Koncepter

Digital ambition

Fastlæg din organisations digitale ambition og få koblet it-indsatsen sammen med jeres strategi og fokusområder.

Skal jeres it-indsats være mere forretningsorienteret? Globeteam hjælper dig med at udforme en digital ambition, der fungerer som pejlemærke for fremtidige digitaliseringstiltag i organisationen.

Læs mere

Det kan være svært at omsætte overordnende – og ofte flyvske – forretningsstrategier til konkrete tiltag i det daglige it-arbejde. En digital ambition er her et nyttigt værktøj til at skabe bedre sammenhæng mellem forretningens strategiske fokusområder og it-indsatsen, så organisationen får lagt en klar retning og bedre kan prioritere it- og digitaliseringsprojekter. Herved bliver it-funktionen samtidig mere synlig og skaber større forretningsværdi.

Globeteam kan hjælpe dig med at formulere en digital ambition, som beskriver:

• Retning og fokusområder for it-indsatsen i organisationen.
• Hvilke initiativer din organisation skal tage på it-området for at understøtte realiseringen af de forretningsstrategiske mål for de kommende år.

Skab overblik og en sammenhængende it-indsats med Globeteams model for formulering af en digital ambition

I arbejdet med at udforme en digital ambition kigger vi på alle niveauer i organisationen – fra det strategiske til det operationelle. Sammenhængene mellem de forskellige niveauer illustreres i en model, som giver dig et klart overblik over:

• Organisationens Strategiske fokusområder for de kommende 3-5 år – som skal understøttes/realiseres af en digital ambition.
• Den digitale ambition – retning og fokus for organisationens digitaliseringsindsats, som skal støtte og muliggøre realiseringen af de strategiske fokusområder.
• It-indsatsen – de konkrete it- og digitaliseringsprojekter, der skal realisere den digitale ambition.

Processen med at formulere en digital ambition foregår i 2 eller 3 trin afhængig af ønske og behov:

1. Indsamling af data om strategi og it-planer

  • Indsamling og gennemgang af relevant eksisterende materiale (strategiplaner, it-planer mv.).
  • Interviews med direktion/ledelse om forretningens behov og fokusområder for de kommende år.

2. Opstilling af digital ambition

  • Analyse af materiale og input om strategi, fokusområder, it-planer og behov.
  • Dokumentation af første forslag til digital ambition.
  • Workshop med it-chef/ledelse, hvor forslaget til en digital ambition udfordres og forfines.
  • Tilretning og endelig dokumentation.

3. Udarbejdelse af it-projektplan (hvis tilvalgt)

  • Beskrivelse af de konkrete it-tiltag, der skal realisere den vedtagne digitale ambition.
  • Sammenfatning i one pagers og eventuelle uddybende projektslides.
  • Efterfølgende kan den digitale ambition og beskrivelsen af de understøttende it-tiltag videreudvikles til en egentlig digitaliseringsstrategi og et road map for it-indsatsen i de kommende år.

Læs mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe dig med at udforme en digitaliseringstrategi her


Koncepter

It-review

Gennemfør et it-review i samarbejde med Globeteam og få et klart billede af, hvor effektiv organisationens it-indsats er, og hvordan du kan øge modenheden og forretningsværdien af den fremadrettet.
Cases

Den Statslige Kompetencefond opnår fuld digital ansøgningsproces

Hvordan kan en konfigurerbar procesplatform bidrage til at optimere en ansøgnings- og sagsproces?

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?