Infrastruktur

Desktop optimering

Med desktop optimering får I analyse- og rapporteringsværktøjer, så I proaktivt kan optimere it-driften i organisationen

Vil du være bedre til at forebygge driftsproblemer på din klientplatform? Med desktop optimering sætter Globeteam dig i stand til løbende at måle og rapportere på tilstanden af dine klienter, så du proaktivt kan forhindre fejl og forstyrrelser. Desktop optimering styrker den operationelle effektivitet i virksomheden, hvor medarbejderne ikke forstyrres af nedbrud, lange opstartstider og manglende opdateringer.

I alle større virksomheder anvendes et stort antal klientplatforme med en række forskellige applikationer, men ofte har virksomheden ikke overblik over, hvordan deres klientplatforme fungerer. Konsekvensen er, at it-afdelingen ikke er bekendt med og ikke får forhindret de gener, som medarbejderne oplever i dagligdagen i form af fx lange opstartstider på deres pc’er og applikationsnedbrud. Det samme gælder for opdateringer af applikationer og sikkerhedsprogrammer, hvor det manglende overblik resulterer i, at nye opdateringer ikke bliver installeret på alle virksomhedens maskiner.

En velfungerende og effektiv digital arbejdsplads med desktop optimering

Indgå samarbejde med Globeteam omkring desktop optimering, hvor du med en løbende overvågning af dine klienter og identificering af eventuelle problemer og muligheder for forbedringer sikrer, at din infrastrukturplatform hele tiden performer bedst muligt.
De væsentligste gevinster ved desktop optimering er:

  • En velfungerende digital arbejdsplads, som øger medarbejdereffektiviteten.
  • It-afdelingen bliver i stand til at handle proaktivt, før der opstår problemer hos slutbrugeren.
  • Nem dokumentation af og effektmåling på de ændringer, du implementerer. Når du gennemfører en ændring, kan du straks se, om den har positiv eller negativ effekt.
  • En bedre forankring og udnyttelse af it-afdelingen i forretningen, hvor du har fuldt overblik over, hvordan og hvor it-afdelingen bidrager til at skabe resultater og forretningsmæssig værdi i overensstemmelse med virksomhedens it-strategi.

Få en grundig analyse af dine klienter med Globeteams velafprøvede rammeværk

Baseret på velafprøvede processer og metoder, som allerede har vist deres værdi hos en række store virksomheder, har vi i Globeteam udviklet vores eget desktop optimerings-rammeværk til hurtig og effektiv dataindsamling og rapportering om dine klienters tilstand. Løsningen består at et dataopsamlingsmodul og et rapporteringsmodul, som vi anvender i kombination med en række Microsoft- og 3. parts-værktøjer, herunder bl.a. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, ConfigManager) og Secunia.

Ved hjælp af disse værktøjer udarbejder vi over en længere tidsperiode – i tæt samarbejde med virksomhedens it-afdeling – løbende oversigter over dine klienters tilstand, hvor vi bl.a. måler opstartstider, netværksperformance og årsager til applikationsnedbrud. Det udmunder i en rapport, hvor vi præsenterer og sammenstiller data og key performance indikatorer. På baggrund af denne indsigt får it-afdelingen mulighed for at sætte målrettet og proaktivt ind over for eventuelle driftsproblemer, før brugerne mærker dem.

Kontinuerlig desktop optimering giver fortsatte effektivitetsforbedringer

Vi tilbyder naturligvis også hjælp til at løse de problemer, som rapporten identificerer. Det betyder dog ikke, at desktop optimeringen er endeligt afsluttet. Desktop optimering er en kontinuerlig proces, hvor det er en forudsætning for vedvarende at kunne øge brugertilfredsheden og produktivteten, at man løbende måler og følger op på effekten af de forbedringer, man implementerer.

Klarlæg omfang og mål for dit optimeringsprojekt med en workshop

Vi anbefaler, at du i opstartsfasen til et desktop optimerings-projekt afholder en workshop i samarbejde med Globeteam. Her får vi beskrevet omfanget af og det overordnede formål med optimeringsprojektet, så vi sikrer, at alle involverede parter i virksomheden har en fælles forståelse.
Vi får ligeledes identificeret og udarbejdet en oversigt over, hvilke problemstillinger I oplever, og hvilke aktiviteter vi anbefaler, at der sættes i gang for at løse dem. På workshoppen får vi også belyst, hvordan organisationens eksisterende infrastruktur ser ud, hvilke applikationer brugerne anvender, hvordan opdateringer skal håndteres fremadrettet m.m.

Lundbeck øger den daglige effektivitet med 15 min. per medarbejder

Et konkret kundeeksempel på, hvordan Globeteam ved hjælp af desktop optimering har bidraget til at realisere målbare effektiviseringsgevinster i en organisation, er medicinalproducenten Lundbeck.
Her har en nedsættelse af opstartstiderne på alle pc’er bidraget væsentligt til, at hver medarbejder har fået 15 min. ekstra effektiv arbejdstid pr. dag. Læs hele casen nedenfor.

 

Workshoppen med Globeteam har været et vigtigt udgangspunkt for, at vi har fået et fokuseret og effektivt projektforløb omkring migreringen til Windows 8.1. Globeteams konsulenter har mange års erfaring fra tilsvarende migreringer og ved, hvad der skal til for at sikre et stabilt og velfungerende operativsystem”.
Mogens Jakobsen, It Manager Infrastruktur, Brødrene Hartmann A/S

Med hjælp fra Globeteams konsulenter forløb udrulningen af Windows 7 hurtigt og smertefrit. Vi oplever, at vi har fået et stabilt og velfungerende operativsystem, hvor særligt de hurtigere opstartstider bidrager til vores målsætning om at effektivsere arbejdstiden.”
Allan T.S. Hansen, It infrastruktur arkitekt, Lundbeck

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?