Koncepter

Kommunal benchmark analyse

Får din kommune realiseret gevinsterne ved digitalisering? – deltag i en benchmark analyse

En velfungerende digital platform er afgørende for, om kommunerne får høstet digitaliseringsgevinsterne. Globeteam tilbyder at gennemføre en benchmark analyse, der afdækker, hvor godt din kommune er forberedt til den forsatte digitalisering.  

Kommunernes it-arkitektur og den organisatoriske forankring har været i fokus og prioriteret af både KL, KOMBIT og af de enkelte kommuner, mens sikring af den nødvendige digitale platform primært har været en opgave for kommunerne selv.
Ambitionerne og forventningerne til de gevinster, der kan høstes af digitaliseringen, er store – både fra eksterne og interne interessenter – og dette stiller store krav til den enkelte kommune, herunder:

  • At kommunen sikrer sammenhæng i sit konkrete it-landskab/it-arkitektur
  • At kommunen gennemfører de nødvendige organisatoriske forandringer
  • At kommunen sikrer, at den nødvendige digitale platform er til stede.

Individuel rapportering med konkrete anbefalinger

Globeteams analyse sætter fokus på udvalgte centrale elementer og er opbygget omkring følgende temaer:

  1. Er kommunens digitale platform klar til at udnytte mulighederne i den fælleskommunale rammearkitektur?
  2. Er kravene til brugermobilitet og den digitale platform tænkt sammen?
  3. Er den digitale platform forberedt til effektivt at udnytte selvbetjeningsløsninger og skabe sammenhængende digitale processer?

Globeteams analyse gennemføres som en kombination af besvarelse af et spørgeskema på ca. 15 spørgsmål samt et kort interview. Resultaterne samles i en rapport, der stilles til rådighed for de deltagende kommuner, og er udgangspunkt for en dialog om mulige tiltag for den enkelte kommune. Rapporten indeholder ikke data, som kan henføres til den enkelte kommunes besvarelse.

Ønsker du at deltage i analysen, tilbyder vi din kommune en individuel rapportering, som både beskriver, hvor kommunen ligger i forhold til de øvrige kommuner samt indeholder anbefalinger til konkrete tiltag. Analysen gennemføres uden omkostninger for kommunen.

Hvorfor gennemføre en benchmark analyse?

Det er Globeteams erfaring, at mange kommuner kan optimere deres digitale platform yderligere på en række centrale områder og dermed skabe grundlag for væsentlige gevinster.

Mange kommuner ønsker endvidere en større fleksibilitet omkring arbejdsform og bedre it-understøttelse af deres mobile medarbejdere. Endelig oplever nogle kommuner, at gevinsterne udebliver, hvis brugerne oplever lange opstartstuder, lange svartider og hyppige nedbrud af programmer på den enkelte brugers arbejdsplads.

&nbsp


Koncepter

It-review

Gennemfør et it-review i samarbejde med Globeteam og få et klart billede af, hvor effektiv organisationens it-indsats er, og hvordan du kan øge modenheden og forretningsværdien af den fremadrettet.
Cases

Den Statslige Kompetencefond opnår fuld digital ansøgningsproces

Hvordan kan en konfigurerbar procesplatform bidrage til at optimere en ansøgnings- og sagsproces?

Linkedin

Følg Globeteams LinkedIn side om Kommunal Digitalisering, hvor vi deler tips, cases, holdninger og nyheder omkring den kommunale digitalisering – både på strategisk og operationelt niveau

Linkedin

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?