Om Globeteam

Kundetilfredshedsresultat 2015 – Høj kundeloyalitet og tilfredshed

”Jeg oplever et større engagement og ejerskab af de enkelte opgaver hos Globeteam – hvilket gør mit liv nemmere som kunde.” Citatet stammer fra Globeteams kundetilfredshedsmåling og demonstrerer den værdi, som en af vores større projektkunder vurderer, vi tilfører deres virksomhed.

Globeteam har netop modtaget resultatet af vores årlige og uvildige måling af kundernes tilfredshed, som gennemføres af Microsoft. Med 97 % kunder, der vil anbefale Globeteam, og et godt benchmark resultat kan vi igen i år notere en flot placering.

Læs mere

Undersøgelsen viser, at 97 % af vores kunder er så positive, at de vil anbefale Globeteam til kollegaer og forretningsforbindelser og på den vis agere som ambassadører for vores virksomhed. Det svarer til en stigning på 6 % fra sidste års resultat.

Globeteams stigende andel af kunder, der vil anbefale vores ydelser, er efterfulgt af en lige så flot udvikling i kundernes loyalitet. Hele 86 % af vores kunder – mod 78 % i 2014 – svarer, at de med stor sandsynlighed vil anvende Globeteam igen. 14 % svarer, at de måske vil genkøbe ydelser igen.

Ser vi på kundernes overordnede tilfredshed med Globeteams ydelser, har vi 77 % meget tilfredse kunder og 23 % noget tilfredse kunder. Globeteam har i undersøgelsen ikke nogen kunder, der er noget utilfredse eller meget utilfredse. Sammenligner vi med vores måling i 2014, er der alligevel plads til forbedring, idet vi falder på den procentvise andel af kunder, der er meget tilfreds med 9 % og går fra 86 % til 77 % i 2015 målingen.

Globeteams kundemåling er et uvurderligt input til at implementere forbedringer, hvor det er mest lønsomt for vores kundeprojekter. Vi er stolte over Globeteams placering, og vi fortsætter løbende med at tilpasse vores ydelser og organisation, på baggrund af den feedback kunderne leverer, for at højne antallet af vores meget tilfredse kunder og give den bedst mulige kundeoplevelse,” siger Claus Moldow, administrerende direktør.

Flot benchmarkanalyse

Kundemålingens hovedspørgsmål giver os mulighed for at foretage en ekstern sammenligning, hvor Globeteams kunderesultat sammenlignes med andre Microsoft partnere i Danmark og verden over, og her placerer Globeteam sig godt.

Tallene neden for angiver gennemsnittet af den procentdel af kunder, som giver topkarakter 8 eller 9 på en skala fra 1 til 9, hvor 9 står for fremragende og 1 for uacceptabelt. Benchmark resultatet er fra juni 2015.

Kvaliteten af de leverede ydelser

75 % Globeteam A/S

72 % Alle Partnere

60 % DK

Tekniske kompetencer

84 % Globeteam A/S

80 % Alle Partnere

75 % DK

Indfri kundens forventninger

78 % Globeteam A/S

73 % Alle Partnere

66 % DK

Ansvar for kundens it

Globeteams kunderesultat på førnævnte parametre ligger højt, og vores kunders tilbagemeldinger fortæller os, at en væsentlig årsag til de høje ratings er Globeteams forståelse for kundens behov og den værdi som it-investeringerne skal tilføre virksomheden, kombineret med konsulenternes høje faglige og tekniske niveau.

I undersøgelsen stilles flere åbne spørgsmål herunder: ”Hvor oplever du, at Globeteam A/S differentierer sig fra sine konkurrenter – og hvilke fordele og ulemper giver det dig og din virksomhed? Hertil svarer vores kunder blandt andet:

quote_iconVi arbejder med gode erfarne konsulenter, som har erfaring fra lignende virksomheder, det betyder meget for os, at der er praktisk erfaring med de opgaver, der løses her.

quote_iconPragmatisk tilgang til de udfordringer, der opstår, kombineret med høj kvalitet og omstillingsparathed er udslagsgivende.

quote_iconI har højt specialiserede konsulenter. Giver fordelen, at vi kan tillade os at være firstmover på visse teknologiske løsninger.

De årlige resultater kan samtidig sammenlignes internt samt tilbage i tid med kundernes tidligere besvarelser. På den måde kan effekten af de løbende forbedringsinitiativer følges, og sammenligner vi med sidste års kundemåling, fastholder Globeteam sin score på kundernes vurdering af Globeteams evne til at imødekomme deres behov samt på vores evne til at levere ydelser til tiden.

Der, hvor vi ser en stigning, er på resultatet af de adspurgtes vurdering af vores evne til at reagere hurtigt på kundens problemer, hvilket er et vigtigt fokusområde i Globeteam. Samtidig vokser vi på kundens vurdering af kvaliteten af kommunikationen med deres virksomhed. Globeteams kommunikation med kunden er et vigtigt og opprioriteret indsatsområde, hvorfor vi løbende gennem de sidste par år har styrket vores account management og arbejdet med at professionalisere vores kommunikation online og forbedre vores content, som stilles til rådighed for vores kunder.

Modsat viser resultatet et fald i kundernes vurdering af kvaliteten af salgsprocessen. Her præsterer vi under vores interne mål og imødegår dette ved blandt andet at styrke salgsteamet yderligere i Globeteam.

Vi har i Globeteam indgået samarbejde med en ekstra dedikeret account manager for at styrke vores fokus på kundebehov og kundetilfredshed samt for at forbedre vores muligheder for at udvikle kundesamarbejdet og arbejde på tværs af vores forretningsområder,” siger Claus Moldow.

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?