Koncepter

It-review

Gennemfør et it-review i samarbejde med Globeteam og få afklaret, hvordan du kan styrke modenheden og forretningsværdien af din organisations it-indsats

Globeteam tilbyder at udføre et objektivt og struktureret it-review, som giver dig et klart billede af, hvor tidssvarende og effektiv organisationens it-indsats er, samt opstiller konkrete forslag til, hvordan den kan optimeres fremadrettet.

Læs mere

Et it-review er relevant for alle organisationer, hvor den eksisterende it-situation ikke er tilfredsstillende, og/eller der er et ønske om at igangsætte nye tiltag og udarbejde en udviklingsplan.

Globeteam gennemfører et grundigt it-review med inddragelse af både kvantitative og kvalitative parametre og vurderinger, herunder bl.a. interviews, spørgeskemaer, egne observationer og best practice erfaringer. Fokus og omfang af it-reviewet fastlægges ud fra dine ønsker og behov. Det kan være et 360 graders review, som omfatter både de forretningsmæssige, organisatoriske og tekniske aspekter af it-indsatsen, eller det kan være koncentreret om udvalgte dele.

Få overblik over styrker, svagheder og forbedringsmuligheder i organisationens it-indsats

Med et it-review fra Globeteam får du et let overskueligt øjebliksbillede af organisationens it-indsats og modenhed, som bl.a. kan hjælpe dig til at afklare:

 • I hvor høj grad it-indsatsen understøtter forretningens behov og ønsker.
 • Hvordan samspillet mellem it-afdelingen og den øvrige organisation fungerer, og hvordan det kan optimeres.
 • Hvor godt it-afdelingen fungerer – fx struktur, processer, servicemål mv., samt hvor moden den er til yderligere tiltag.
 • Hvor moden it-infrastrukturen og/eller applikationerne er, og hvordan disse områder kan forbedres.

Nedenstående er et eksempel på, hvordan det samlede resultatet af et it-review kan sammenfattes og kommunikeres:

it-review

Processen for Globeteams it-review består af følgende trin:

Afgrænsning

 • Enighed om fokusområder – forretning, organisation, teknik og mål
 • Enighed om detailniveau
 • Enighed om projektejer

 Dataindsamling

 • Fokus, omfang og varighed er afhængig af afgrænsning og mål – kan fx være interviews, workshops, spørgeskemaer, referencebesøg og/eller gennemgang af materiale

 Analyse og dokumentation

 • Konklusioner (kvalitativt, kvantitativt)
 • Anbefalinger og planer
 • Oversigter og opsummeringer

 Afrapportering

 • Præsentation for projektejer
 • Justering af konklusioner
 • Endelig dokumentation

 


Koncepter

Digital ambition

Skal jeres it-indsats være mere forretningsorienteret? Globeteam hjælper dig med at udforme en digital ambition, som sikrer sammenhæng mellem it-indsats og strategi.
Cases

Den Statslige Kompetencefond opnår fuld digital ansøgningsproces

Hvordan kan en konfigurerbar procesplatform bidrage til at optimere en ansøgnings- og sagsproces?

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?