Nyt NIS2 direktiv skal sikre et højt ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Enighed om tekst til NIS2 direktiv

EU har d. 13. maj 2022 opnået enighed om teksten til NIS2 direktivet, som derfor kan forventes at blive vedtaget inden for kort tid. Direktivet har til formål at sikre et højt ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af hele unionen. Direktivet skærper kravene til cyber- og informationssikkerhed hos organisationer, der leverer væsentlige eller vigtige tjenester til samfundet, og ensretter disse krav på tværs af hele EU.

Direktivet har fokus på at sikre tilgængeligheden af de samfundsvigtige tjenester, hvorfor kravene i direktivet skal sikre, at de organisationer, som leverer disse tjenester, styrker deres cybersikkerhed. Essensen i NIS2-direktivet er at omfattede organisationer skal forstå og kunne reagere på cybersikkerhedsrisici, enten gennem mitigering eller accept, så de stadig kan levere deres samfundsvigtige tjenester.

Direktivet udbygger de omfattede sektorer fra det første NIS-direktiv, der havde fokus på organisationer inden for sundhed, transport, finansielle markeder, digital infrastruktur, vand, energi og digitale tjenester og omfatter således forventeligt de områder, du finder på listen her.

I direktivet er der derfor fokus på beredskabet både hos de omfattede organisationer og deres leverandører. I tillæg skal de omfattede organisationer rapportere alle relevante oplysninger til sektorens centrale myndighed, så der kan ske videndeling med andre organisationer, som kunne være påvirket. Hensigten med indberetningspligten er at øge videndeling om potentielle og faktiske risici på tværs af sektoren.

For at forstå, hvordan NIS2-direktivet vil påvirke jeres organisation, er det nødvendigt først at lave en vurdering af jeres niveau inden for cybersikkerhed og beredskab. Med udgangspunkt i det vil man kunne opstille konkrete opgaver eller projekter til at sikre, at eventuelle mangler kan udbedres, og sikre jeres compliance.

I Globeteam er vores tilgang til opgaver, at vi tager udgangspunkt i jeres konkrete virksomhed og jeres nuværende situation, mens vi medbringer den erfaring, vi har fra eksisterende opgaver med NIS2. Vi hjælper med at skabe et overblik over virksomhedens modenhed i forhold til NIS2-kravene, og sikrer at jeres arbejde med risici løftes op på et organisationsniveau, så risici ikke kun findes i siloerne.

Derefter udarbejdes en plan for jeres rejse mod NIS2-compliance, hvor fokus er på, at I som organisation selv kan klare rejsen. Hos Globeteam synes vi, at det giver meget mere værdi, hvis vi hjælper jer til selv at blive i stand til at blive compliant, frem for at vi laver et stykke arbejde, som ikke lever videre i organisationen, når vi er væk.

Vi bringer brede kompetencer inden for risikovurdering, beredskabsplaner, modenhedsanalyser samt beredskabstest i spil til opgaveløsningen, og vigtigst af alt, erfaring fra konkrete NIS2-opgaver.

Morten Eeg Ejrnæs Nielsen - Globeteam
Morten Eeg Ejrnæs Nielsen
Sikkerhedsrådgiver

Kan jeg hjælpe ?

Vil du vide mere om NIS2 og hvordan Globeteam kan hjælpe din virksomhed i mål med NIS2-opgaven, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. +45 2972 4610 eller men@globeteam.com

Andre læste også
19. februar 2024
Deltag i sikkerhedsseminar d. 12. marts kl. 9-12
I samarbejde med Microsoft og BlueVoyant inviterer Globeteam til sikkerhedsseminar. Deltag og bliv klogere på, hvorfor komplekse trusler kræver holistisk beskyttelse.
29. november 2023
Webinar: Microsoft 365 Copilot – skab en sikker & bæredygtig implementering
Se med, når vores eksperter giver gode råd til, hvordan I forbereder den tekniske og organisatoriske implementering af Microsofts nye AI-assistent. 
2. november 2023
Globeteam og Microsoft inviterer til sikkerhedsseminar d. 29/11
I samarbejde med Microsoft inviterer Globeteam til formiddagsseminar om den integrerede sikkerhedsmodel med XDR og SIEM. Deltag og bliv klogere på, hvorfor komplekse trusler kræver holistisk beskyttelse.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler