Typiske opgaver i Business Consulting

Globeteam tilbyder en bred vifte af ydelser indenfor Business Consulting fra strategisk rådgivning til bistand og implementering af digitaliseringsstrategier og handlingsplaner. Vi arbejder tæt på kunderne, hvilket vil sige, at du får mulighed for at komme ind til kernen af dine kompetencer: Nemlig at være udførende konsulent og skabe værdi for kundens forretning som trusted advisor.

Med andre ord vil du med afsæt i din solide forretningsforståelse, som du har oparbejdet gennem mange års erfaring med digital transformation, forretningsudvikling og projektledelse fra toplederstillinger eller som konsulent, beskæftige dig med at hjælpe vores kunder med at bringe værdi til forretningen ved at rådgive indenfor dine kompetencer.

Vi bevæger os typisk indenfor følgende hovedydelser:

 • Forretningsdrevet digitalisering

  Vi hjælper virksomheder med at udforme en klar digitaliseringsstrategi for, hvordan de bedst anvender digitale løsninger til at opnå forretningsmæssige fordele

 • Forretningsorienteret IT-implementering

  Vi synliggør og øger forretningsværdien af virksomheders IT-investeringer ved at gennemføre IT-implementeringer, hvor brugerkrav og forretningens behov kombineres med teknisk solide og driftsstabile løsninger

 • Effektiviseringsprojekter

  Vi hjælper kunden med at identificere, gennemføre og kvalitetssikre konkrete effektiviseringsprojekter gennem indsatsområder som bl.a. organisations- og procesanalyser, procesoptimering med f.eks. LEAN og business intelligence

 • Sourcingstrategi

  Vi hjælper kunden gennem de strategiske overvejelser og gennem hele sourcing-livscyklussen forud for valg af sourcingstrategi

 • Project assurance

  Vi fungerer som rådgiver og mediator ved komplekse, nødlidende IT-projekter. Vi sikrer fremdrift, risikominimering, effektiv projektgennemførelse og forsyner ledelsen med et retvisende beslutningsgrundlag

 • Project management

  Vi anvender anerkendte projektledercertificeringer og -metoder som PMI, IPMA, PRINCE2, Agile og MSF. Vi tager afsæt i en metodisk, organisatorisk og værktøjsmæssig tilgang, der understøtter virksomheden og afstemmes efter modenheds- og ambitionsniveau. Det gør os i stand til at levere projektløsninger med succes og stort udbytte for vores kunder  

 • IT-projektledelse

  Vi leverer ledelseskompetencer og metoder til projektorganisering og til at følge op på succeskriterier, så kundens projekter overvåges, og den fornødne fremdrift med professionel fokus på økonomi, kvalitet og tid sikres. PRINCE2, PMI, IPMA, Agile og Microsoft Solution Framework er nogle af de discipliner, vi behersker, og som er med til at sikre en struktureret tilgang til opgaven fra scoping over udvikling til aflevering og drift

 • Microsoft Dynamics 365

  Vi hjælper med at udforme en strategi for kundens CRM-indsats og afklarer, hvordan Microsoft Dynamics 365 bedst understøtter forretningsmål og opgaveløsning

 • Procesledelse

  Vi leverer viden, erfaring og systemunderstøttelse af dokumentation og procesoptimering (bl.a. LEAN). Vores ydelser dækker alt fra fuld implementering over analyser til levering af mandetimer til procesafdækning

 • Sikkerhed og compliance

  Vi rådgiver igennem alle faser af arbejdet med at implementere ISO27001 og sikkerhedsstandarder generelt, ligesom vi hjælper med forankring af GDPR i virksomhederne, så de også i fremtiden er compliant. Vi tilbyder både forretningsmæssig, teknisk og organisatorisk rådgivning samt implementeringsassistance

 • RPA og Bots

  Vi rådgiver om og understøtter virksomheder og organisationer med at opnå den mest hensigtsmæssige og effektive automatisering ved hjælp af RPA (softwarerobotter), kunstig intelligens (AI), machine learning og chatbots

Du er i besiddelse af værktøjer til at kommunikere med både de involverede medarbejdere og topledelsen, og på den måde vil du være bindeleddet mellem IT og forretning.

Du vil komme til at arbejde med forskellige typer opgaver i private og offentlige virksomheder. Af kunder kan blandt andet nævnes DI - Dansk Industri, GN Hearing, Udenrigsministeriet, Banedanmark og Esbjerg Kommune.

Afhængigt af det enkelte projekts art og omfang vil du komme ud for at løse opgaver selvstændigt, i samarbejde med kolleger fra dit team og fra andre teams.

Du kan se eksempler på opgaver, som Business Consulting-teamet har løst, her

Det får du
Du får den perfekte kombination af at være konsulent i et etableret firma og friheden ved at være selvstændig
Læs mere >>

Hvem er du?
Du har solid forretningsforståelse, som du har oparbejdet gennem uddannelse og mange års erfaring
Læs mere >>

Mød Paul Halberg
For Paul er det en fornøjelse at vide, at man træder ind i en kreds af kolleger, der kan ”levere varen” 
Læs mere >>

Opgaver i Business Consulting
Det kan du komme til at arbejde med som konsulent i Business Consulting-teamet
Læs mere >>

Følg Globeteams konsulenter på Instagram
Her kan du følge Globeteams konsulenter på projekter, til faglige møder, sociale arrangementer og meget mere
Gå til Instagram >>

Bliv en del af Globeteam

Er du interesseret i at blive konsulent i Globeteam, så send en ansøgning og et CV til blivkonsulent@globeteam.com

Vi glæder os til at høre fra dig!