Vores Konsulenter

Thorlak Vestergaard

Thorlak Vestergaard

  • Team: Business Consulting
  • Stilling: Konsulent
  • Telefon: +45 7026 2970
  • Mobil: +45 3076 2919
  • Teams: +45 8844 9593
  • E-mail: thv@globeteam.com

Thorlak Vestergaard er forretningskonsulent, forretningsudvikler og projektleder med fokus på optimering af virksomhedens værdikæde, implementering af robuste forandringer og IT-understøttelse af forretningsprocesser.

Thorlak har i over 20 år arbejdet med produktudvikling, Supply Chain og Logistik i den private sektor og udviklet og omsat strategi til reelle forandringer i funktioner og organisationerne. Gennem etablering af professionel programledelsesfunktion, implementering af agile processer (SAFe) i globale produktudviklingsorganisationer, transformation af global forsyningskæde og konsolidering af logistikpartnerlandskab har Thorlak oplevet vigtigheden af sammenhængen – funktioner, interesser, processer – på tværs af virksomheden som absolut kritisk parameter for succes. Dette søges efterlevet i alle opgaver og projekter – fra start til slut.

Thorlak bruger sin brede funktionelle erfaring til at omsætte forretningsregler til værdiskabende processer og systemer. I projekter indtræder Thorlak ofte allerede i idé-fasen efterfulgt af behovsanalysen og kravspecificeringen i tæt samarbejde med forretningen og varetager herefter projekt-programledelsen, herunder rapportering til styregruppe og sponsor samt løbende dialog med stakeholders i organisationen.

Thorlaks metodeapparat dækker agile metoder i alle funktioner (SCRUM, SAFe), projekt-program og porteføljestyring og forandringsledelse.

Thorlak tilgår sine opgaver med struktur, analyse, nysgerrighed og ’drive’ og opnår fremdrift og solide resultater, der er forankrede i organisationen, gennem personligt engagement, fokus og menneskelig forståelse. Thorlak fungerer på alle niveauer af organisationen og viden og forståelse opbygges hurtigt og omsættes løbende til klar og tydelig kommunikation af målsætning, retning og plan.

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?