Kursus

Beredskab og krisehåndtering

Har du et ledelses- og/eller driftsansvar? Så har du også et beredskabsansvar og med det følger potentielt set krisehåndtering. På dette kursus bliver du klogere på de elementer og forudsætninger, der skal til for at etablere en effektiv og helhedsorienteret krise- og beredskabsorganisation.

Varighed

1 dag

Pris i DKK

6.500,-

Sprog

Dansk

Tilmeld dig nu

Tilmeld dig Globeteams nyhedsbrev og få nyheder og invitationer til webinarer og events direkte i din indbakke.

Kursus i beredskab og krisehåndtering

Virksomheder og organisationer har en stigende erkendelse af, at deres drift kan blive forstyrret på flere måder og at deres sikkerhedsværn derfor skal anskues fra flere vinkler – såvel fysiske som tekniske og adfærdsmæssige.

Sidder du i dag med et ledelses- og driftsansvar? Fx i finansafdelingen, produktionen, IT, eller arbejder med Facility Management, informations- eller cybersikkerhed. Så har du også et beredskabsansvar og kan have en plads i kriseledelsen – og så er vores beredskabskursus måske noget for dig.

På kurset gennemgår vi de elementer og forudsætninger, der skal til for at etablere en effektiv organisation, så du og din virksomhed ved, hvordan I skal agere, hvis I bliver ramt i form af fx et cyberangreb eller af interne utilsigtede fejl. Ikke bare i den enkelte afdeling, men på tværs af hele organisationen.

Med denne grundforståelse arbejder vi med forskellige cases og øvelser, som hjælper dig til at bruge teorien, når du kommer tilbage til din organisation. Vi træner ligeledes kommunikation, da vores erfaringer fortæller os, at det ofte er dér, de fleste virksomheder og organisationer fejler.

Kursets fokus er på scenarier, risikostyring, beredskab og kriseledelse. Der er ingen krav til kompetencer for deltagelse i kurset. Det er således ikke en forudsætning, at du har kendskab til hverken fysisk, cyber- eller informationssikkerhed.

Indhold

Vi kommer igennem disse emner på kurset:

Udbytte

Det får du med hjem:

Målgruppe

Ledere og medarbejdere i organisationer, der har et ønske eller et behov for at blive klogere på, hvad beredskab har af betydning for organisationens evne til at komme sikkert og effektivt igennem hændelser og kriser. Du kan også arbejde med facility management, fysisk-, informations- eller cybersikkerhed. Det kan både være i offentligt regi eller i en privat virksomhed, som er ved at etablere en beredskabsplan eller er ved at revidere planen.

Din titel kan være, men er ikke begrænset til: CIO, COO, Enterprise Architect, IT-chef, IT-sikkerhedsansvarlig, CISO, IT-projektleder, Risk Manager, Facility Manager m.m.

Praktisk info

Underviser på dette kursus

Esbern Stig Møller er senior risiko- og sikkerhedsrådgiver i Globeteam med særlige kompetencer indenfor fysisk sikkerhed, beredskab og krisestyring. Esbern har fokus på trusselsbilledet, helhedsorienteret risikooverblik og samspillet mellem drift- og beredskabsorganisationen og rådgiver både offentlige og private virksomheder.

Esbern har 30 års erfaring fra henholdsvis forsvaret og politiet, hvor han har fungeret som leder på flere niveauer. Herfra har han også stor undervisningserfaring, ligesom han er uddannet på CBS i virksomheds- og projektledelse.

Esbern har arbejdet med risiko og sårbarhedsvurderinger hele sit arbejdsliv og haft ansvar for etablering af fysisk sikkerhed og procedurer for bl.a. kongehuset, ministre, regeringsbygninger, truede personer samt rådgivet kritisk, nationale infrastruktursektorer.

Læs interview med Esbern Stig Møller

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler