Om Globeteam

Mød Globeteam på OffDig 2019

Den 13. og 14. marts 2019 kan du møde Globeteam på ”OffDig 2019” i Aarhus – Dansk IT’s konference om digitalisering af den offentlige sektor.

Globeteam er et it-konsulenthus med stærke kompetencer inden for digitalisering af den offentlige sektor, som dækker både det strategiske og det tekniske niveau.

Vi har leveret konsulentydelser til den offentlige sektor gennem snart 20 år, og leverancerne til det offentlige udgør i dag hele 65 % af vores omsætning.

På OffDig 2019 kan du møde 5 af vores konsulenter, som er klar til at inspirere og sparre om muligheder og udfordringer ved digitaliseringen og dele konkrete erfaringer fra projekter. Tøv ikke med at tage fat i dem.

 

 

Globeteam leverer rådgivning og løsninger inden for bl.a. følgende af konferencens hovedtemaer:

Ledelse

Globeteams erfarne management konsulenter hjælper vores kunder med at lede komplekse digitaliseringsprojekter og -programmer. 

Desuden bliver vi mange gange hidkaldt til at rette op på kuldsejlede projekter – ofte af kompleks karakter – hvor vi dels hjælper med at sikre fremdrift, risikominimering og forsyner ledelsen med et retvisende beslutningsgrundlag, og dels fungerer i en mediatorrolle mellem kunde og leverandør.

Borgeren og brugeren i centrum

Globeteam leverer både rådgivning og konkrete løsninger til at give borgere og brugere en effektiv og brugervenlig digitaliseringsrejse.

Aktuelt leverer vi en sammenhængende selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsning til ansøgning om tilskud. Løsningen har potentielt ca. 200.000 eksterne brugere, der kun lejlighedsvist skal anvende løsningen og derfor skal have en intuitiv brugerrejse, mens de 25 sagsbehandlere skal have den mest effektive arbejdsdag. Løsningen specificeres og udvikles i tæt samarbejde med brugerne.

Infrastruktur

Globeteam spiller en væsentlig rolle i etablering af en effektiv digital offentlig infrastruktur, idet vi udvikler og leverer centrale komponenter til single sign-on (SSO) og brugerstyring til både kommuner og staten.

Vi har netop idriftsat en cloud-baseret single sign-on løsning hos en styrelse, som skal håndtere knap en million eksterne logins om måneden fra kommuner, regioner og andre statslige institutioner.

Med single sign-on løsningen får brugerne nem adgang til styrelsens tjenester og applikationer med et eksisterende login fra deres egen organisation, ligesom valideringen af brugerne kommer til at foregå i deres egne organisationer. Det giver en langt højere sikkerhed end ved traditionelle brugeradministrationsteknologier.

Data, Innovation og Lovgivning

Disse tre temaer rummes i en meget interessant case, hvor Globeteam har hjulpet et ministerium med at optimere lovteknikprocessen med brug af kunstig intelligens og RPA.

Kunstig intelligens anvendes til at automatisere korrekturtrinnet i lovteknikprocessen ved at sikre, at “ens fremstår ens” på tværs af alle lovdokumenter. Korrekturlæsning foregår som analyse af lovdokumentets tekst, og der trænes derfor en kunstig intelligent model (kaldet ‘NLP-model’), som simulerer den manuelle korrekturlæsningsproces.

RPA (Robotic Process Automation) anvendes til at automatisere krydshenvisningstrinnet ved at sikre, at krydshenvisningerne refererer til de rigtige love. Verificeringen af krydshenvisninger i lovdokumentet foregår således ved tekstuelt gennemløb med en RPA-proces.

Innovation er også omdrejningspunktet for Globeteams leverancer af chatbot-løsninger til det offentlige, hvor, vi har udviklet et brugervenligt værktøj (Archibot) til at opsætte, træne og overvåge chatbots – et værktøj, der kan anvendes af forretningen uden at involvere udviklere til andet end den indledende opsætning og eventuelle integrationer.

Globeteam har leveret chatbots til intern it-support hos bl.a. Syddjurs kommune, hvor botten kan hjælpe brugerne med at søge i vidensartikler, oprette sager i supportsystem, vise driftsstatus, bestille hardware og give adgang til it-systemer. Læs casen i sin fulde længde her

Vi har endvidere leveret support-chatbots til personale/HR-området, der er trænet til at svare på spørgsmål omkring lovgivning, overenskomster og interne regler i organisationen. 

Sikkerhed

GDPR er kommet for at blive, og der ligger en stor ledelses- og eksekveringsopgave i at styre en myndigheds informationssikkerhed.

Globeteam hjælper offentlige myndigheder i hele fødekæden omkring informationssikkerhed – fra organisering og assessments over fastlæggelse af procedurer til implementering i alle sammenhænge og efterfølgende opfølgning.

Aktuelt hjælper vi en styrelse med at vurdere deres risikobillede i forhold til deres forretning og derefter opbygge myndighedens ISMS-system, der er en systematisk tilgang til at styre og håndtere følsomme informationer og data, således at disse forbliver sikre.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?