Om Globeteam

Temaserie: Brugerstyring i kommunerne

Kommunernes brugerstyring er under forandring og kan fremadrettet blive uigennemskuelig. Bliv klogere på udfordringerne ved dette og få mulige løsningsmodeller ved at læse Globeteams artikelserie om kommunal brugerstyring.

På trods af de bedste intentioner og en ihærdig indsats risikerer kommunerne at miste overblik og indsigt i deres fremtidige it-brugerstyring. Kravene og mulighederne bliver komplekse, og har man som kommune ikke en meget stram styring på sine brugerdata og brugeradministrationsprocesser, vil man have meget svært ved at skabe:

  • Indsigt i en it-brugers faktiske rettigheder til data i fagsystemerne
  • Overblik på tværs over, hvilke brugere der har adgang til hvilke systemer, og hvilke konkrete rettigheder de har

Allerede i dag er mange kommuner udfordret af it-revisionen omkring rettighedsstyring, og to ting sætter den kommunale brugerstyring under yderligere pres: Den Fælleskommunale Rammearkitektur og EUs persondataforordning.

Med Rammearkitekturen er yderligere kompleksitet og nye begreber som ”jobfunktionsroller” og ”dataafgrænsninger” blevet introduceret, som endnu ikke har et sted at ”bo” i brugerstyringen. Der udestår derfor et arbejde i kommunerne med at beslutte, hvordan man skal tildele jobfunktionsroller og dataafgrænsninger, og kommunerne skal afklare, i hvilke systemer disse data skal bo.

I maj 2018 er EUs persondataforordning trådt i kraft og med den  nye regler for, hvordan kommunerne behandler personfølsomme data hensigtsmæssigt. Det kommer bl.a. til at påvirke kommunernes it-brugerstyring ved, at man skal have overblik over, hvem der kan tilgå og har tilgået data på hvilke tidspunkter.

Føljeton om brugerstyring: Hos Globeteam ser vi en risiko for, at kommunernes fremtidige brugerstyring på grund af ovenstående faktorer bliver ”støbt fast” i specialsyede løsninger, fx rundt om Active Directory eller kommunens IDM-system. Disse specialtilpasninger kan på kort sigt virke som den billigste løsning, men på bare mellemlangt sigt vise sig at være svære (og dyre) at videreudvikle på og besværlige at komme ud af.

Globeteam har derfor publiceret en række artikler om den fremtidige kommunale brugerstyring og mulige løsningsmodeller, som bl.a. har fokus på følgende emner:

  • Er det en reel udfordring for kommunerne, at implementeringen af Rammearkitekturens brugerstyring ofte kræver specialsyede løsninger?
  • Hvilke alternativer har kommunerne for tildeling af jobfunktionsroller og dataafgrænsninger, der samtidig giver mulighed for det nødvendige overblik og indblik?
  • Hvilken betydning får Rammearkitekturens skelnen mellem statiske og dynamiske dataafgrænsninger for kommunernes ønsker til ambitionsniveau af brugerstyring?
  • Findes der en samlet komplet løsning til administration af jobfunktionsroller og dataafgrænsninger til KOMBIT adgangsstyring?

Ønsker du at vide mere om kommunernes brugerstyring, samt hvad Globeteam kan hjælpe dig med, er du velkomment til at kontakte os:

Per Andreasen
Mobil: +45 2427 7131
E-mail: pan@globeteam.com

Husk at følge Globeteam på LinkedIn:

Globeteam

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?