Koncepter

Digital ambition

Fastlæg din organisations digitale ambition og få koblet it-indsatsen sammen med jeres strategi og fokusområder.

Skal jeres it-indsats være mere forretningsorienteret? Globeteam hjælper dig med at udforme en digital ambition, der fungerer som pejlemærke for fremtidige digitaliseringstiltag i organisationen.

Læs mere

Det kan være svært at omsætte overordnende – og ofte flyvske – forretningsstrategier til konkrete tiltag i det daglige it-arbejde. En digital ambition er her et nyttigt værktøj til at skabe bedre sammenhæng mellem forretningens strategiske fokusområder og it-indsatsen, så organisationen får lagt en klar retning og bedre kan prioritere it- og digitaliseringsprojekter. Herved bliver it-funktionen samtidig mere synlig og skaber større forretningsværdi.

Globeteam kan hjælpe dig med at formulere en digital ambition, som beskriver:

• Retning og fokusområder for it-indsatsen i organisationen.
• Hvilke initiativer din organisation skal tage på it-området for at understøtte realiseringen af de forretningsstrategiske mål for de kommende år.

Skab overblik og en sammenhængende it-indsats med Globeteams model for formulering af en digital ambition

I arbejdet med at udforme en digital ambition kigger vi på alle niveauer i organisationen – fra det strategiske til det operationelle. Sammenhængene mellem de forskellige niveauer illustreres i en model, som giver dig et klart overblik over:

• Organisationens Strategiske fokusområder for de kommende 3-5 år – som skal understøttes/realiseres af en digital ambition.
• Den digitale ambition – retning og fokus for organisationens digitaliseringsindsats, som skal støtte og muliggøre realiseringen af de strategiske fokusområder.
• It-indsatsen – de konkrete it- og digitaliseringsprojekter, der skal realisere den digitale ambition.

Processen med at formulere en digital ambition foregår i 2 eller 3 trin afhængig af ønske og behov:

1. Indsamling af data om strategi og it-planer

  • Indsamling og gennemgang af relevant eksisterende materiale (strategiplaner, it-planer mv.).
  • Interviews med direktion/ledelse om forretningens behov og fokusområder for de kommende år.

2. Opstilling af digital ambition

  • Analyse af materiale og input om strategi, fokusområder, it-planer og behov.
  • Dokumentation af første forslag til digital ambition.
  • Workshop med it-chef/ledelse, hvor forslaget til en digital ambition udfordres og forfines.
  • Tilretning og endelig dokumentation.

3. Udarbejdelse af it-projektplan (hvis tilvalgt)

  • Beskrivelse af de konkrete it-tiltag, der skal realisere den vedtagne digitale ambition.
  • Sammenfatning i one pagers og eventuelle uddybende projektslides.
  • Efterfølgende kan den digitale ambition og beskrivelsen af de understøttende it-tiltag videreudvikles til en egentlig digitaliseringsstrategi og et road map for it-indsatsen i de kommende år.

Læs mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe dig med at udforme en digitaliseringstrategi her


Koncepter

It-review

Gennemfør et it-review i samarbejde med Globeteam og få et klart billede af, hvor effektiv organisationens it-indsats er, og hvordan du kan øge modenheden og forretningsværdien af den fremadrettet.
Cases

Danske Regioner sparer 650.000 kroner om året og øger sikkerhedsniveauet

Det er et fast element i Danske Regioners digitale strategi, at de jævnligt tilpasser […]

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Er du Interesseret i at høre mere?

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og bliv inspireret af spændende kundehistorier

Email

Fornavn

Efternavn

VirksomhedOptimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?