Infrastruktur

Skype for Business

HiRes

Invester i Skype for Business og opnå en fleksibel, sikker og kosteffektiv Universal Communications-løsning

Styrk produktiviteten og samarbejdet i din organisation og med eventuelle partnere ved at implementere kommunikationsværktøjet Skype for Business. Globeteam kan hjælpe dig med at implementere end-to-end Skype for Business løsninger, som er konfigureret og designet i overensstemmelse med Microsofts best pratices, og som er forankret i organisationen. Med en Skype for Business løsning er der et stort potentiale for besparelser på rejse- og telefonudgifter, samtidig med at medarbejderne får nemmere ved at kommunikere ubesværet på tværs af lande og kontinenter.

Globeteams Skype for Business konsulenter har alle over 50+ deployments og er certificeret inden for MCSE Communication (2013).

Der kan være mange gode grunde til at søge hjælp til jeres Skype for Business løsning. Virksomhedens kommunikation foregår måske på forskellige tekniske platforme uden sammenhæng, måske er den gamle telefoniplatform (PBX) udtjent og meget dyr at servicere, eller måske skal jeres nye PBX integreres med Skype for Business. Det kan også være, at I ønsker at koble telefoni på Office 365, eller måske har I allerede implementeret basis Skype for Business og er klar til at gå all-in, men mangler at få strategien på plads.

Opnå bedre udnyttelse af Skype for Business med en workshop eller et scoping møde

For at sikre det størst mulige forretningsmæssige udbytte af din Skype for Business løsning anbefaler vi at indlede projektet med en workshop og/ eller et scoping møde, hvor vi sammen afdækker projektets stakeholders og identificerer virksomhedens behov. Herefter gennemfører vi i samarbejde en stramt styret proces med design, workshops, prerequisites, teknisk og organisatorisk implementering, træning og uddannelse samt overlevering og dokumentation af løsningen.

Den tekniske implementering er fundamentet for, at projektet bliver en succes, og her har Globeteam på baggrund af de erfaringer, vi har fra tidligere løsninger, udviklet en gennemarbejdet og fast styret metode for implementering af Skype for Business, hvor der rapporteres løbende til stakeholders og arbejdes med change management i projektledelsen for at undgå, at scope bevæger sig væk fra det aftalte.

Globeteams unikke tilgang til at arbejde med processer, mennesker og organisatorisk implementering bliver understøttet af vores erfarne Management konsulenter, som sammen med forretnings- og applikationsejere udarbejder nye arbejdsprocesser og optimerende tiltag, der skaber værdi, helt ud til den enkelte medarbejder og dennes hverdag. Det er ikke usandsynligt, at en virksomhed kan få 1,5-2 timers ekstra effektiv arbejdstid pr. uge ud af en succesfuld Skype for Business implementering. For virksomheder med flere lokationer og intern rejsetid er tallet oftest meget højere. En business case med fokus på dette kan være næste fase, inden den egentlige implementering påbegyndes.

Med workshoppen sikrer Globeteam desuden, at du undgår silotænkning i forhold til de mange forskellige vinkler, man kan anskue Unified Communications løsninger ud fra, og at virksomhedens Skype for Business løsning understøtter forretningens behov og mål og giver fuld synlighed omkring de resultater, it-afdelingen leverer.

Opnå store besparelser og mere produktive medarbejdere med Skype for Business

De konkrete besparelser er naturligvis meget afhængige af den enkelte virksomheds dagligdag og metoder. Globeteams konsulenter kan hjælpe med at opsætte en ROI for projektet og sætte konkrete tal på de enkelte områder i samarbejde med virksomheden.

De forretningsmæssige fordele ved en Skype for Business løsning omfatter typisk:

  • Besparelser på telefoni ved at anvende internettet.
  • Besparelser på rejseaktivitet ved at erstatte en delmængde af virksomhedens møder med videomøder.
  • Besparelser på service på udtjente PBX telefonsystemer.
  • Bedre understøttelse af medarbejdernes arbejdsformer og behov.
  • Bedre mulighed for virksomhedens medarbejder at arbejde hjemmefra med deres lokalnummer og vante redskaber.
  • Mindre spildtid i forbindelse med søgning af kollegaer
  • Indbygget mulighed for at afholde webkonferencer med eksterne og strategiske deltagere.
  • Indbygget mulighed for at hoste egne, gratis telefonkonferencer

Installer Skype for Business i samarbejde med vores erfarne og kompetente konsulenter

Globeteams konsulenter har opbygget en stærk kompetence og erfaring og har leveret flere Skype for Business løsninger til både private og offentlige organisationer herunder bl.a. Teknologisk Institut, IBC A/S, Esbjerg kommune, Nederman AB og KMC A/S, hvor vi har ydet rådgivning og typisk har været ansvarlig for design, implementering, integration, migrering og support af Skype for Business løsninger samt bistået med organisatorisk forankring og undervisning. Globeteams konsulenter har alle over 50+  deployments og er certificeret inden for MCSE Communication.

Konsulent kompetencer, erfaring og certificeringer

Frank Eller
Jan Pries 
Karsten Kongstad Jakobsen
Lars Sørensen
Steffen Puck Rasmussen
Thomas Juhl Olesen
Ulrik S. Andreasen
Carsten Lund Meilbak

 

 width=

Følg infrastruktur teamet på LinkedIn

Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af tre hovedområder

Business model

skab sammenhæng mellem it og forretning

Globeteam hjælper dig med at optimere værdien af dine it-løsninger ved at sikre, at de understøtter forretningens

strategi og vision

Optimer og moderniser din
IT-INFRASTRUKTUR 

Globeteam sikrer dig en velfungerende it-infrastruktur, så du opnår en mere stabil drift og øget medarbejdereffektivitet

understøt forretningen med en skræddersyet it-løsning

Globeteam tilbyder assistance til at udvikle eller tilpasse it-løsninger, som møder forretningens specifikke behov


Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?