Typiske opgaver i Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er afgørende for, om vores kunder kan høste den fulde forretningsværdi af deres IT-løsninger. Globeteam hjælper vores kunder med at optimere og modernisere deres IT-infrastruktur, så den understøtter forretningen og fungerer som fundament for virksomheders digitale transformation.

Vi arbejder tæt på kunderne, hvilket vil sige, at du får mulighed for at komme ind til kernen af dine kompetencer: Nemlig at være udførende konsulent og skabe værdi for kundens forretning gennem strategisk rådgivning samt teknisk bistand og implementering.

Med andre ord vil du med afsæt i din dybe og demonstrerede forståelse af teknologi samt din faglige styrke på såvel det operationelle plan som på det teoretiske og organisatoriske plan beskæftige dig med at hjælpe vores kunder med at bringe værdi til forretningen ved at rådgive indenfor dine kompetencer.

Vi bevæger os typisk indenfor følgende hovedydelser:

Vi løser opgaver inden for alle detailområder på Azure- og Microsoft 365-platformen; det kan være i form af migrering, sikkerhed, governance, digital transformation samt sammenhængende projekter, der favner flere produkter på platformen og i det hele taget projekter, der understøtter kundens trin hen mod en mere digitaliseret og effektiviseret hverdag med afsæt i Microsoft-teknologi.

 • Teknisk understøttelse

  Vi tilbyder samarbejde om migrering, opsplitning og samling af infrastruktur, proaktiv overvågning af brugernes IT-arbejdspladser for f.eks. applikationsnedbrud og lange opstartstider, samt ydelser inden for mobile løsninger, self service løsninger, cloud-løsninger og sikkerhedsløsninger m.m.

 • Desktop-optimering

  Vi sikrer, at virksomheders desktop-platforme performer bedst muligt vha. løbende overvågning af klienter hvor vi bl.a. måler opstartstider, netværksperformance og årsager til applikationsnedbrud

 • Microsoft Teams

  Vi rådgiver om og er typisk ansvarlige for design, implementering, integration, migrering og support af Teams-løsninger samt bistår med organisatorisk forankring og undervisning. Vi adresserer Teams både fra den almindelige collaborationsvinkel, men også fra enterprise telefoni-vinklen, som vi er også er førende indenfor

 • Microsoft 365

  Vi sikrer en forankring (eller adoption) af anvendelsen og driften af Microsoft 365 – en forankring, der både skal dække forretningen og IT-afdelingen. I Microsoft 365-løsningerne har vi foruden den traditionelle Office 365 også fokus på implementering af sikkerhedselementerne i suiten og den forretningsmæssige værdi ved at anvende cloud-understøttede sikkerhedsløsninger, når kunden flytter sine forretningsapplikationer i cloud

 • Azure

  Vi hjælper virksomheder til en god onboarding og struktur med fokus på governance, sikkerhed og evt. business case ved at flytte i Azure. Vi sikrer en ensartet struktur på alle nuværende og fremtidige Azure-løsninger, som er i overensstemmelse med forretningens generelle mål og politikker. Dette medvirker til det rette fundament for kundens digitaliseringsrejse i Azure.

  Derudover arbejder vi i Infrastruktur-teamet også med migrering til Azure, typisk indenfor IaaS-platformen

 • Sikkerhedsreview

  Vi foretager sikkerhedsanalyser af virksomheders nuværende infrastruktur og af procedurer og retningslinjer for sikker håndtering og registrering af persondata med henblik på at vurdere den øjeblikkelige sikkerhedssituation og give et godt grundlag for det videre arbejde med at opnå et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau

 • GDPR og ISO27001

  Vi rådgiver igennem alle faser af arbejdet med at forankre GDPR og sikkerhedsstandarder generelt. Vi tilbyder både forretningsmæssig, teknisk og organisatorisk rådgivning samt implementeringsassistance til at føre GDPR-baserede tekniske løsninger ud i praksis

Du er i besiddelse af værktøjer til at kommunikere med både de involverede medarbejdere og topledelsen, og på den måde vil du være bindeleddet mellem IT og forretning.

Du vil komme til at arbejde med forskellige typer opgaver i private og offentlige virksomheder. Af kunder kan blandt andet nævnes Lundbeck, Milestone Systems, GN Store Nord, Teknologisk Institut, WS Audiology, Kromann Reumert, Udenrigsministeriet og Esbjerg Kommune.

Afhængigt af det enkelte projekts art og omfang vil du komme ud for at løse opgaver selvstændigt, i samarbejde med kolleger fra dit team og fra andre teams.

Du kan se eksempler på opgaver, som Infrastruktur-teamet har løst, her

Det får du
Du får det bedste fra det at være selvstændig, men er stadig tilknyttet et hold af kompetente kolleger
Læs mere >>

Hvem er du?
Du er en særdeles erfaren infrastrukturspecialist, og fagligt er du stærkt funderet
Læs mere >>

Mød Nikolai Koldegaard
Læs hvorfor Globeteam-modellen var den rigtige for ham
Læs mere >>

Opgaver i Infrastruktur-teamet
Det kan du komme til at arbejde med som konsulent i Infrastruktur-teamet
Læs mere >>

Følg Globeteams konsulenter på Instagram
Her kan du følge Globeteams konsulenter på projekter, til faglige møder, sociale arrangementer og meget mere
Gå til Instagram >>

Bliv en del af Globeteam

Er du interesseret i at blive konsulent i Globeteam, så send en ansøgning og et CV til blivkonsulent@globeteam.com

Vi glæder os til at høre fra dig!