Koncepter

Second opinion assesment

3751797_HiRes kopi

Bliv rustet til at håndtere komplekse it-projekter

Vi kender alle eksempler på forsinkede og kuldsejlede it-projekter, som belaster en organisations økonomi og kræver effektiviseringer i en sådan grad, at det kan gå ud over kvaliteten af organisationens arbejde. Globeteam tilbyder at gennemføre en uvildig og højt kvalificeret second opinion assesment af din organisations investering i forretningskritiske projekter, som for vores kunder munder ud i konkrete anbefalinger og konsekvensvurderinger, som kvalificerer beslutninger omkring projektet.

Globeteam er modsat andre konsulenthuse leverandøruafhængig og har derudover konsulentkompetencer, som strækker sig fra tunge forretningskonsulenter til dybe teknologispecialister. Det gør os i stand til at gennemføre second opinion assessments af meget komplekse og højrisiko projekter. Analyser, som ikke blot vurderer udfordringerne for forretningen eller it-infrastrukturen, men som tager udgangspunkt i én sammenhængende end2end analyse, der er bundet op på helt konkrete anbefalinger og konsekvensvurderinger.

Sådan bidrager Globeteam til succesfuld gennemførelse af it-projekter og realisering af business case

Globeteams leverance afhænger af din præcise situation, men nogle af de hyppigst forekommende indsatsområder er:

 • Forebyggende støtte – f.eks. løbende støtte til ledelsesmæssige og tekniske problemstillinger. Dette kan gøres i hele projektets levetid – lige fra koncept til afslutning.
 • Review – f.eks. hvis der er akut behov for at vurdere tingenes tilstand i et projekt. Et review kan omfatte deep-dive i både tekniske og ledelsesmæssige problemstillinger.
 • Krisehåndtering – hvis der er behov for at rette op på et hårdt presset projekt.

Stor erfaring med end2end second opinion assesments analyser

Herunder nogle konkrete eksempler på projekter, vi har foretaget en second opinion assesment på, og hvordan det har hjulpet kunderne med at træffe en kvalificeret beslutning omkring den videre håndtering af projektet:

Domsstolsstyrelsen – JFS projektet:

 • Efter flere budgetoverskridelser og forsinkelser af Domsstolsstyrelsens JFS-projekt (Juridiske Fag Systemer) konkluderede en konsulentrapport fra SIG, at projektet burde lukkes ned. Projektet havde på det tidspunkt kostet Domsstolsstyrelsen omkring 100 mdkk.
 • Globeteam udfordrede denne konklusion og indgik en no-cure-no-pay basisaftale med DSS i juni 2013 omfattende systemleverance og idriftsætning af pilot.
 • Den aftalte pilotleverance blev uden fejl og anmærkninger leveret og accepteret 23.12.13 af Domsstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen – Nyfoged projektet:

 • En ny løsning til at håndtere fogedforretningerne hos Domsstolene havde i 2010 været under udvikling og implementering med stor forsinkelse. Løsningen viste sig meget ustabil, og på den baggrund blev lukning af projektet anbefalet. Projektet havde på det tidspunkt kostet et tocifret millionbeløb.
 • Globeteam fik i løbet af 3 uger stabiliseret systemet, og efter 6 måneders udvikling var løsningen klar til udrulning. DSS udtrykte stor tilfredshed med Globeteams leverance.

Rigspolitiet – Polsag projektet:

 • Polsag-projektet blev startet i 2007 og gennemgik massive budgetoverskridelser og forsinkelser. Systemet skulle have været fuldt implementeret i 2009 og skulle have kostet 153 millioner kroner. Regningen endte på et langt højere beløb.
 • 6 rådgivningsfirmaer (PA, PLS Rambøll, Devoteam, Gartner og Boston Consulting Group) havde været involveret.
 • Globeteam blev bedt om at gennemføre et egentligt deep-dive, som også omfattede et code review.
 • På baggrund af den meget omfattende tekniske evalueringsrapport Globeteam udarbejdede, besluttede justitsminister Morten Bødskov i 2012 at lukke projektet. Projektet havde på det tidspunkt kostet over en halv milliard.

SKAT – EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) projektet

 • SKATs digitale system til at inddrive skattegæld var i december 2012 stærkt forsinket og ifølge flere medier med en budgetoverskridelse på mere end 300 mio. kr. Den oprindelige idriftsættelse var planlagt til 2007.
 • Finansministeriet bad i december 2012 Globeteam om at lave et review af programmet.
 • Globeteam gennemførte et teknisk og ledelsesmæssig review i løbet af 3 uger. Review’et fik identificeret de kritiske problemer.
 • Globeteam blev efterfølgende engageret til at styre EFI i mål, og Globeteam etablerede i februar 2013 en ny plan.
 • EFI kom i september 2013 i drift til tiden.

Få gennemført en uvildig vurdering i samarbejde med erfarne og kompetence konsulenter

Ydelserne leveres af managementkonsulenter med 15-25 års erfaring fra andre projekter og organisationer. Der sammensættes et team til den enkelte opgave, som har alle de nødvendige ledelsesmæssige og tekniske kompetencer for at kunne levere en uvildig og gennemarbejdet second opinion assesment af organisationens investering i komplekse it-projekter. Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med dine egne folk. Det er afgørende for gevinstrealiseringen, at indsatsen bliver forankret i din organisation.

Globeteams proces og projekt assurance team har det seneste år løst opgaver for organisationer som SKAT, Nykredit, LEO Pharma, Banedanmark, KL, Dansk Industri, fsb, Udenrigsministeriet, Supergros, CPH (Københavns Lufthavn).


Koncepter

It-review

Gennemfør et it-review i samarbejde med Globeteam og få et klart billede af, hvor effektiv organisationens it-indsats er, og hvordan du kan øge modenheden og forretningsværdien af den fremadrettet.
Cases

Den Statslige Kompetencefond opnår fuld digital ansøgningsproces

Hvordan kan en konfigurerbar procesplatform bidrage til at optimere en ansøgnings- og sagsproces?

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?