Om Globeteam

Pilotafprøvning af domstolenes it-platform er godkendt

Efter vores mangeårige samarbejde med Domstolsstyrelsen omkring udviklingen af JFS-platformen – hvor Globeteam har opereret som leverandør af konsulentressourcer sammen med flere andre leverandør under Domstolenes ledelse – indgik Domstolsstyrelsen den 16. juli 2013 en hovedleverandørkontrakt med Globeteam, der skulle sikre en nærmere specificeret systemleverance på JFS-platformen, og som inden årsskiftet skulle sættes i pilotdrift ved to pilotretter, Retten ved Horsens og Vestre landsret.

Domstolsstyrelsen har godkendt Globeteams leverance på JFS-projektet, hvilket betyder, at Globeteam på alle områder (tid, kvalitet, økonomi etc.) har indfriet kontrakten. Med Domstolsstyrelsens godkendelse af overtagelsesprøven er Globeteam samtidig berettiget til fuld honorering i henhold til kontrakten.

quote_iconGlobeteam og Domstolsstyrelsen har haft et godt samarbejde omkring JFS-projektet, og der er leveret et fantastisk flot og dedikeret arbejde fra hele holdet”, siger Claus Moldow.

Nedenstående dokument er tilgængeligt på Domstolsstyrelsens og Globeteams hjemmeside.

Pilotafprøvning af domstolenes it-platform afsluttet

Kort før jul godkendte Domstolsstyrelsen overtagelsesprøven for den afprøvning af domstolenes it-platform JFS, som leverandøren Globeteam og Domstolsstyrelsen indgik kontrakt om i juli.

Forløbet skulle afprøve JFS-platformen i praksis på et begrænset brugsområde ved retterne for at få større klarhed over, om JFS-platformen egner sig som grundlag for videreudvikling af digitale sagsgange i retsvæsenet. Forløbet blev sat i gang, da forskellige udfordringer og ekspertvurderinger i foråret 2013 gav behov for at få et mere nuanceret grundlag for at træffe beslutninger om det videre arbejde med JFS.

quote_iconDet har været en intensiv proces med en stram kontrakt, hvor Globeteam og vi har arbejdet godt sammen om testen. Med den godkendte overtagelsesprøve har Globeteam leveret det, vi aftalte i kontrakten til den aftalte tid. Dermed er der skabt klarhed over et af de vigtige elementer i det samlede beslutningsgrundlag, så bestyrelsen i den kommende tid kan tage stilling til næste skridt”, siger Jannie Hilsbo, it-direktør i Domstolsstyrelsen.

Det er Domstolsstyrelsens bestyrelse, der skal beslutte, hvad der skal ske efter pilotafprøvningen, herunder om JFS-platformen kan og skal være det fundament, som resten af den digitale sagsunderstøttelse ved domstolene skal bygge videre på. Det samlede beslutningsgrundlag vil også omfatte en vurdering af JFS-platformens evne til konkurrenceudsættelse og en vurdering af de samlede omkostninger for Danmarks Domstole ved at indføre JFS. Den testede funktionalitet indgår således i en bredere vurdering af den fremtidige digitale sagsunderstøttelse ved domstolene.

Digital understøttelse af civilsager

Afprøvningen af JFS-platformen er sket ved at udvikle og teste en digital understøttelse af et fuldt sagsforløb for en civil sag – fra modtagelse af sagen til afsendelse af dom, herunder interaktion med e-Boks, CVR / CPR og sikker post. Ikke alle funktioner har været omfattet af kravspecifikationen, men et simpelt sagsforløb og grundlæggende funktionaliteter for samme er indeholdt i løsningen.

quote_iconVed at afprøve platformen på et sagsforløb inden for en konkret sagstype har det været muligt at sætte hovedparten af JFS-platformens forskellige elementer i spil i en brugssituation. Det har netop været formålet med afprøvningen”, siger Jannie Hilsbo.

Efter en godkendelsesprøve i november har løsningen været i pilotdrift ved to retter – Retten i Horsens og Vestre Landsret – hvor retterne har afprøvet løsningen på udvalgte civile sager. Sideløbende er der sket en belastnings- og svartidsaftestning af platformen.

Forhistorien

Forud for afprøvningen løb JFS-løsningen ind i en række problemer, da Domstolsstyrelsen forsøgte at sætte nogle brugervendte funktioner i drift ovenpå den tekniske platform. Domstolsstyrelsen bad i den forbindelse en række eksperter gennemgå systemet. Da der var delte meninger om mulighederne for at få sat systemet i drift på en hensigtsmæssig måde, besluttede Domstolsstyrelsens bestyrelse, at der skulle arbejdes videre med projektet i et nyt afgrænset forløb for at skabe klarhed og dermed kvalificere beslutningsgrundlaget om JFS-programmets fremtid.

Fakta om forløbet

Domstolsstyrelsen indgik den 16. juli 2013 en kontrakt med it-leverandøren Globeteam om en nærmere specificeret systemleverance på JFS-platformen, som inden årsskiftet skulle sættes i pilotdrift ved to pilotretter, Retten i Horsens og Vestre Landsret.

For at sikre fuld opbakning og enighed om opgaven fra begge parter blev der gennemført en intensiv løsningsdesignproces efter indgåelsen af kontrakten. Herefter gik udviklingsarbejdet i gang i et lige så intensivt forløb, hvilket blev afsluttet i november med en godkendelsesprøve, hvor Domstolsstyrelsen validerede og afprøvede alle forhold omkring løsningen med udgangspunkt i kontrakten. Derefter blev løsningen implementeret i to retter – Retten i Horsens og Vestre Landsret – i pilotdrift, hvor retterne afprøvede løsningen på udvalgte civile sager.

Den 23. december 2013 godkendte Domstolsstyrelsen overtagelsesprøven.

Fakta om kontrakten

Domstolsstyrelsen valgte at benytte et K01-kontraktparadigme, som er faciliteret af Kammeradvokaten, hvor Domstolsstyrelsen indgår i aftalen som traditionel kunde, mens Globeteam optræder som hovedleverandør. Den leverance, der blev indgået kontrakt om, var uden den kobling til de gamle sagssystemer, som har været med til at gøre JFS-løsningen meget kompleks.
Kontrakten var baseret på en detaljeret kravspecifikation bygget op omkring understøttelsen af en civil sagsproces.

Kontrakten betød også, at Domstolsstyrelsen kun skulle betale Globeteam, hvis Globeteam leverede en løsning, som lever op til de kontraktuelt fastsatte krav. Med den godkendte overtagelsesprøve er leverancen godkendt, og kontrakten for afprøvningsforløbet opfyldt.

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?