Om Globeteam

Omfavn skyen – i det rette tempo og på forretningens præmisser

En trinvis overgang til cloud hjælper IT-afdelingen til at blive en aktiv medspiller

Som Kristian Præstgaard beskrev i den første artikel i vores cloud-temaserie, så fungerer en vellykket cloud-strategi som platform for at realisere forretningens digitale ambitioner.

I denne artikel ser Peder Lind Sørensen nærmere på, hvordan virksomheden kan gribe rejsen i skyen an, så den sker i et tempo og et omfang, som netop understøtter forretningens behov – og sikrer, at it-organisationen kan følge med. Du kan bl.a. læse konkrete eksempler på, hvordan virksomheder succesfuldt anvender og drager fordel af et hybrid cloud setup. 

Cloud- og digitaliseringsrejsen er individuel for alle virksomheder, og skiftet til et cloud-baseret miljø kan være komplekst. Derfor handler det heller ikke om at få hele infrastrukturen op i skyen så hurtigt så muligt, men i højere grad om at sikre en integreret, sammenhængende infrastruktur på tværs af virksomheden, som understøtter forretningens behov og sikkerhedskrav.

Agilitet og fleksibilitet – under fuld kontrol af it-afdelingen

Mange virksomheder vælger en hybrid cloud-løsning, enten som springbræt til den videre rejse i skyen eller som en mere permanent løsning. Hybrid cloud betegner en kombination af cloud og on-premise, hvor dele af it-infrastrukturen forbliver bag organisationens egen firewall, mens andre dele lægges i skyen.

Typisk vælger man at have de tunge, forretningskritiske systemer installeret på sin egen server, sideløbende med at man anvender cloud-baserede løsninger til mindre afgrænsede opgaver som f.eks. registrering af rejseafregninger eller timer.

Fordelen ved en hybrid løsning er, at den giver mulighed for at bevare den interne kontrol og sikkerhed med virksomhedens systemer og data, men samtidig giver mulighed for at drage nytte af agiliteten og stabiliteten ved cloud.

En anden fordel ved en hybrid infrastruktur er, at den giver it-afdelingen tid til at omstille sig til den nye virkelighed i skyen, hvor dens rolle ikke længere kun drejer sig om drift og vedligehold af servere og applikationer. Fremtidens it-afdeling skal tage strategisk styring og ejerskab over adoptionen af cloud-services og sikre, at infrastrukturen udvikler sig i overensstemmelse med forretningens mål ved proaktivt at finde frem til og vurdere forskellige mulige løsninger på dens teknologibehov.

Hybrid cloud er dog ikke altid svaret. For nogle virksomheder er det mest hensigtsmæssigt at tænke cloud first – hvor alle services som udgangspunkt placeres i skyen med undtagelse af de (typisk ældre) systemer, som det ikke kan lade sig gøre at placere i cloud. F.eks. på grund af manglende mulighed for backup.

At implementere og gennemføre en cloud first-strategi giver nogle klare fordele i form af bl.a. fleksibilitet, agilitet, on-demand udvidelse og hurtigere time-to-market ift. digitale løsninger. Ofte er der også operationelle gevinster forbundet med en komplet, cloud-baseret infrastruktur.

Igen vil vi dog som udgangspunkt anbefale, at virksomheden ikke går all-in på cloud, før den allerede har lagt en del af sin infrastruktur i skyen og dermed har stiftet bekendtskab med både de tekniske og forretningsmæssige udfordringer.

Globeteams kunder høster fordele af en hybrid cloud infrastruktur

I det følgende deler vi et par konkrete eksempler på, hvordan Globeteams kunder understøtter forretningens mål med en hybrid cloud infrastruktur:

  • Nordic Aviation Capital (NAC), en af verdens førende virksomheder inden for leasing og finansiering af turboprop-fly til flyselskaber, virksomheder og organisationer. I samarbejde med Globeteam har de etableret et hybrid cloud setup i Microsoft Azure, som understøtter forretningens mål om global vækst. NAC har flere lokale afdelinger rundt omkring i verden, som har brug for adgang til udvalgte it-services. Hvor etableringen af et lokalt kontor tidligere var lig med tids- og ressourcekrævende fragt og opsætning af fysiske servere på lokationen, stiller NAC i dag it-services til rådighed for de lokale afdelinger via regionale datacentre i Azure. Det betyder, at nye kontorer kan kobles på infrastrukturen straks og med ganske få omkostninger. Samtidig giver skyen en højere sikkerhed og et mere agilt miljø.
    Læs hele casen her
  • Et andet kundeeksempel på en hybrid cloud-løsning er en større arbejdsgiverorganisation, som stod overfor at skulle udvikle en ny SharePoint medlemsportal. For at kunne arbejde kontrolleret og sikkert med udviklingsversioner, performancetests, pre-produktioner osv. valgte organisationen i samarbejde med Globeteam at etablere et test- og udviklingsmiljø i Azure, der fungerede som en udvidelse af den eksisterende on-premise infrastruktur.

Danmarks Miljøportal er et eksempel på en Globeteam kunde, som har været på en længere rejse i skyen og nu har valgt at gå cloud first. Læs vores interview med sekretariatsleder Nils Høgsted om baggrunden for den beslutning, og om hvordan Miljøportalen har realiseret besparelser på 50 % på driften og 20 % på udvikling af nye systemer.

 

Cloud Onboarding

Med Globeteam får du en sikker og effektiv onboarding til cloud, som tager udgangspunkt i en vurdering af organisationens operationelle parathed, hvor vi bl.a.:

  • Danner os et grundigt overblik over jeres eksisterende infrastruktur og tekniske behov.
  • Identificerer de forretningsprocesser og operative processer, der kan optimeres i clouden.
  • Vurderer paratheden hos de relevante personer i organisationen.

På den baggrund lægger vi en konkret plan for hvilke moduler, det giver mest værdi at flytte i skyen først, og hvordan vi bedst sikrer en tæt integration mellem Azure og den øvrige infrastruktur.

Globeteam kan samtidig agere bindeled mellem forretningen og it-afdelingen for at sikre, at I har samme mål og fokus, og at it-afdelingen har mindset, kompetencer og værktøjer til at sikre det forretningsmæssige udbytte af en cloud-baseret infrastruktur.

Kom godt i gang. Kontakt:

 

Peter Langvad
E-mail: pl@globeteam.com
Mobil: +45 30864343

info_512pxGREY

– I 2020 vil 83% af virksomhedernes applikationer, systemer og data være placeret i cloud.

– Kravet om digital transformation er i dag den vigtigste driver for, at virksomheder vælger at rykke i skyen (63%).

Andre væsentlige faktorer er muligheden for at udnytte nye teknologier som Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (50%) og Internet of Things (45%).

Kilde: LogicMonitor, Cloud Vision 2020 

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?