivisering på 5-20 %.

På andet niveau kommer RPA med en forventet effektiviseringsgrad på 40 % og op. RPA differentierer sig fra niveauet før ved at være en egentlig replikering af en brugers handling og adfærd i en given applikation og på tværs af flere applikationer. Reglerne er oftest mere komplekse og vigtigst af alt, så kan automatiseringen foregå direkte via applikationernes brugergrænseflade uden behovet for at skulle benytte sig af deres respektive APIer.

PĂĄ næsthøjeste niveau har vi kognitiv robotics. Denne type robotics beror ikke kun pĂĄ traditionelt brugergrænsefladeinput, men kan ogsĂĄ benytte funktionaliteter sĂĄsom OCR-scanning (tekstgenkendelse), naturligt sprogproccessering (NLP – dvs. forstĂĄelsen af intentioner og entiteter i sætninger), talegenkendelse, computer vision (f.eks. billedgenkendelse) og meget mere. PĂĄ dette niveau forventes en potentiel effektivisering pĂĄ mere end 60 %.

Endeligt har vi det mest avancerede niveau, nemlig intelligent robotics. Intelligent robotics dækker over evnen til selv at kunne lære at opdage og udlede forretningsprocesser. En intelligent robot trænes i højere grad end den programmeres og kan derfor være med til at automatisere meget komplekse forretningsgange, der ikke umiddelbart kan koges ned til ét sæt regler. Med sådan en robot vurderes det, at effektiviseringsgraden er 80 % eller mere.

Der er dog meget usikkerhed i de tal, ligesom det varierer fra branche til branche. Til sammenligning har McKinsey foretaget en undersøgelse i finanssektoren, hvor de i 16 case- studier oplevede en ROI pĂĄ mellem 30 og 200 % første ĂĄr. Den kan du læse her “The value of robotic process automation”.  

Er RPA altid den rigtige løsning?

RPA er som tidligere nævnt ikke altid den rigtige løsning, og RPA har grundet den hype, der har været om begrebet, allerede fået et kælenavn indenfor it og digitalisering, nemlig: “IT-branchens gaffatape”.

I Globeteam mener vi, at god rådgivning er essentielt i forhold til at kunne vurdere, om RPA er en farbar vej at gå eller ej, og om hvad et eventuelt alternativ kan være.

Oftest er RPA ikke den rigtige løsning i tilfælde, hvor der er veldokumenterede og tilgængelige APIer til rådighed for de enkelte systemer. Her vil en “rigtig” integration oftest være den bedste løsning, selvom RPA stadig kan være smart til POC af integrationen. Andre grunde til at fravælge RPA i konkrete projekter kan være, at integrationen er meget forretningskritisk, eller at der f.eks. findes et behov for skalering i en specifik arkitektur (f.eks. organisationens cloud setup), hvor RPA-værktøjet ikke direkte understøtter de forretningskrav.

Konkrete brugseksempler

I Københavns Kommune benyttes RPA bl.a. til at automatisere forretningsgangen for udfærdigelse af fratrædelsesbreve. Dette sparer kommunen for op til 800 manuelle udførsler af størstedelen af opgaven om måneden. Processen arbejder på tværs af fem selvstændige systemer, hvorfra data til det endelige brev stykkes sammen.

Foruden fratrædelsesbrevet har Københavns Kommune også implementeret:

 • Svar pĂĄ ansøgning om tilskud til tandlægebehandling
 • Afstemninger af kontantkasser
 • Lønkørsel af refusioner
 • Indberetning af engangstillæg i lønsystem
 • Udsending af breve i forbindelse med organisationsændringer

Der findes et hav af andre gode eksempler, og det er kun fantasien, der sætter grænser. Som tommelfingerregel kan næsten alt automatiseres, og det er derfor vigtigt at vurdere sine forretningsgange og sammenholde udviklingsomkostninger med besparingspotentiale. Globeteam kan hjælpe jer med RPA fra start til slut og dækker bredt over de fornødne kompetencer, herunder forretningsanalyse, udvikling/automatisering og drift.

I Globeteam har vi udviklet softwarerobotter og chatbots, som højner serviceniveauet på meget forskellige områder. Så hvis du står med et område, hvor du er i tvivl om, hvorvidt en softwarerobot og chatbot kan anvendes, er det blot at rette henvendelse til os. Det er helt uforpligtende.

20161116_MikkelHempel_3817a

Mikkel Hempel
E-mail: mhe@globeteam.com
Mobil: +45 9389 2900

Læs også Mikkel Hempels indlæg ”Er Robotic Process Automation (RPA) it-branchens nye gaffatape?”, hvor Mikkel forholder sig kritisk til RPA, og ser på hvornår RPA giver mening for offentlige myndigheder.

Læs også Mikkel Hempels artikel om hvad forskellen er på begreber som bots eller chatbots, robotic process automation (RPA), machine learning og artificial intelligence (AI), samt hvordan de alle passer sammen. I artiklen beskriver Mikkel også en række eksempler på, hvad bots kan bruges til, hvilke behov, teknologien dækker, samt hvornår det giver mening at give sig i kast med den.

Om temaserien ”Automatiser dig væk fra trivielle opgaver”

I Globeteams artikelserie bliver du præsenteret for de tre forskellige procesunderstøttende teknologier; softwarerobotter, bots og procesplatforme. Du får eksperters bud på, hvordan teknologierne hver især kan bruges til at effektivisere sags- og arbejdsgange i den offentlige sektor. Derudover får du adgang til undersøgelser og gennem konkrete cases fra den offentlige og private sektor, som allerede anvender teknologierne i dagligdagen, får du inspiration til, hvordan det offentlige kan gøre brug af teknologierne.

Webintro-Robot ved skrivebord

Det estimeres, at robotterne kan erstatte op mod 140 millioner arbejdspladser inden ĂĄr 2025, og 64 % af de danske virksomheder vurderer, at softwarerobotter pĂĄ omfattende vis vil revolutionere mĂĄden, virksomhederne arbejder pĂĄ i dag.

Læs ogsĂĄ…

Læs ogsĂĄ temaserien “Automatiser dig væk fra trivielle opgaver”, hvor vi med en række faglige artikler sigter efter at formidle, oplyse og inspirere – alt sammen med det formĂĄl at klæde dig pĂĄ til at kunne vurdere tre procesunderstøttende teknologier og deres samspil.

 1. Automatiser dig væk fra trivielle opgaver
 2. Er Robotic Process Automation it-branchens nye gaffatape?
 3. Læs mere om Robotic Process Automations og om RPA’s fire modenhedsniveauer
 4. Har du overvejet at ansætte en robot?
 5. Intelligent borgerservice med chatbots og robotics
 6. FĂĄ rapport: Digitalisering af statens sagsbehandling – er sagssystemerne gearet til dynamik?
 7. Kan ændringer i loven integreres løbende i sagsbehandlingssystemer?
 8. EcoKnow and the importance of user concerns
 9. FĂĄ syv gode rĂĄd til at opnĂĄ succes med digitalisering af processer
 10. Bonusartikel: Det næste skridt i digitaliseringen af processer

Følg med i nye temaserier på LinkedIn

 

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til temaserien, er du velkommen til at kontakte:

Per Andreasen
E-mail: pan@globeteam.com
Mobil: +45 2427 7131

20161116_PerAndresasen_3806a

Læs tidligere temaserie om bots

Globeteam har i en tidligere artikelserie introduceret bots, machine learning og kunstig intelligens.

Du kan læse artikelserien her

FĂĄ vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret pĂĄ din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?