Om Globeteam

Implementering og adoption af Teams Governance Tool

Få kontrol med brugen af Teams

I Microsoft Teams kan alle brugere nemt oprette nye teams og integrere nye apps og services uden at involvere IT-afdelingen – men hvordan sikrer I, at virksomheden ikke mister kontrollen? Med Globeteams Teams Governance Tool kan I automatisere oprettelse, styring og nedlæggelse af teams, så I sikrer, at det altid er IT-afdelingen, der har styringen.

Få Globeteams Team Governance Tool implementeret og adopteret i din organisation. 

I et 5+1 dages engagement implementerer vi en standard Teams Governance Tool-løsning og supplerer med konkrete forslag til, hvordan I bedst kan kommunikere og informere jeres organisation om løsningen. Læs mere nederst på siden 

Microsoft Teams er det produkt i Microsofts portefølje, som historisk set har den største vækst i tilgangen af brugere. Det giver ekstra arbejde til IT-afdelingen, for hvordan sikrer I jer mod ’sprawl’, hvor antallet og placeringen af teams vokser ukontrolleret, mens virksomheden mister styring og overblik?

Governance i Teams – hvad bør I have styr på?

Nøgleordet til at bevare kontrollen er governance, herunder politikker og retningslinjer for:

• Hvem der må oprette nye teams
• Hvornår og til hvad, der må oprettes teams. Hvad er ”best practice”?
• Struktur og navnekonventioner
• Hvem der har adgang og administratorrettigheder til jeres teams
• Hvilke applikationer, services og integrationer, brugerne må tilføje
• Hvilke teams der evt. skal efterleve yderligere sikkerhed

Fordele med vores Teams Governance Tool

Billede af kompas som symbol på Globeteams Microsoft Teams governance tool For at gøre arbejdet med at håndhæve retningslinjerne for Microsoft Teams lettere, har vi udviklet et Teams Governance Tool, som automatiserer oprettelse, styring og nedlæggelse af teams. Samtidig hjælper værktøjet jer med at etablere struktur, styring, sikring og kontrol omkring implementeringen og anvendelsen af Teams, så I får maksimalt udbytte af jeres investering.

Forretningsfordelene er:
• Forebygger og forhindrer Teams ”sprawl”
• Øget sikkerhed omkring data, adgange og deling
• Reduceret tidsforbrug til styring og administration af Teams
• En enklere, mere struktureret brugeroplevelse

Bygget på velkendt teknologi

Globeteams Teams Governance Tool udmærker sig ved udelukkende at benytte de produkter og teknologier, som allerede findes i Office 365 Enterprise.
Værktøjet udgøres af en kombination af Microsoft Graph, Power Automate (tidl. Flow), SharePoint, Outlook og Teams, som tilpasses med processer for godkendelse og sikkerhed.
Det betyder, at der ikke er nogen udvikling forbundet med implementeringen, og at opbygning og anvendelse er nem og intuitiv.

Implementering og adoption af Teams Governance Tool

Vi tilbyder et forløb af 5+1 dages varighed, som indeholder følgende:

 1. Initiering og workshop:
  Gennem dialog afdækkes eksisterende miljø. Forudsætninger og forventninger afstemme. Der afholdes en workshop hvor Team Governance Tool og afhængigheder bliver gennemgået
 2. Justering, tilpasning og projektgrundlag:
  Med afsæt i initiering og workshop gennemgås eventuelle nødvendige justeringer og tilpasninger af eksisterende miljø. Der udarbejdes et endelig rapport som danner grundlag for implementeringen
 3. Implementering og test:
  Implementeringen påbegyndes og forudsætter at forudgående justeringer og tilpasninger af eksisterende miljø er gennemført. Der gennemføres successivt test.
 4. Adoption af Team Governance Tool:
  Globeteams adoption konsulent gennemfører I samarbejde et afstemt adoptionsforløb med konkrete input til hvordan I bedst for kommunikeret og informeret omkring anvendelse af Team Governance Tool.
 5. Aflevering:
  Efter endt implementering og adoption gennemgås den endelige implementering, dokumentation og der overdrages mhbl. drift

Individuel tilpasning af Team Governance Tool og udvidelse af adoptionsforløbet er muligt efter aftale med Globeteam.

LinkedinFor mere information, kontakt:
Kim Svane Pedersen
E-mail: ksp@globeteam.com
Mobil: +45 3139 6829

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?