Infrastruktur

Azure

Reducer dine IT-omkostninger med Microsoft Azure

Forretningens krav til IT-afdelingen har ændret sig over de seneste år. Fra i overvejende grad at handle om høj oppetid, stabilitet og forudsigelighed, stilles der flere og større krav til fleksibilitet, agilitet og skalering, når forretningen har behov for infrastrukturydelser.

Med den rette opsætning af et Microsoft Azure miljø kan Globeteam hjælpe jer med at honorere kravene fra forretningen og samtidig reducere IT-omkostningerne

Forretningens krav kommer på basis af, at forretningen ikke ønsker at være hæmmet i deres arbejde med fx udvikling mod nye markeder, bedre slutkundeoplevelse og Business Intelligence, performance eller test af ny funktionalitet i forretningsløsningerne

Samtidig ønsker mange at nedbryde datasiloer, så de bedre kan analysere og drage nytte af den data, der indsamles på tværs af virksomhedens systemer.

Kravene giver rigtig god mening i forretningen, men kan være svære at understøtte fra it – og her kommer Microsoft Azure ind som en mulighed for at understøtte forretningens krav. Azure er kort og godt Microsofts cloud-platform, som er en voksende samling af komplementerende tjenester – beregning, lagring, data, netværk og app – der hjælper dig med at gøre tingene hurtigere og reducere it-omkostningerne

Kom godt i gang med Globeteam Azure Onboarding og Governance

Hvad enten I er eller skal i gang med at anvende Azure, kan Globeteam hjælpe jer til en god onboarding med fokus på governance og business case. Vi sikrer, at I får en ensartet struktur på alle nuværende og fremtidige Azure løsninger, som er i overensstemmelse med forretningens generelle mål og politikker.

Globeteam Azure Onboarding og Governance er vores model for at hjælpe vores kunder rigtigst i gang med Microsoft Azure samt hjælpe med at justere og tilpasse allerede aktiverede services. Vi leverer en struktureret proces, der sikrer, at de rette personer har adgang til de rette services, og dermed reducerer risikoen for utilsigtede hændelser eller forbrug.

Modellen er gennemprøvet og har været anvendt hos kunder som bl.a. Danmarks Miljøportal, Erhvervsstyrelsen og Milestone.

Det opnår I med Azure Onboarding og Governance:

• En kontrolleret proces for at stille Azure til rådighed for forretningen

• En Azure platform med fokus på struktur, sikkerhed og driftsoptimering

• Et driftscenter, der giver mulighed for bedre disaster recovery

• Mulighed for at få tilgang til on-demand baseret server- og datakapacitet.

Globeteams Azure Onboarding består af 4 moduler

Hybrid setup: Er det initiale grundlæggende setup for at ”binde” den eksisterende infrastruktur sammen med Azure og dermed tage Azure i brug.

mm

Azure Governance: Globeteam Azure Governance er en gennemprøvet model, som kan hjælpe dig og din virksomhed med en proces for styring og administration af Azure.
nn

Azure Assesment: Globeteam Azure Assessment er vores værktøj til at udarbejde jeres business case. Vi identificerer jeres it-potentiale for Azure og udarbejder estimater på migreringer.
nnmmnmm

Azure Supporting Services: Globeteam Azure supporting services er tilvalgsydelser, som kan understøtte jeres anvendelse af Azure. Ydelserne kan være konkrete tillægsleverancer samt ydelser som i kortere eller længere tid hjælper/aflaster jeres it-afdeling.

Modellen er generisk, og således kan alle moduler leveres som separate delprojekter. En virksomhed, som er gået i gang med de første Azure services, kan opleve mismatch mellem forbrug og anvendelse, eller der kan være behov for at etablere en governance struktur, inden man påbegynder den næste Azure service.

Azure Onboarding kan også leveres i et samlet projekt. Det kan være virksomheder, som via deres Microsoft licensaftale har tilkøbt Azure forbrug, eller det kan være virksomheder, som ved, at de står overfor en investering i Azure, og som gerne vil i gang på en struktureret og sikker måde.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?