Om Globeteam

IT-selskabet Globeteam undrer sig over kritik fra styrelse

Globeteam stiller sig uforstående over for den kritik, som Domsstolsstyrelsen retter mod selskabet i forbindelse med IT-systemet MinRetssag.dk

Domstolsstyrelsen hævder, at IT-systemet Minretssag.dk er af meget dårligere kvalitet end ventet, og at det vil kræve en betydelig investering og tid at få løftet det til markedsstandard.

Udviklingen af IT-systemet blev indledt i 2008. Først i 2015 blev Globeteam hyret til at levere den første brugervendte leverance til Domstolsstyrelsens egenudviklede platform. Ud af den samlede udgift til projektet på godt 160 mio. kr. har Globeteams andel for den projektleverance været i størrelsesordenen 20 mio. kr.

Domstolsstyrelsen hævder, at de hverken kunne eller burde have opdaget fejl og mangler på it-platformen tidligere. Den kritik kan Globeteam ikke genkende. Tværtimod mener it-selskabet, at Domsstolsstyrelsen har usædvanlig stor indsigt i systemets styrker og svagheder.

”I forbindelse med at vi afleverede systemet, gennemtestede og godkendte Domstolsstyrelsen platformen. I gennem hele perioden har platformen opfyldt alle de månedlige krav om svartider, som Domsstolsstyrelsen selv har opsat. Også selvom systemet har været udsat for en spidsbelastning, der ligger væsentligt udover de maksimumkrav, som systemet efter Domsstolsstyrelsens specifikationer skulle være dimensioneret til,” siger Claus Moldow, der er adm. direktør i Globeteam.

Han stiller sig derfor undrende over for, at Domstolsstyrelsen nu kritiserer platformen så voldsomt. Ikke mindst fordi en række af de udfordringer, der har været i processen, i høj grad skyldes, at Domstolsstyrelsen selv har stillet krav om, at MinRetssag.dk skulle bygges på en arkitektur og en datamodel, som var udviklet i perioden fra 2008-2012 af en række leverandører.

”Minretssag.dk bygger på kundens hidtidige platform, som blev udviklet i perioden fra 2008-2012. Systemet er således på stort set alle områder bygget op omkring en arkitektur og en datamodel, som var fastlagt af Domstolsstyrelsen på forhånd. Alene på grund af platformens alder er der naturligvis områder, som med fordel kunne fornyes,” siger Claus Moldow.

Han ser dog gerne, at der bliver fundet en fælles løsning i fornuftig dialog mellem parterne.

”Vi taler for, at der snarest muligt arrangeres et møde mellem os og Domstolsstyrelsen, så vi kan få lavet en realistisk plan for, hvordan vi kan være behjælpelige fremadrettet. Men noget kontraktbrud eller nogen reklamationssag, er der altså ikke tale om,” udtaler Claus Moldow

For yderligere oplysninger kontakt ekstern pressekonsulent Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil 53 85 07 70.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?