Om Globeteam

Kundetilfredshedsresultat 2014

Globeteams kundetilfredshedsanalyse gennemføres en gang årligt og giver os en tilbagemelding på samarbejdet samt en indsigt i kundernes behov og en mulighed for at forstå nogle af de væsentligste drivere for kundetilfredshed. Vores kunder giver os gode ratings og positive kommentarer i 2014 analysen, men kommer også med anbefalinger til, hvordan vi sikrer en endnu højere konsistens i vores kundevurdering.

Læs mere

Siden 2010 har vi i Globeteam anvendt resultatet af analysen som et strategisk og operationelt beslutningsgrundlag til at skabe øget kundeorientering, og gennem årene er det lykkedes os at hæve vores kunders tilfredshed yderligere.

I 2014 analysen er 91 procent af vores kunder så positive, at de vil anbefale Globeteam til kollegaer og forretningsforbindelser og på den vis agere som ambassadører for vores virksomhed.

I kundeundersøgelsen måles vi også på kvaliteten af de leverede ydelser, og som vist neden for, forbedrer vi det i forvejen høje resultat. Hele 79 % af vores kunder – mod 72 % sidste år – giver ratings mellem 8 og 9 på en kundetilfredshedsskala fra 0-9, hvor 9 står for fremragende.

På spørgsmålet om vores tekniske kompetencer fastholder vi vores skudsmål fra kunderne, 86 % mod 87 % sidste år scorer 8 eller 9 på skalaen og er meget tilfredse. En lignende tendens ses på vores evne til at indfri kundens forventninger, hvor vi scorer 89 % mod 88 % sidste år.

I forhold til benchmarkanalysen, hvor Globeteams kunderesultat sammenlignes med andre Microsoft partnere i Danmark og verdenen over, placerer Globeteam sig også højt på ovenstående spørgsmål. Se neden for.

Kvaliteten af de leverede ydelser
79 % Globeteam 2014
71 % Alle Partnere
59 % DK

Tekniske kompetencer 
86 % Globeteam 2014
79 % Alle Partnere
72 % DK

Indfri kundens forventninger
89 % Globeteam 2014
72 % Alle Partnere
63 % DK

Globeteams kunderesultat på ovenstående parametre ligger typisk meget højt, og vores kunders tilbagemeldinger fortæller os, at en væsentlig årsag til de høje ratings er Globeteams prioritering af kundefokus kombineret med konsulenternes høje faglige niveau og forståelse for kundens behov.

Dertil kommer konsulenternes evne til hurtigt at identificere kundens udfordringer og efterfølgende skabe fremdrift på projekterne. Men også konsulenternes evne til at samarbejde på tværs af Globeteams forretningsområder, hvilket sikrer en god løsning, der bedre understøtter kundens forretning og forbedrer kundeoplevelsen og virksomhedens indtjening.

For vores kunder betyder Globeteams unikke forretningsmodel også, at vi evner at tiltrække og fastholde nogle af de bedste konsulenter i branchen, hvilket kundetilfredshedsresultatet bestyrker. Du kan læse mere om vores forretningsmodel her.

Globeteam tilpasser forretningen ved at se på den med kundeøjne

Vi falder i 2014 undersøgelsen på spørgsmålene omkring kvaliteten af vores salgsprocesser og kommunikation med kundens virksomhed. Vores kunder efterspørger account management og en alternativ dialog end den, der præger konsulentopgaver og dagligdagen hos kunderne.

Meget naturligt rejser sig spørgsmålet om, hvilke tiltag til at skabe øget kundetilfredshed vi skal vælge i Globeteam.

For at indfri kundernes forventninger og sikre en højere konsistens i, hvordan kunderne oplever kvaliteten af kommunikationen og salgsprocessen, har vi i Globeteam valgt yderligere at optimere vores account management med dedikerede ressourcer, som dækker samtlige af Globeteams forretningsområder.

”Det har vi gjort for at styrke den fremadrettede kundedialog og løbende tage temperaturen på samarbejdet for at sikre, at kunderne er tilfredse med Globeteams ydelser og opnår den fulde forretningsmæssige værdi af deres it-investeringer, ” siger Claus Moldow, administrerende direktør i Globeteam.

Kundernes overordnede tilfredshed

Faldet på ovenstående parametre slår også igennem på kundernes overordnede tilfredshed. Sidste år havde vi 100 % tilfredse kunder mod 97 % i år. Til gengæld svarer flere af de adspurgte kunder sammenlignet med sidste år, at de er ”meget tilfredse” med vores ydelser på en tilfredshedsskala fra ”meget utilfreds”, ”noget utilfreds” til ”noget tilfreds” og ”meget tilfreds”.  Hertil kommer, at Globeteam i benchmarkanalysen ligger på samme niveau som både Microsoft partnere i DK og verdenen over.

” I Globeteam prioriterer vi vores kundefokus, hvorfor vi naturligt har rettet henvendelse til de kunder, der gav os en lav karakter, for at aftale konkrete initiativer. Udover at styrke vores account management funktion laver vi interne forbedringer for at mobilisere vores konsulenter og stab til at sikre mere tilfredse og loyale kunder, ” slutter Claus Moldow.

 

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?