globeteam

Persondatapolitik

1. Generelt og dataansvarlig

Denne politik om behandling af persondata (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Globeteam A/S (“Globeteam”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for persondata, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via www.globeteam.com (“Hjemmesiden”).

Dataansvarlig for Hjemmesiden er Globeteam. Kontaktoplysningerne er anført under pkt. 7 nedenfor.

2. Hvilke persondata indsamler vi, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag?

Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden. Det kan være, når du f.eks. browser på Hjemmesiden eller tilmelder dig vores webinarer og nyhedsbrev. Vi indsamler også cookies. Du kan læse mere om cookies under pkt. 4 nedenfor.

Når du besøger globeteam.com ved vi derfor, hvilke sider du har kigget på og hvornår, hvilken browser du bruger, din geografiske placering og hvilken ip-adresse du har. Men bare rolig. Disse data er anonymiserede og bruges kun som statiske data i opsummeret form, så vi ikke kan identificere dig. Til gengæld kan vi få et indblik i, hvordan vores brugere anvender Hjemmesiden og derfra videreudvikle og forbedre Hjemmesiden.

Formularer og webinarer
Når du udfylder en formular eller tilmelder dig et webinar, registrerer vi dit navn, din e-mailadresse, din virksomhed og i nogle tilfælde din stilling. Formålet er at kunne levere den ydelse eller det webinar, du har tilmeldt dig og i øvrigt opfylde vores aftale med dig. Retsgrundlaget er dit samtykke.

Nyhedsbrev
Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, indsamler vi med dit samtykke oplysninger om dit navn, e-mail og virksomhed. Formålet er at kunne levere tilbud, målrettet markedsføring, information og servicemails til dig. Vi kan profilere dig på baggrund af dine oplysninger, og evt. cookies for evt. at kunne sende målrettet markedsføring på løsninger mv., der kan være interessant for dig. Retsgrundlaget er dit samtykke.

Kundeoplysninger
I forbindelse med kundeordrer behandler vi oplysninger om kontaktpersoner hos vores kunder. Dette drejer sig typisk om navn, virksomhedsadresse, telefonnummer og e-mail. Formålet med behandlingen er at behandle ordrer fra vores kunder. Retsgrundlaget er Globeteams og kundens legitime interesse i salg/køb af leverancer samt for at overholde lovkrav.

3. Børns persondatabeskyttelse

Vi er opmærksomme på det særlige behov for persondatabeskyttelse omkring børn og indsamler ikke vidende oplysninger om børn under 13 år, medmindre værge eller forældremyndighedsindehaverens samtykke foreligger. Hvis du mener, at vi har indsamlet persondata om børn under 13 år, beder vi dig kontakte os med henblik på sletning.

4. Brug af cookies

Vi henviser til vores Cookie Politik for detaljerede oplysninger om brug og sletning af cookies.

5. Hvem deler vi dine persondata med

Selvstændigt dataansvarlige
Vi videregiver dine persondata, når det er nødvendigt af hensyn til vores aftaler med vores kunder om Globeteams leverancer.

Databehandlere
Vi overlader persondata til databehandlere, der udelukkende behandler personoplysninger på vores vegne og derfor ikke må anvende dem til egne formål. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, herunder sikret, at de er underlagt fortrolighed.

Databehandlere kan være placeret i EU/EØS eller i andre lande, hvis vi har tilstrækkelige garantier for, at dine personoplysninger er undergivet fornøden behandlingssikkerhed. Vi benytter databehandlere til fx opbevaring og analyse af data, teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve og formularer samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Nogle af disse databehandlere er beliggende i USA (Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn og Sharpspring). De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til Tredielande er sikret gennem EU Standard Contractual Clauses.

Delt dataansvar
Vi har delt dataansvar med sociale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram og indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger vores fanside/company page. Formålet med behandling er for Globeteams vedkommende at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende.

Du har som besøgende mulighed for at udøve dine rettigheder fx retten til indsigt, indsigelse eller sletning – se pkt. 6. Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Vi opfordrer vores besøgende til at undgå personfølsomme data i beskeder på vores Facebook, Linkedin og Instagram fanside.

6. Dine rettigheder som registreret

Få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til mv. Du kan bede om kopi af disse persondata. Adgangen kan være begrænset af hensyn til andre personers rettigheder, som følge af forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Du kan i visse tilfælde også have ret til at få dine data udleveret i en elektronisk kopi eller overført til en anden dataansvarlig, når behandlingen sker på samtykke eller kontrakt (såkaldt dataportabilitet).

Få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata og kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af persondata. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du gøre det ved at kontakte os via e-mail på pda@globeteam.com.

Hvordan gør du brug af dine rettigheder?
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger under pkt. 7.

Klage
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K over vores behandling af dine persondata. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at bruge dine rettigheder, kan du kontakte os.
Globeteam A/S
Philip Dall, Director of HR, legal and compliance
Virumgårdsvej 17A
2830 Virum
Danmark
Tlf. nr.: +4570262970
E-mail: pda@globeteam.com

8. Sletning af persondata

Cookies
Oplysninger indsamlet ved brug af cookies mv. slettes i henhold til punkt 4.

Nyhedsbreve
Hvis du trækker dit samtykke til nyhedsbrev tilbage, registrerer vi dette og sender ikke yderligere kommunikation. Vi gemmer oplysninger om din framelding, så længe vi i medfør af lovgivningen skal kunne dokumentere dette.

E-mails
Oplysninger indsamlet via e-mail til marketing@globeteam.com og info@globeteam.com vil blive opbevaret i 1 mdr. Oplysninger indsamlet via e-mail til blivkonsulent@globeteam.com vil blive opbevaret i 6 måneder, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke.

Formularer
Oplysninger indsamlet i forbindelse med indsendelse af formular, fx tilmelding til webinar eller download af e-bog eller whitepaper, vil blive opbevaret i 12 måneder.

Sociale medier
De personoplysninger, der afgives på Facebook, LinkedIn og Instagram afgives af dig selv på vores offentligt tilgængelige sider, hvilket betyder, at oplysningerne som udgangspunkt vil ligge på siden, så længe siden eksisterer. Facebook, LinkedIn og Instagram foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som de selv er ansvarlige for. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores fansider, da vi på nuværende tidspunkt ikke kan ændre på Facebook, LinkedIn og Instagrams indstillinger for opsamling af data. Du kan dog i nogen grad selv justere, hvilke oplysninger fx Facebook må behandle. Dette gør du under dine personlige indstillinger. Fx kan du under ”Kontrol af privatindstillinger” ændre annoncepræferencer og selv definere, hvilke oplysninger på din profil, der må bruges af annoncører til at nå ud til dig.

9. Sikkerhed

Vi har naturligvis truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

10. Ændringer i Persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre Persondatapolitikken og giver i så fald meddelelse på Hjemmesiden med et passende varsel, når dette er relevant.

Den til enhver tid gældende politik er tilgængelig på Hjemmesiden.


[Version 1]