Koncepter

It-review

Gennemfør et it-review i samarbejde med Globeteam og få afklaret, hvordan du kan styrke modenheden og forretningsværdien af din organisations it-indsats

Globeteam tilbyder at udføre et objektivt og struktureret it-review, som giver dig et klart billede af, hvor tidssvarende og effektiv organisationens it-indsats er, samt opstiller konkrete forslag til, hvordan den kan optimeres fremadrettet.

Læs mere

Et it-review er relevant for alle organisationer, hvor den eksisterende it-situation ikke er tilfredsstillende, og/eller der er et ønske om at igangsætte nye tiltag og udarbejde en udviklingsplan.

Globeteam gennemfører et grundigt it-review med inddragelse af både kvantitative og kvalitative parametre og vurderinger, herunder bl.a. interviews, spørgeskemaer, egne observationer og best practice erfaringer. Fokus og omfang af it-reviewet fastlægges ud fra dine ønsker og behov. Det kan være et 360 graders review, som omfatter både de forretningsmæssige, organisatoriske og tekniske aspekter af it-indsatsen, eller det kan være koncentreret om udvalgte dele.

Få overblik over styrker, svagheder og forbedringsmuligheder i organisationens it-indsats

Med et it-review fra Globeteam får du et let overskueligt øjebliksbillede af organisationens it-indsats og modenhed, som bl.a. kan hjælpe dig til at afklare:

 • I hvor høj grad it-indsatsen understøtter forretningens behov og ønsker.
 • Hvordan samspillet mellem it-afdelingen og den øvrige organisation fungerer, og hvordan det kan optimeres.
 • Hvor godt it-afdelingen fungerer – fx struktur, processer, servicemål mv., samt hvor moden den er til yderligere tiltag.
 • Hvor moden it-infrastrukturen og/eller applikationerne er, og hvordan disse områder kan forbedres.

Nedenstående er et eksempel på, hvordan det samlede resultatet af et it-review kan sammenfattes og kommunikeres:

it-review

Processen for Globeteams it-review består af følgende trin:

Afgrænsning

 • Enighed om fokusområder – forretning, organisation, teknik og mål
 • Enighed om detailniveau
 • Enighed om projektejer

 Dataindsamling

 • Fokus, omfang og varighed er afhængig af afgrænsning og mål – kan fx være interviews, workshops, spørgeskemaer, referencebesøg og/eller gennemgang af materiale

 Analyse og dokumentation

 • Konklusioner (kvalitativt, kvantitativt)
 • Anbefalinger og planer
 • Oversigter og opsummeringer

 Afrapportering

 • Præsentation for projektejer
 • Justering af konklusioner
 • Endelig dokumentation

 


Koncepter

Digital ambition

Skal jeres it-indsats være mere forretningsorienteret? Globeteam hjælper dig med at udforme en digital ambition, som sikrer sammenhæng mellem it-indsats og strategi.
Cases

Danske Regioner sparer 650.000 kroner om året og øger sikkerhedsniveauet

Det er et fast element i Danske Regioners digitale strategi, at de jævnligt tilpasser […]

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?