Om Globeteam

Kan ændringer i loven integreres løbende i sagsbehandlingssystemer?

Sagsbehandlere og borgere i danske kommuner slås med digitale systemer, som ikke kan tage højde for individuelle hensyn, og som er svære at tilpasse de omskiftelige regler i lovgivningen. Det gør systemerne både ufleksible, dyre i drift, og gør det svært at skabe den optimale handlingsplan for den enkelte borger.

Det vil nyt et forskningsprojekt lave om på. Det skriver Innovationsfonden i en pressemeddelelse om projektet EcoKnow, der skal udvikle digitale løsninger, hvor ændringer i loven kan integreres løbende i systemet. Globeteam har spurgt Søren Debois, en af de centralt deltagende forskere i projektet EcoKnow og lektor ved IT-Universitetet i København, om denne udfordring. Læs hans indlæg neden for.

Søren Debois_web657

Søren Debois er lektor ved IT-Universitetet i København og ekspert i it-sikkerhed og digitalisering

It-systemer i større organisationer er der for at understøtte arbejdsgange og fx gøre det nemt at behandle et krav om erstatning i et forsikringsselskab, en sag om førtidspension i en kommune, en lånesag i en bank, eller en eksamensklage på et universitet.

En del af den store udfordring i at bygge it-systemer er derfor at identificere arbejdsgange. Den udfordring er noget større, end man skulle tro, for hvor mennesker er i stand til at kompensere små afvigelser i arbejdsgange, så kan it-systemer kun gøre præcist, hvad de er programmeret til.

Når man bygger it-systemer, er man derfor nødt til at identificere samtlige arbejdsgange i alle varianter. Det er næsten umuligt i praksis, og resultatet bliver at arbejdsgangene indordnes under det system, man har og ikke omvendt. Det fører igen til ineffektivitet, demotiverede medarbejdere samt utilfredse kunder og borgere.

Den udfordring forstærkes af, at arbejdsgange ændrer sig. Hvad værre er, de ændrer sig tit: Lovgivningen, som kommuner arbejder under, ændrer sig med 6-12 måneders mellemrum, langt hurtigere end man kan opdatere it-systemer.

Potentiel løsning

Men forskning på området har en potentiel løsning. I stedet for at bygge it-systemer, der kun understøtter et snævert sæt af præcise arbejdsgange, skal man bygge it-systemer, der understøtter enhver arbejdsgang, der holder sig inden for de regler, som den omkringliggende organisation arbejder efter. Sådan et system giver fleksibilitet: Medarbejderne kan ændre arbejdsgange efter behov, så længe de holder sig indenfor reglerne.

Der, hvor forskningen hjælper til, er ved at bygge bro imellem lovgivningen som tekst, og de it-systemer der skal implementeres, ved at udmønte kravene fra lovgivningen som “formelle procesmodeller”, der kan udføres uden videre af computere. På den måde bliver ændringer i lovgivning direkte til ændringer i it-systemerne. Alt, hvad der kræves, er en lokal ekspert i lovgivningen, der kan forbinde den til procesmodellerne.

Om Søren Debois

Søren Debois er lektor ved IT-Universitetet i København og ekspert i it-sikkerhed og digitalisering med særligt fokus på implementering og lovmedholdighed. Hans forskning omfatter både teoretiske landvindinger indenfor procesmodellering og analyse samt praktisk implementering og anvendelser hos virksomheder.

I næste uge kan du læse et indlæg af Barbara Weber fra Danmarks Tekniske Universitet, som er professor og leder af sektionen for softwareudvikling. Barbara retter i sit indlæg fokus på brugervinklen af de digitale sagsbehandlingssystemer.  

 

Om temaserien ”Automatiser dig væk fra trivielle opgaver”

I Globeteams artikelserie vil du blive præsenteret for de tre forskellige procesunderstøttende teknologier; softwarerobotter, bots og procesplatforme. Du vil få eksperters bud på, hvordan teknologierne hver især kan bruges til at effektivisere sags- og arbejdsgange i den offentlige sektor. Derudover får du adgang til undersøgelser og gennem konkrete cases fra den offentlige og private sektor, som allerede anvender teknologierne i dagligdagen, får du inspiration til, hvordan det offentlige kan gøre brug af teknologierne.

Så følg med på Globeteams LinkedIn-sider og website, hvor vi de næste uger bringer berigende artikler og cases begået af Globeteams konsulenter og af faglige eksperter fra bl.a. ITU og DTU, som Globeteam og en række andre parter skal arbejde sammen med de næste 4 år i et projekt finansieret af Innovationsfonden – et projekt der skal finde nye veje for at digitalisere videnstunge sagsbehandlingsprocesser (linke).

Globeteams LinkedIn-side og under nyheder her på websitet.

Webintro-Robot ved skrivebord

 

Det estimeres, at robotterne kan erstatte op mod 140 millioner arbejdspladser inden år 2025, og 64 % af de danske virksomheder vurderer, at softwarerobotter på omfattende vis vil revolutionere måden, virksomhederne arbejder på i dag.

Læs også…

Læs også temaserien “Automatiser dig væk fra trivielle opgaver”, hvor vi med en række faglige artikler sigter efter at formidle, oplyse og inspirere – alt sammen med det formål at klæde dig på til at kunne vurdere tre procesunderstøttende teknologier og deres samspil.

  1. Automatiser dig væk fra trivielle opgaver
  2. Er Robotic Process Automation it-branchens nye gaffatape?
  3. Læs mere om Robotic Process Automations og om RPA’s fire modenhedsniveauer
  4. Har du overvejet at ansætte en robot?
  5. Intelligent borgerservice med chatbots og robotics
  6. Få rapport: Digitalisering af statens sagsbehandling – er sagssystemerne gearet til dynamik?
  7. Kan ændringer i loven integreres løbende i sagsbehandlingssystemer?
  8. EcoKnow and the importance of user concerns
  9. Få syv gode råd til at opnå succes med digitalisering af processer
  10. Bonusartikel: Det næste skridt i digitaliseringen af processer

Følg med i nye temaserier på LinkedIn

 

Børsen 5.december249

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til temaserien, er du velkommen til at kontakte:

Per Andreasen
E-mail: pan@globeteam.com
Mobil: +45 2427 7131

20161116_PerAndresasen_3806a

Læs tidligere temaserie om bots

Globeteam har i en tidligere artikelserie introduceret bots, machine learning og kunstig intelligens.

Du kan læse artikelserien her

 

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?