Koncepter

Kommunal digitalisering

Globeteam har gennem de senere år etableret sig som en vigtig leverandør på det kommunale område – både som strategisk rådgiver om den kommunale digitalisering, som leverandør af konkrete løsninger til fx brugerstyring og ”føderation” og endelig som implementeringspartner af primært Microsoft baseret infrastruktur.

Kommunerne er midt i danmarkshistoriens vel nok største transformationsprojekt med bruddet af KMD’s monopol og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur. Dette betyder enorme forandringer i den kommunale digitalisering samtidig med, at der skal være ”sikker drift”, og politikere og borgere har forventning til kommunerne om, at digitaliseringen skal give væsentlige effektiviseringsgevinster. Dette stiller store krav til kommunerne.
 Globeteam er en vigtig aktør i denne omstillingsproces. Vi bistår fx kommunerne med at klargøre deres infrastruktur og brugerstyringsprocesser til Rammearkitekturen.  Hvilken rolle skal kommunens HR- og Lønsystem have? Skal man have en såkaldt ”Organisationskomponent”? Hvilke ambitioner skal kommunen have omkring føderationsteknologi? Under alle omstændigheder skal der være rigtigt godt styr på brugerstyringsdata og tilhørende processer – det kan Globeteam bistå kommunen med.
Verden står ikke stille, fordi KOMBIT indfører Rammearkitekturen i kommunerne. Microsoft er i gang med en meget stor omlægning af deres produkter og tilhørende licensstruktur til det, der samlet kaldes Office 365. Office 365 er stadig Office-pakke og mail-system, men det er også rigtigt meget mere – fra nye måder at samarbejde om dokumenter og informationer til en fuld telefoniplatform.
Endelig vil kommunerne fortsat øge digitaliseringen på både fagområder og den generelle administration. Globeteam kan bistå anskaffelse og implementering af it-løsninger med særlig fokus på at give værdi til kommunen. Et godt eksempel er anvendelsen af den Dialogbaserede implementeringsform til ESDH-projekter, som vi har hjulpet flere kommuner med.

Globeteam kan hjælpe kommunerne hele vejen

Vi har dyb indsigt i alle aspekter af den kommunale digitalisering og har meget kompetente konsulenter på de enkelte kompetenceområder – fra strategisk rådgivning og ”bygherrerådgivning” til dyb teknisk rådgivning og bistand til både den tekniske og organisatoriske implementering. Vi kan bl.a. hjælpe kommunerne med:
  • At fastlægge en sammenhængende strategi for brugerstyring med konkret handlingsplan, der dækker oprydning i uhensigtsmæssige processer vedrørende brugerstyring, sikrer den rigtige infrastruktur og tilhørende processer for en fremtidig smidig brugerstyring fra ”vugge til grav” og endelig sikrer fundamentet for ibrugtagning af systemerne fra KOMBIT.
  • At få styr på it-afdelingens processer og blive fri af revisionspåtegninger. Herunder at skabe overblik over processerne og dokumentere de vigtigste, samt ikke mindst gøre dem let tilgængelige for medarbejderne.
  • At afklare, hvornår det er tid til at gå i clouden. Herunder hvilke data, I kan lægge i cloud, hvad indførelsen af cloud betyder for it-afdelingens ressourcer og kompetencer, og hvordan I helt konkret kommer i gang.
  • At optimere ESDH-anvendelsen i kommunen – enten i forbindelse med udbud eller ved re-vitalisering af den eksisterende anvendelse. Globeteam har udviklet en dialogbaseret implementeringsform, hvor leverandør og kommunen går i dialog om de konkrete sagsprocesser for at sikre størst mulig værdi af ESDH.
  • At lægge en plan for at indføre Office 365 i en takt, der passer til din kommune. Et er at tænde for funktionerne i Office 365. Noget andet er at blive enige om, hvilke funktioner man vil anvende, i hvilken takt man vil indføre dem og ikke mindst, hvordan man ønsker at anvende funktionerne.
    Globeteam yder en sammenhængende rådgivning, der dækker både de tekniske og organisatoriske aspekter ved Office 365.

Per Andreasen har gennem de sidste 15 år arbejdet som konsulent inden for digitalisering af den offentlige administration og i væsentligt omfang for kommunerne. Han har også været en af hovedkræfterne bag ESDH-rapporterne fra 2011 og 2013 og har opnået stor indsigt i digitalisering af den offentlige sagsbehandling. Per Andreasens kompetencer spænder fra strategi for digitalisering, behovsafklaring og kravspecificering over gennemførelse af udbud (EU og SKI) til den organisatoriske implementering af administrative it-løsninger. Læs mere om Per her.

Kontakt Per Andreasen på mobil +45 2427 7131 og e-mail: pan@globeteam.com


Koncepter

It-review

Gennemfør et it-review i samarbejde med Globeteam og få et klart billede af, hvor effektiv organisationens it-indsats er, og hvordan du kan øge modenheden og forretningsværdien af den fremadrettet.
Cases

Cloud revolutionerer udviklingen af nye it-løsninger hos Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal har med en gradvist mere avanceret brug af cloud forbedret adgangen til miljødata ved at reducere omkostninger og time-to-market

Linkedin

Følg Globeteams LinkedIn side om Kommunal Digitalisering, hvor vi deler tips, cases, holdninger og nyheder omkring den kommunale digitalisering – både på strategisk og operationelt niveau

Linkedin

Linkedin

Se føljeton om Office 365, hvor vi i en række faglige indlæg kommer rundt om, hvordan kommunen kan udnytte de mange fordele i Office 365 og opnå en langt bedre teknisk implementering og organisatorisk forankring i forretningen.

Linkedin

 

Linkedin

Se føljeton, hvor vi deler erfaringerne med, hvordan kommunerne kan øge værdien af deres ESDH-system med dialogbaseret implementering.

Linkedin

Linkedin

Se føljeton om kommunal føderation, hvor vi bl.a. vil komme ind på de vigtigste principper bag føderation, den forretningsmæssige værdi, opkoblingsmuligheder mod KOMBIT, og hvordan flere kommuner kan udnytte en fælles føderationsløsning.

Linkedin

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?