Infrastruktur

Sikkerhedsreview

AD-løsning

Digitalisering med omtanke

Lad Globeteam gennemføre et sikkerhedsreview fra top til tå af din virksomheds eller organisations IT og få afklaret, hvordan du kan styrke den generelle sikkerhed, sikkerheden i AD’et, Office 365-implementeringen etc. og samtidig sikre jer, at I er rustet til at efterleve kravene i  EU-dataforordningen (GDPR).

Hvordan ser IT-sikkerhedsbilledet ud i din virksomhed eller organisation? Ved du, om I er forberedt på nuværende og fremtidige sikkerhedstrusler? Gennemfører I løbende kontroller af jeres IT-sikkerhed? Hvordan håndterer I persondata generelt, i hvilke systemer og lever systemerne op til forordningen?

Heldigvis er der flere måder, hvorpå du kan højne it-sikkerheden og samtidig få sat løbende sikkerheds-reviews i system, således at jeres virksomhed altid er opdateret på sikkerhedsfronten og kan stå på mål for udefrakommende krav og trusler.

Globeteam kan hjælper jer sikkert igennem en sikkerhedsanalyse af virksomhedens eller organisationens nuværende infrastruktur og af de procedurer og retningslinjer, I har for sikker håndtering og registrering af persondata.

Målet for sikkerhedsanalysen er at vurdere den øjeblikkelige sikkerhedssituation og give jer et godt grundlag for det videre arbejde med at opnå et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau.

Sådan hjælper Globeteam

Globeteam råder over stærke kompetencer inden for både infrastruktur og business consulting, og det gør det muligt for os at rådgive ud fra såvel en teknisk som en forretningsmæssig vinkel, ligesom vi tilbyder implementeringsassistance. Vi tilbyder bl.a.:

  • Teknisk: Vurdering af den nuværende IT-infrastruktur og anbefalinger til forbedringer, der løfter det tekniske sikkerhedsniveau og bringer besparelser eller forøget driftsstabilitet samt vurderer virksomhedens parathed over for aktivering af cloud-ydelser.
    Vi tilbyder bl.a. at vurdere sikkerheden i Office 365-implementeringen, AD’et og Windows 10-implementeringen, og hjælper jer med at tænke sikkerhed med ind i virksomhedens SQL-servermiljø og i jeres mobile strategi.
  • Organisatorisk: Vurdering af virksomhedens politikker, unødvendige procedurer, sikkerhedsbrister, dårlige vaner hos medarbejderne etc., så organisationen fremover er bedre rustet til at vurdere og agere på sikkerhedstrusler.
  • Forretningsmæssigt: Dokumentation af det nuværende sikkerhedsniveau sammenholdt med forretningens forventninger og de krav, som EU-persondataforordningen (GDPR) stiller, og som du kan læse mere om her.

Vi har samlet nogle af Globeteams sikkerhedsanalyser her nedenfor, ligesom du kan læse referencehistorier om gennemførelse af en it-sikkerhedsaudit hos Kromann Reumert og om GN Hearing, som vi hjalp med at blive klar til EU-forordningen. Derudover har Globeteam gennemført sikkerhedsaudit hos DSB og hos en lang række kommuner og offentlige organisationer.

Globeteams konsulenter har gennemført adskillige sikkerhedsreviews og har påvist umiddelbare quick wins vedrørende sikkerhed og driftsstabilitet.

Flere af vores specialister bliver brugt som talere og foredragsholdere på diverse konferencer holdt af Microsoft, tilsvarende har vi en MVP indenfor Office 365 og har status som Microsoft Gold Partner inden for bl.a. Gold Cloud Productivity, Gold Cloud Platform og Gold Enterprise Mobility Management.

Kontakt derfor Globeteam for at høre, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at gennemføre et sikkerhedsreview og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger til forbedringer:

Henrik Gissel Szokody
Mobil: +45 4245 8797
E-mail: hgs@globeteam.com
Peder Lind Sørensen
Mobil: +45 3074 7474
E-mail: pls@globeteam.com

 

Kromann Reumert går i skyen med omtanke og et solidt fundament af sikkerhed

”Globeteam fremlagde resultatet og anbefalingerne i analyserapporten, og med deres eksperthjælp klædte de os på til at flytte godt 800 postkasser til Office 365,” siger  Jacob Brønnum-Schou, som er it-chef hos Kromann Reumert.

”Samarbejdet med Globeteam har givet os masser af knowhow og en viden, som vi ikke kunne opnå for kursuspenge,” lyder det også fra Jacob Brønnum-Schou.

Læs referencecase, hvor Jacob Brønnum-Schou fortæller om hvordan Kromann Reumert er gået i skyen med omtanke og et solidt fundament af sikkerhed.

Globeteam hjalp GN Hearing med at blive klar til EU-forordningen

”Globeteam sætter os i stand til selv at håndtere nye problemstillinger fra markedet, håndtere og fortolke de krav, der kommer fra EU-forordningen, samt modificere og vedligeholde vores procedurer på det område her – uden at vi konstant skal trække på ekspertviden udefra,” fortæller Henrik Povelsen, Product Quality Manager hos GN Hearing.

Se videoreference, hvor Henrik Povelsen fortæller om, hvordan høreapparatvirksomheden arbejder med kravene i EU’s datalovgivning og ISO27001-standarden.

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?